LİDERİN TAKIM ÇANTASI -CEM KOZLU

LİDERİN TAKIM ÇANTASI

CEM KOZLU

REMZİ KİTABEVİ

Yazar kitabın giriş kısmında amacını  35 yıl süren yöneticilik hayatı boyunca ona yardımcı olan sistem ve süreçleri ,davranış ve yaklaşımları ,değer ve ilkeleri genç yöneticilerle paylaşmak olarak açıklıyo.

kitap iki bölümden oluşuyor.birinci bölümde bir liderin yada yöneticinin sürekli göz önünde bulundurup atlamadan takip edecegi check list var.bu listedeki konu başlıkları ise ;

*veri toplama

*analiz ve öneri

*tartışma

*karar

*planlama

*execution -uygulama

*takip

olarak sıralanıyor.ikinci bölümde ise bu listeyi uygulamada ihtiyaç duyulan yada güçlendiren konular, iyi lider, kötü lider, takım o luşturma , güven,liderin iletişim araçları,anlam ve değerler,direnç ve azim  başlıkları altında açıklanmış

kitap pratiği yapılan ve tecrübelerle beslenen bir anlatıma sahip olması nedeniyle okunduğunda lider pozisyonundaki insanlara faydalı olabilecek güzel bilgiler içeriyor.bu özette sadece konuların içeriği alınmış ,yazarın dünyadaki sayılı firmalardan coca cola ,P&G , LUFTANSA ,THY ,GM gibi şirketler ile bu şirketlerin yöneticilerinin başından geçen örnek olayları  yazılmamıştır.kitabın içeriğinde bu örneklerden bol bol bulunmaktadır.sayfa saysının az oluşu ,dilinin akıcı oluşuda bir tatil kitabı olarak yada seyahat kitabı olarak değerlendirilebilmeyi sağlıyor.

KİTABIN ÖZETİ

bir kütüphaneyi ,bir tamir atölyesini oradsan oraya taşıyamazsınız.ama bir takım çantasını kaptığınız gibi olay yerine koşabilirsiniz.bu mantıkla yazıldı bu kitap

geçmişimde yaptığım zeytinyağı pazarlamasından öğrendiğim birşey var.En iyi  tadı en pahalı zeytinyağı degil ,farklı yörelerden gelme farklı asidite  ve tada sahip yağların doğru karışım .

*bir yönetici olay ve insanlardan aktif biçimde öğrenemeye ,ögrendiklerin organize biçimde hatırlamaya ve kullanmaya çalışmalıdır.

CHECKLİST

etkin yönetim için gerekli olan cheklist ile birbirine bağlı bütün adımların tam ve doğru  sıralama ile atılıp atılmadığını denetlersiniz.havacılıkla başlayan  checklist  uygulaması , daha sonradan üretimden bilgisayar yazılmına  kadasr birçok alanda kalite güvencesini sağlamak amacıyla kullanılmaya başlandı.checklist başarısıızlık ihtimalini azaltır.uygulamaya tutarlılık , insicam, istikrar, bütünlük ve noksansızlık kazandırıyor.

Check listin ilk adımı veri toplamadır.bunun en kolay aracı ise not kartlarıdır.yanınızdan ayırmamalı ve herşeyi not almalısınız.yeterince veri elde ettikten sonra sıra bunlarınanalizine gelmiştir.birçok şirkette analiz , öneri ve karar mekanizmasının iç içe girdiğini ve öneri sorumluluğunun erozyona uğradığını gördüm .

raporlarlamalarda mutlaka  ” bu rapor önerir ki ; ” ile başlayan bir öneri başlığı olmalıdır.unutulmamalıdırki başarı  alternatifler arasında yapılan doğru tercihler sayesinde oluşur.dolayısıyla ,temel görevimiz farklı alternatifleri geliştirip , aralarından birisini önermektir.

lider plan yaparken temel hedef olarakşirketin uzun dönemli  yaşamasını sağlamayı almalıdır.bunun yoluda firmanın işinin doğru tanımlanmasından ve iş modelinin kalıcı biçimde kurulmasından geçer.

kurumun ana hedefi kar elde etmek degildir.Kar araçtır.güçlenme ,ömrünü uzatma aracı .

hayatta kalabilmenin yolu sürdürülebilir farklılıkları yakalayabilen , rakipelrden üstün  ürün ve hizmetlerden geçer.

