İŞLETME OKULUNDA ÖĞRENDİĞİM 101 ŞEY-

isletme-okulunda-ogrendigim-101-sey-michael-w-preis
İŞLETME OKULUNDA ÖĞRENDİĞİM 101 ŞEY

MİCHAEL W.PREİS VE MATHEW FREDERİCK
ÇEVİREN MELİT ARAT
tüm iş kollarına yönelik 101 temel dersten oluşan kitapta yönetim , pazarlama , liderlik , strateji , iletişim , psikoloji , operasyon ,finans , muhasebe ve çok dsaha falza konu ie ilgili dersler bulunuyor.üniverstie öğrencilerinin ,profesyonellerin ve iş dünyasına ilgi duyan herkesin bilmesi gereken yasamsal tavsiyeler içeriyor.işletme okulunda öğreneceginiz pekçok şey bu 202 sayfa içinde.kitap cep boyutundayayınlarak her zaman yanınızda taşınması amaçlanmış .
kitapta olabildiğince az yazı ile seçilmiş dersler özetlenmiş ve rafine halde okuyucuya sunulmuş .bunları aynı zamanda şemalarla ve sempatik çizimlerle desteklenmiş olan kitaptaki bu çizimleri özete aktaramadığımız için üzgünüz.kitabı işletmedeki çalışanlara ve yöneticilere baş ucu kitabı olarak kütüphanelerinde bulunmasını tavsiye ediyoruz.
İŞLETME OKULUNDA ÖĞRENDİĞİM 101 Ş3Y
1-İş , değerler biçilmiş varlıkların değiş tokuşudur.
bir iş , taraflar almakta oldukları şeye , sağlamakta olduğundan daha yüksek bir dğer verdikleri için gerçekleşir.iş bazen şu anki değerin , gelecekteki değerle değiş tokuş olarak tanımlarınır.,
2-işletme , tek bir uğraş alanı değildir.
işletme muhasebe , finans , pazarlama ,üretim ve operasyon , örgütsel davranış , iktisat faaliyetlerinden oluşur.
3-işletme felsefesimi iş felsefesimi?
4-sermaye , para biçiminde yada paraya benzer biçimdeki varlıklardır.
özkaynak sermayesi , kalıcı sermayedir çünki sağlanan varlığın yada finansmanın geri ödenmesi gerekmez.
borç sermayesi , borç para alarak sağlanır geçicidir ve para borcu verenlere geri ödenmelidir.