şirketlerin kültürü yapılan irili ufaklı her işte mükemmeli aramaya odaklanmış bakış açısına sahip olmalıdır.

takip ise belirlenmiş hedeflerin alınan ölçümlerle  karşılaştırılmasını ,duyumların gözlemlerle beslenerek değerlendirilmesini,müşteri tepkilerinin toplanmasını ve benzeri adımları içeriyor.

VERİ TOPLAMA

*yönetici ,tüketici araştırmasını sadece uzmanlarına veya araştırma kurumlarına bırakmamalı ,kendiside sürecin içinde olmalı ,tüketici ve müşteriden kopmamalıdır.piyasanın nabzını tutabilmek için her kademeden insanlarla iletişimde olmak önemlidir.

*antenlerinizi kullanın .sıksık bizzat piyasaya çıkın , müşterilerinizle  konuşun , tüketicilerinizi izleyin .Malınızı nerede ne zaman , nasıl satın aldıklarını  ve ne şekilde kullandıklarını gözleyin.gözlemlerinizi size sunulan sonuçlarla karşılaştırın .takımınızı cephenin gerisinden degil,siperin önünden yönetin.

*bir pazarlamacısının ilham kaynağı sahadır, müşterisidir.eğer onu dinler ve gözlersen ihtiyaçlarını anlar ve saptarsın.bu ihtiyaçlarıda tam olarak karşılayacak ürünü yapabilir ve tanıtabilirsen firma piyasada lider olur ve liderliğini korur.

(pappers cocuk bezlerinin sahibinin seyahatlerinde ilk fırsatta markete ,çarşıya inip malını satılan mekanlarda izlemesini misal olarak veriyor.ayrıca coca colanın rusya ya ilk girişini ve oradaki saha çalışmalarını ,ürünleri oradaki pazara uyarlamalarını  anlatıyor)

*her büyük şirketin azılı  düşmanları  olabilecegi gibi  katıksız amigo veya fanatikleride vardır.bunlar ,yanlı olmalarına rağmen size bazı önemli verileri taşıyabilir.

*türkhava yollarının en büyük amigosu olan dr suphi ayvazın  seyahatlerinde aldığı notları icra kurulunda paylaşarak bir çok farklı noktayı düzeltebildik.hala türk hava yollarıyla yaptığım yolculaukları özel not kartlarına işlerim .

*veri toplamanın önemine örnek olarak amerikada ev tutarken emlakçının söylediği binanın tamamında hemşireler oturuyor sözüne inanarak evi tutmasını misal veriyor.binanın tamamının hemşirlerden oluştuğu doğru bir veri olsa da , bunların tamamının emekli olan yaşlı hemşirler olduğu doğru veriydi.yani eksik veri toplama sonucunda yanlış bir kara alınmıştı.

ANALİZ VE ÖNERİ

Analiz ve öneri birbirinden ayrılmamalıdır.yani yapılan her analizi bir öneri takip etmelidir.Analizi yapan kişi ,bulgularını bildikleri  ve güdüleriyle  birleştirip izlenmesi gereken en uygun yolu önerecek.

*birçok kurumda analiz öneri ve karar mekanizmalarının birbirne karıştığını görüyoruz.

sonuçta ,sorumluluklar muğlaklaşıyor ,kararlar erteleniyor,veriler bir şekilde işlenip raporlar dönüştürülüyor ama öneri olmadığı için bu çalışmlar eylemleri ve uygulamaları tetiklemiyordu.

*iş modelini güncelleştirmeyen , piyasanın  ortam ve arzularının gerisinde kalan , en yeni ve en iyi ürünü yapmak yerine bildiği ürün tipinin  ömrünü uzatmak isteyen  bir şirketin ölecegini söyleyebiliriz.

*kurumsal kültür bazen şirketlerin celladı olabilir.kurumsal kültürün değişime açık olması ile bu risk oluşmaz.ama birçok büyük şirkette kurumsal körlük ve kibirlilik değişimi önleyerek mevcut sitemlerin kan kaybını engellemez.

*lider büyük hatayı kabullenmeyi , sonuçlarından yılmamayı ve ders almayı bilmelidir.hiç rizikoya girmeden büyük atılımlar ilerlemeler olmaz.

*astlardan beklenen  görev alanları ile ilgili stratejik konularda  analizi tamamladıktan sonra önde gelen seçenekleri  ortaya koymak  ve önerdiğim seçeneği  net biçimde savunmaktır. amirlerin görevi ise önerileri değerlendirip en doğru kararı almaktır.

*şirketlerde seçeneklerin  aşagıdan yukarıya doğru sürekli geliştirilip aktığı bir sistem kurulmalıdır.işleri ileri götüren eylemler çift yönlü  akan veri , öneri ve karar alt yapısı üzerinde yükselmelidir.

“not yazmak demek net düşünmek demektir”

P&G de  karmaşık konuların damıtılıp  bir , bilemediniz iki sayfalık bir öneri notuna indirgenmesinei istiyor.bunu başarmak için düşüncelerinizi netleştirip, odaklandırmak yeterli değildir.onlarıözet ama etklileyici biçimde ,temiz bir üslup ile kağıda dökmelisiniz.düşüncelerini iyi toparlayan  daha temiz yazabiliyor, sade yazmaya özengösterende  ,yazarken düşüncelerini değiştirip geliştireibliyor, güçlendirebiliyordu.

TARTIŞMA

*Tartışma ,öneri ile karar arasında ki çok önemli bir adımdır.

*tartışma , enerji ve elektrik ister.tartışmanın etkinliği ise liderin özellik ve  yetkinlikleri ile doğru orantılıdır.Doğaçlama ağırlıklı göürnen tartışmalar bile özünde liderin ince ve planlı koreoğrafisini gerektirir.

-gündem iyi seçilmelidir.çok yoğun gündem bir süre sonra katılımcıları yorar.

*önemli konular mümkünse tek maddeli bir toplantıda görüşülmelidir.sık ama kısa toplantıılar seyrek ama uzun süreli toplantılardan daha verimlidir.

*hafta başında bir programlı toplantı olmalı ,genel iş planlaması ,bilgi değişimi , sonuçlarıntakibi gibi konular burada görüşülmelidir.fazla irdeleme gerektirmeyen taktik plandaki konular bu toplantının gündemidir.

*insan için vücut ve zihin açısından en diri zaman sabahın erken saatleridir.insanlar genelde ofise gelip masalarının başına geçince ilk iş olarak birikmiş eposta mektup ve internete göz atıyorlar.bunların ardından düşünce isteyen konulara giriyorlar.Yani günün en verimli bölümü rutin ve verimsiz faaaliyetlerle geçiyor; analiz ,yaratıcılık, karar gerektrien faalihyetlerde günün daha verimsiz oaln son bölümüne kalıyor.

*kritik toplantılar hep sabah olmalıdır.önemli dosyaları okumak ,düşünmek ,karar almak gibi uygulamaları gündün ilk yarısına , telefon etmek , mektup yazmak ,stratesjik olmayan raporları okumak ve yazışmaları yapmak gibi çalışamları ögleden sonraya koymalısınız.

*ögle uykusu önemlidir.vehbi koç herkese kısa bir  öğle uykusu önerirdi.churchil  sıksık öğlen uykusu çekerdi.katıldığınız akşam programlarına erken gidip erken çıkarak erkenden uyumak iyi bir yoldur.geç yiyip hemen arkasındasn yatma çok zararlıdır.

*yeterince önerinin ortaya çıkarıldıktan sonra görüşmeleri uzatmamak lazım .tartışmaları olgunluk noktasından önce kesmek de önemli  olabilecek katkıların kaybolmasına ve öneri sahiplerinin  ilgisinin azalmasına yol açar.

*toplantılarda liderin temel görevi güveni oluşturmak herkesin özgürce fikrini paylaşmasını sağlamaktır.bir yurt dışı atamada bana önerilen isimler yerine , ağırlığımı koyarak kendi tercih ettiğim bir müdür tayin ettim.oysa o müdür çok başarısız oldu ve görevinden alındı.şaşırdım üzüldüm ve ekibime ,”ben bu hatayı nasıl yaptım ” dediğimde basit dediler “seçtiğiniz arkadsaş haftalık toplantılarda daima sizin tam karşınıza oturuyor, sizi pür dikkat dinliyor,her dediğinizi not alıyor ve sık sık sizin söylediklerinizi onaylarcasına kafa sallıyordu.” dediler.

*toplantı ile ilgili olarak 12 kızgın adam ı izlemelerini tavsiye ederim.filim , sanığın cezanlandırlılmasını isteyen 11 jüri üyesinin kanaatlerinin ısrarlı ve etkin bir üye tarafından nasıl dönüştürüldüğünü anlatır.

*tartışmanın sonunda liderin görevi  gelinen noktayı ve sonraki adımları net bir biçimde özeltemektir.daha toplantı başlarken hedefleri belirlenirse , sonucu değerlendirmek ,toplantının verimini ölçmek kolaylaşır.

KARAR

Bir lider başarı çemberinin chek list in her aşamasına aynı önemi vermeyebilir.bazı liderlerin analiz gücü veya uygulamadki enerjileri başarılarıdna belirleyici rol oynar.kimi lider  planlama ve takip gibi alanlarda parlar.ancak liderin zaafiyet gösteremeyecegi  bir tek halka vardır oda karar aşamasıdır.

*lideri sıradsan yöneticiden ayıran faktörlerin başında  gerektiğinde ,zamanında ,zor koşullar altında ,hızlı karar alabilme arzu ,cesaret ve yeteneği gelir.

*liderin üstüne vazife olmayan konularda karar alması sistemi deforme eder ,ekibinin insiyatif ve motivasyonunu köreltir.

*lider kurumun kaptanıdır .Boşluk , ürkeklik , erteleme gibi tehdit ve tehlike yaratan durumalra müdahele etmek görevidir.

* veri toplama, analiz,öneri geliştirme  ve tartışma aşamalarının yeterince uygulandığına emin olma ,yanin karar hazırlığının kıvamına geldiğini gören lider elindeki çekici örse vurup kararını açıklamalıdır.

*iletişimdeki en önemli yaklaşım söylenmeyeni duymaktır.

*boğayı boynuzularından tutmak gerek

*iyi bir fikir üretmenin yolu pekçok fikir oluşturmaktan geçer

*lidya kıralı karun perslere saldırıpsaldırmamak konusunda bir kahine danışır.kahin ona “lidya orduları kızılırmak ı geçince bir imparatorluk çökecektir ” der.bunun  üzerine perslere saldıran kral karun savaşı kaybeder.pers kralı esir olan karuna nerden cesaret alıp kendisine saldırdığını sorar.lidya kralı  kahinin söylediklerini anlatınca pers kralı ona ;

” niye son kararını vermeden önce kahine hangi imparatorlğun çökecegini de sormadın ? ”

PLANLAMA

THY nin süreçlerini inceleyen LUFTHANSA  genel müdürü dr.heinz Ruhnau  thy ile lufthansanın farkını söyle açııklıyor;

“sizin teknisyenleriniz daha pratik, ama bizimkiler daha disiplinli ve planlı.Biz dokuz zaman dilimini planlama , bir zmaan dilmini uygulama için kullanıyoruz.Sanıyorumki siz planlamaya bir dilim ayırdığınız için  dokuz zaman dilimini de yap-bozla geçiriyorsunuz”demişti.

*kurumunuzu planlama yapacagız diye planlama fonksiyonunu pazarlama , finans ve üretim gibi diğer fonksiyonlardan kopuk bir güç merkezi haline getirmemelisiniz.planlama kadrolarını şişirip , kuruma giderek artan bir kısmı gereksiz, araştırmalar, takip sistemleri ,uzayıp giden planlama rutinleri empoze ederek  toplam verimliliği düşürmeye dikkatleri piyasa ve müşteriden iç mekanızmalara çektirmemeye dikkat etmelisiniz.

*planlama üntelerinin giderek güçlenerek opereasyonlardsan uzaklaşması sonucu strateji oluşturma faaliyetlerinin giderek planlamanın tekeline girmesi çok tehlikelidir.strateji oluşturma ile sahadaki uygulama iç içedir.

EXECUTİON-UYGULAMA

kara ve planlama aşamasından sonra uygulama başlar.Altyapının tamamlanması , kaynak temini , takımın oluşturulması , yapılan tüm tartışmalar toplantılar uygulama şaamasından sonra kendin gösterecektir.

*uygulama ,dahiyane strateji ve mükemmel planların kontrol dışı , kaotik, ele avuca sığmayan gerçeklerle karşılaştığı andır.en mükemmel planlar ,ortamdaki kaos ve dirence çarpar ve bozulurlar.çünki gerçek hayatta herşey basit ama herşey zordur.

*hazırlık , konuşlandırma,strateji bunların hepsi çok önemlidir,ama uygulamadki gevşeklik ,gecikmeler, hatalar en iyi stratejilerin hüsranla sonuçlanmasına neden olabilir.

*lider uygulamanın bir numaralı takip ve tahrikcisi olmak zorundadır.herşeye yetişmesi mümkün olmadığı için kurumunda öncelikle mükemmel uygulamaya odaklanmış bir kültürün yeşermesini hedeflemelidir.

*uygulamanın kalbi 3 temel süreçte atar.1-insan süreci2-strateji süreci3-operasyon süreci

strateji oluştururken insanlar ve operaayonel gerçekler dikkate alınmalıdır.insanlar ise stratejik planlar ve operasyonel planlar ışığında seçilerek organize edilir.opreasyonlar stratejik hedeflerle ve personelin kapasiteleriyle bağlantılı olur.

*liderin vaktini ıvır zıvır şeylerle israf etmeden ,doğrudan knulara giren , müşterisini bir dosta dönüştürmeye ,dostununda dert ve hülyalarını anlamaya çalışan bir yaklaşımı olmalıdır.

*lider operasyonel düzeye inmemeli ekibinin gidişatını izlemeli, gerekiyrosa ince ayar müdaheleler yapabilmelidir.aynı zamanda uygulamanın bir parçası olduğunu hem ekibine hemd emüşterilerine hissettirmelidir.

*davranışa göre insanları seçmeli ,becerileri kendimiz vermeliyiz.iyi seçilen ve iyi eğitilen insan kaynaklarının eline sonderece basit bir operasyon modeli verirseniz başarılı olursunuz.

*strateji ve operasyonu entegre edebilen çalışanlarına ve müşterilerine yakın yaşayan liderler başarılıdır.operasyonuna uzak duran ,mali konulara ve kapalı kapılar ardında strateji  formülasyonuna ağırlık veren olmalısınız.

*finans kökenli insanlar stratejik planlamaya çok önem verirler.mesafeli kişilikleri nedeniyle uygulamaya tam hakim olamazlar.müşterilerine ve yöneticilerine yakın olmama nedeniyle ,doğru kararlar alamazlar.yüksek iritfada uçup olanı biteni raporlardan takip ederler.

*doğru lider yakşalımı ise  tedarikçisiyle pazarlıktan ,fabrika işçisiyle sohbetten zevk alan , sahayı  ofisine, doğrudan insanlaradan  elde ettiği bilgileri  süslü raporlara yeğler.

*doğru çalışma şekli lider -strateji-insan-operasyon dörtlüsünden geçer.uygulama  odaklanma ,emir ve komutayla olmuyor .liderin davranışlarıyla örnek olması ve dantel işler gibi kurumsal kültürü uygulama odağının etrafında örmesi gerekiyor.

bir konuyu hayal edip ,bir sonucu hedefleyip,kurumsal süreç ve karar mekanizmalarının dışında veya onlardan yararlanmadan ortaya bir proje çıkarmak, bir sorunu  çözmek  insiyatif kullanmak suretiyle gerçekleşecektir.

TAKİP

Uygulama ve takip birbiri ile iç içe geçmiş konulardır.sistemli ve sık aralıklarla takip etmediğimiz uygulamanın ne zaman nasıl sonuç vereceğini bilemez, her an tatsız sürprizlerle karşılaşabilrsiniz.bütçeniz şaşar,ortaklarınza ve piyasalara verdiğiniz sözler havada kalır.güvenilirliğiniz yara alır.kontrol elinizden kaçarözetle başarıısz olursunuz.

*bir plan,bütçe yada programın uygulamasını takip etmek için sonuna kadasr beklerseniz hataları düzeltmek veya eksikleri tamamlamakta çok geç kalabilirsiniz.Belirli aralıklarla gerçekleşmeleri izlerseniz sapmalara müdahale edebilir ,kaynak aktararak aksayan sorunlar çözüm getirebilirsiniz.

*takibin tek amacı  denetim değildir.olumlu ve yapıcı bir üslupla atılan adımları  moral motivasyonuda olumlu etkilersiniz.ilgilenildğini bilmek insanları motive eder.

*24 saatinizi nasıl geçirdiğinizi analiz edin .Genel müdür düzeyiydeyseniz sistem içinde hallolabilecek şeyleri ,sabırsızlıktan ,şımarıklıktan veya işin sistemde tıkanması nedeniyle size gelirler.bunları dinlemek araştırmak ve geri dönmek çok zaman alır.bu yüzden kimsehyi cevapsız bırakmayın ama geri dönüş süresini  kurumun ticari önceliklerine göre belirleyin.

*her ziyaret talebinin konusunu anlamaya ve mümkünse telefonda sonuçlandırmaya çalışın .olmayacağını bildğinizi işlere, uzatmadan telefonda hayır deyin .böylelikle fuzuli birkaç teması daha önlemiş olursunuz.

*daha verilmli çalışabilmek için hiyararşik kesitleri azaltın ,kapsamlı bir yetki devri gerçekleştirin,rapor ve toplantıalrın sayı ve sürelerini azaltıp niteliklerini yükseltin.

2.BÖLÜM

İYİ LİDER

Liderlik,vizyon ,misyon ruhu ,tutku ,motivasyon  gibi bir ölçüde soyut özellikleri kapsadığı için eğitimle kazanlması ve ulaşılması zor görünür.

*liderlikte ilk adım iyi bir yönetici olmaktır.bunun şartları ise bilgi ,disiplin ve çalışma gerektirir.

*lider olabilmenin iki olmazsa olmaz koşulu vardır.birincisi istemek ,ikincisi ilse en az bir takipçiyi peşine takabilmektir.yöneticinin resmen belirlenmiş astları bulunur ,liderinise ona inanmış takipçileri .

*lider aynı zamanda iddalıdır.En iyi yi yapabileceği ,rakiplerden üstün olabilelcegi,yarışı kazanabileceği, mükemmeli yakalabileyecegi inanç ve iddası.

*lider hedeflerine sadece emir ve komuta  mekanizmaları ile ulaşmaz.takipçilerini kazanmak ,kenetlendirmek ve heyecanlandırmak zorundadır.kendi egosunu ve kişisel çıkarlarını  kurumsal hedeflerin ve takipçilerinin çıkarlarının önüne koyan lider , bir süre sonra güvenini ve desteğini kaybeder.

*popüler anlayışta lider karizması , fiziği , sesi, öngörüsü,enerjisi ile adeta bir süper insan gibi sunulsada genelde normal bir insan özelliklerine sahiptir.fakat bu normal özellikler  inanç ,iddia ve tutkuya sahipse bunların sağladığı enerji ile kendisini sürekli geliştirip olgunlaştırır, giderek etkinleştirir.

*temel karakter ve davranışı kötümse,şüpheci , yavaş ve tembel ,kötür ruhlu olan insanlardan başarılı lider çıktığı nadirdir. Davranışa göre insan seçilir ,beceriler kazandırılır.

*öncelikle insan güçlü yönlerini ve yeteneklerinizin sonuç vereceği yerlere odaklanmalıdır.sonra bu yeteneklerini geliştirmeye çalışmalıdır.bunları yaparken entelektüel kibirliliğiniz sizi nerede etkisiz kılıyor, bunu keşfedip üstesinden gelin .

*gerçek başarı ancak güçlü olduğunuz noktalardan yola çıkarak yakalanabilir.kendinizi iyi katkı yapabilecegğiniz yere koymak ve bu doğrultuda geliştirmeyi öğrenmelisiniz.

*kritik bir karar vermeniz yada adım atmanız gerektiğinde olmasını bekledğiniz sonucu not alın .9-10 ay sonra  kendi sonucunuz ile ortaya çıkan sonucu karşılaştırın.sonuçları karşılaştırmak aynı zamnda ne yapılmaması gerektiğini de gösterir.iş hayatında , bir işi orta düzeyde bile yapacak kadar yetenek ve becerilerinizin olmadığı  birçok alan vardır.bu alanlarda kişi bu tip işleri üzerine almamalı ,yeteneğinin  az olduğu alanlarda çok çaba sarf etmemelidir.

*Başlangıçtan orta düzeye gelmek ,iyi düzeyden ustalığa erişmekten daha çok çaba harcatır.dolayısı ile enerji ve kaynaklar , iyi seviyeden ustalığa çıkılacak alanlar için harcanmalıdır.

*Etkinliğin ilk sırrı birlikte çalıştığınız  ve bağlı olduğunuz kişileri anlamaktır ki bu onların güçlerinden ,çalışma yollarından  ve değerlerinden fayalanabilmenizi sağlar. Bazı insanlar sahne arkasında veya ast olmak isterler ,bazıları takım elemanı olarak bazılarıda yanlızken en iyi performansı yakalar.

*en etkin nasıl hangi yöntemle öğrendiğinin farkında olmayan birey kendisi için verilmli bir gelişme planı oluşturamaz.bilinmesi gereken ilk şey iyi bir dinleyici mi yoksa okuyucumu olduğumuzdur.

KÖTÜ LİDER

Ekibini yönetemeyen ,astlarını ezen ,kurumunu hedeflerine ulaştıramayan ,olumsuz değerleri çevresine yayan sözde liderlerdir.

*kötü lider etkisiz ve etik dışı olarak ikiye ayrılır.bunların genel özelliklerinden bazıları ise beceriksizlik ,katılık ,ahlaksızlık gibi şeylerdir.Bu kötü liderlerin bütün olumusuzluklarına rağmen güç kullanabilecek konumda kalmalarının nedenide ,takipçilerinin karmaşık sorularına basit çözümler önerebilmeleri ve onların temel güvenlik ihtiyaçlarını karşılıyor olmalarıdır.

*kötü liderin en büyük destekçileri ise kötü takipçilerdir.başarıda liderin rolü kadar takipçilerinin katkısıda belirleyicidir.

*iş hayatında başarısız olmak için  10 emir

1-risk almayı bırakın .en iyi planlar piyasanın gerçekleri ile yüz yüze gelince alt üst olabilir.

2-esnek olmayın

3-kendinizi tercit edin.takımınızıkendi gibi düşünen insanlardan seçip ,vaktinizi onlarla geçirin , dolayısı ile kurumun çalışanlarından , müşterilerden ve diğer stratejik ortaklarından uzaklaşın .Amerikalalıların deyimiyle kendi “konfor bölge”nizde yaşayın .

4-hatasızlığınızı varsayın

5-düşünmeye zaman ayırmayın .düşünmeye bilinçli ,programlı olarak zaman ayırmak önemlidir.sabahları işe başlamadan günü ,haftayı , ayı göz önüne alarak değerlendirme yapın

6-uzman  ve danışmanlara tam olarak güvenin.karar mekanizmalarımızda onlara doğru ağırlığı vermek sorumluluğumuz olan analiz ve kararı onlara havale etmemektir.hiçbir danışmana angaje olmayın siz ve kurumunuz özelsiniz farklısınız.

7-bürokrasinizi sevin …doğasında gelişim ve değişime direnç olan  bürokrasiyi asgaride tutabilmenin yolları arasında  kurumun destek birimlerini taşerona vermeye ve çekirdek kadroyu operasyonel birimlerden oluşturmaya çalışın .lider bürokrasi kitlesini ufak tutacak ,durağanlığını engellemek için de onun devamlı kendi belirleyeceği yönde hareket ettirecek enerji ve ivmeyi sağlamalıdır.

8-karışık sinyaller gönderin ..başarı için  net ,yalın , kolay anlaşılır,koordineli mesajlar gerekiıyor.

9-işin için hayatın için tutkunu kaybet

10-güvenilmez ol …liderin takımına güvenebilmesi önemlidir.karşılıklı güven olmaz ise şeffaf bilgiler , samimi eleştiriler, cesur tartışmalar,farklı öneriler ortaya çıkmıyor.insanlar sütre gerisinde kalmaya , mesleki risk almamaya , patrona ters düşmemeye öncelik veriyor.kurumun çıkarları ikinci plana itiliyor.

PARKİNSON YASASI

Bir kaynak üzerindeki talep ihtiyaca göre değil ,kaynağın arzına göre artar.bu kuralın tersi geçerli değildir.yani ihtiyaç azalsada kaynağın  arzı değişmediği sürece kaynağa olan talep azalmaz.

Parkinson yasasının alt başlıkları

*yöneticiler rakiplerinin değil astlarının sayılarını azamileştirmeye çalışır.

*yöneticiler biribilerine iş üretiler

*masraflar gerçek ihtiyaca göre değil ,gelirlere orantılı olarak artar

*bilgi ,onu depolayacak yerin kapasitesine orantılı olarak artar.

TAKIM OLUŞTURMA

Takım oluşturmada ,dengeli ve birbirini tamamlayan ve yetkin kişilerden ekip oluşturmak ,kendisinden üstün veya güçlü kişilerle çalışmaktan korkmamak, düşmanını bir dosta dönüştürmek gibi davranışları sergilemek önemlidir.

*Görevde başarı korku yerine saygıya , liderin oluşturduğu iyi örneklere ,verilen talimat ve emilerin nedenini astların iyi anlamasına ,bu yüzden kısa ve net emirler vermeye bağlıdır.

Ayrıntıya özen gösterme lideriçinönemlidir.lider daima etrafına sakin bir atmosfer oluşturmalı ,ama bu atmosferde herşey tıkır tıkır çalışmalıdır.liderin çevresini ateş sarmış olsa bile yakındakiler bunu hissetmemelidir.

GÜVEN

Güven ,liderler sadece takımı arasında değil ,müşterileri ,tüketicileri,tedarikçileri, hissedarları,özetle çevresi ve toplumu arasın dada oluşmalıdır.liderin başlıca görevlerindenbiri kurumuna duyulan güveni artırmak tır.çünki kuruma ve sunduğu ürün ve hizmetlere duyulan güven kurumun en büyük sermayesidir.

*lider kurumuna ekibine yapamayacaklarını vaad etmemelidir.

*lidere beslenen güvenin altında açıklık ,şeffaflık  , yetkinlik ve tutku yatar.

*her ne kadar bizde “ fazla mütevazi olma ,inanırlar “ denirsede mütevazi olupta zarar gören bir lidere rastlamadım.yapay tevazuyu insanlar  hemen hissederler ve itici bulurlar.tevazunun esas kaynağı kişinin başkalarının bilgi ,yardım ve desteğine muhtaç olduğnu bilip bundan gocunmamasıdır.

LİDERİN İLETİŞİM ARAÇLARI

Metaforlar  ve onlarla bezenmiş hikayeler bir liderin temel iletişim araçları arasındadır.çin seddi ,demir perde ,olimpiyat ateşi gibi unsurların her biri birer metafordur.zaman yalın istatsitikleri ,süslü grafikleri ,kuru nutukları,sonbahar yaprağının süpüren rüzgarlar gibi götürür.geride  kalanlar ise renkli simgeler ,çarpıcı benzetmeler,dilden dile dolaşan canlı hikayeler kalır.

*lider gerektiğinde kendi zaaflarını ,yenilgilerini paylaşabilecek özgüvene sahip olmalıdır.önemli olan insanın kendi hayatından aktardığı  hikayelerin  ben  merkezli olmayıp ,başkalarının yararlı sonuçlar çıkarabileceği nitelikte olmasıdır.bu metaforlar ve hikayeler liderin takipçilerine esin ,moral ve güven aşılar.aynı zamanda liderle grubun yakınlaşmasını ,kaynaşmasını kolaylaştırır.öyküler kulaktankulağa yayılır ve kurum kültürünün oluşmasında önemli rol oynar.

*metafor ,anekdot ve hikayeler liderin değerlerini ekip ve kurumuna aşılaması için kullanabileceği en etkin iletişim araçları arasındadır.

ANLAM VE DEĞERLER

İç dünyalarında  sakladıkları dğerleri ve sevgiyi terk veya teslim edenler , bir süre sonra hayata tutunamaz hale geliyhorlar.

*liderin beyni kadar yüreğinin derinliğinin de olması gerekiyor.sanat ,şiir ,edebiyat ,müzik bu derinliği besleyebilecek kaynaklar.ayrıca inanç ve din de insanın ruhunu temizleyecek susuzluğunu giderecek bir şelaledir.

*üç kişi yol kenarında ellerinde keski taş kırıyorlarmış .bir yolcu merak edip sırasıyla ne yaptıkarını sormuş .birincisi  terslercesine “ görmüyormusun taş yontuyorum “demiş.ikincisi  “bir taş duvar yapıyorum “ demiş .üçüncüsü ise ellerini göğe kaldırıp “ yüce bir cami inşaa ediyorum “ demiş.

*insanın yaptığı işe ,görevinin maddi çerçevesinin ötesinde ve üstünde bir anlam yükleeyebilmesi işinden manevi bir haz da almasını sağlar.lider ortak hedef ve  görevlere böyle anlamlar katabilirse hem kendinin hemde kurumunda alışanların motivasyon ,tutku ve heyecanını yükseltir.bir şirket için kar ana hedeftir ama tek hedef olmak zorunda değildir.

*lider burnununucundaki aylık ,çeyreklik ,yıllık hedeflerinin dışında kurumunu farklılıaştırmak ,topluma yeni hizmet veya ürünler sunmak ,kalite normlarında  herkesten yüksek bir standart yaratıp korumak gibi amaçlar hayal etmeli planlamalıdır.

DİRENÇ VE AZİM

Churchill  in mücadelesinde n örneklele azimli olmanın başarıyı getirdiğini söyleyen yazar , Churchill in “ öngörü veya mükemmeliyet benim güçlerim arasında sayılamaz.çok hata yaptım .Özelliğim ,hatadan sonra pes etmemek , mücadeleye devam edip toparlanmaktır”

*lider hep ileriye bakmalıdır.bir konuda başarı elde ederse , onun yararı liderinöz güvenini bir çıt artırması olmalı , geriye dönüp ,ondan esinlenip , onu taklit ve ya tekrara çalışmamalıdır.

*dünyada aile şirketlerininortalama ömrü 24 yıl ,kurumsal şirketlerin ortalama ömrü ise 40 yıl olarak ölçülüyor.dolayısı ile liderin en önemli görevi şirketini yaşatmak olmalıdır.çok kar etmek veya büyük bir şirkete sahip olmak ancak buna hizmet ediyor ise   hedeflenmelidir.

Reklam

LİDERİN TAKIM ÇANTASI -CEM KOZLU” için bir yorum

  1. Geri bildirim: Kitap kulübünden |

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s