5-tüm sermaye ekonomik değildir.
bir işletmenin para ve benzeri sermayelerinin dışındada entellektüel , insan , sosyal ve marka sermayesi bulunur.
6-işlevsel bölümler işlevsiz olabilir
işletmede birçok iş bölümü bağımsız olarak organize edilir ve çalışır.ancak onların ayrılması açıklık sağlayıp uzmanlaşmaya imkan verirken ,”işlevsel bölümler” doğaları gereği ayrık degildir.bir bölümün eylemleri ve çalışanları , sürekli olarak diğer bölümleri ve tüm organizasyonu etkiler.
7-işletme mülkiyeti
türkiyede şirketler şahıs ve sermaye şirketleri olarak üçe ayrılır.şahıs şirketleride adi şirket ,limited şirket ,anonim şirket
8-hisse senedi mülkiyeti gösterir , tahvil ise borç senedidir.
hissedarlar , adi ve imtiyazlı olarak , tahviller ise teminatlı ve teminatsız olarak ikiye ayrılırlar
9-yönetim kurulu
Bu kurul , günlük düzeyden ziyade stratejik olarak yönetim fonksiyonunu yapar.politikalar oluşturup yön belirler , üst yönetimi işa alır ve denetler , yasa ve düzenlemelerle uygunluktan sorumludur ve operasyonlar için kaynakalrı garantiye alır.
10-toplantı nasıl yönetilir.
-üç gün öncesinden bir gündem hazırlayıp dağıtın .en yüksek öncelikli maddeleri en üste koyunki katılımcılar önceden hazırlanarak gelsinler.
-toplantıda notları ve kararları yazmak , zamanı tutmak için birini görevlendirilmelidir
-toplantıya zamanında başlayın .gündemi gözden geçirip ilave olup olmaycağnı sorun .grubun genişliğine göre kuralları belirleyin herkes sadece iki dakika konuşacak herkes dinlenecek vb.
-gündemi takip edip konu üzerinde kalın dışarıya başka konulara geçilmesine izin verilmemeli.katılımı cesaretlendirin ,herkesi konuşturun .
-açık sonuçlara ulaşın ve uygun olduğu halde tartışma maddelerini oylayın
-yapılacaklar , bir sonraki toplantı ve gibi ana hatları belirleyin .kısa bir özet geçin alınan kararları vurgulayın
-toplantıdan kısa bir zaman sonra toplantının notlarını ve sonuçlarını kaıtlımcılara dağıtın
11-işi büyütmenin üç yolu vardır
-pazar payını artırmak
-pazarla büyümek
– yeni bir pazara genişlemek
12-sadece var olan pazarlarda rekabet etmeyin , yenilerinide öngörün
misyonunuzu geniş tutun .kendinizi sobacı yerine ısıtma uzmanı olarak konumlandırırsanız birçok hizmeti ve ürünü sunarsınız.
13-topun gidecegi yere kayarım , olduğu yere değil.
14-Lois Weisberg in altı adımı
yeni ş fırsatları yaratmanın en iyi yolu bağlantılardır.en yakın olduğunuz kişiler , zar zor tanıdığımız kişilere göre bizim için daha az yeni kapılar açabilirler.bunun sebebi çok iyi tanıdıklarımızın ,sağlayabilecekleri fırsatları zaten size vermiş olmalarıdır.ancak tanımadıklarımız tamamen farklı bakir bir fırsat ağına bağlıdır.
15-karşı çıkılmayacak bir misyon yada vizyon bildirgesi çok anlam ifade etmeyebilir.
gerçek misyon o kuruma özel olan şeyin üstünde durur , kurumun , benzerlerinin çoğunun ypamadığı neyi daha çok yaptığını tarif eder.
16-bir organizsasyonla yada onun için çalışmadan önce onun kültürünü öğrenin
17-işletmelerdeki en zor ve en çok zaman harcatan problemler , iş problemleri değildir.
iş girişimleri çoğu zaman insan faktörleri tarafından zorlaşır ; yanlış anlaşılmalar , devamsızlık , bencil gündemler , ego çerpişmaları , şirket zamanı içinde yapılan kişisel şeyler ve daha fazlası.iyi bir yönetici iş ortamında insanlara problem yaratan kök faktörleri belirler ve bunları aza indirger, bunları çözmekle uğraşır.
18-“Eğer düşünme şeklin özensizce işin de özensiz olacaktır.Eğer dağınıksan , işin de dağınık olacaktır.Eğer aç gözlüysen , çalışanlarında hep kendilerinden daha azını verecek ve daha fazlasını isteyecek kadasr açgözlü olacaktır.”
19-çoğu çalışan iyi bir çalışma ortaya koymak ister.
çalışanlar iki tür motivasyonu alırlar
-dışsal motivasyon ; övgü , kabul görme , para (olumlu motivasyon ) ,ceza (olumsuz motivasyon ) gibi .para ile motivasyon , çalışanların kendi görevlerini yaptıları için fazladan ödül beklemesine yol açarken , olumsuz motivasyon ise kısa vadede iyi olsa bile uzun vadede zarar verici etkiler yapabilir.
-içsel motivasyon ; bir çalışan ın içsel amaç anlayışındsan , çalışmanın kişisel keyfinden ve iyi yapılmış bir çalışmanın verdiği tatminden meydana gelir.
20-yönetim veya üretim modelleri aşagıdan yukarıya ve yukarıdan aşağı olmak üzere iki türdür.
-Aşagıdan yukarya modellerde , enformasyon ve süreçler aşagı katmanlarda başlar.yeni endüstirilerde , alttaki uzmanlıkların eşsiz uzmanlıkları yada kaynakları olduğunda ve hata maliyetlerinin önlenemediği durumlarda aşagıdan yukarıya işmodelleri iyi çalışır.
-yukarın aşağı modellerde , otorite temelli olup enformasyon akışı ve süreçler , daha yukarıdaski katmanlar tarafından başlatılıp kontrol edilir.bu model , şirketin iş modeli önceden yapılan ve başarılı olanlarla benzer olduğunda , yukarıdakilerin alt katmanlardakilern sahip olamadığı uzmanlıklara sahip oldukalrındas ve deneyimsiz personelin hatalarının maliyetinin önene geçeibldiinde iyi çalışır.tahmin edilebilir ve etkilidirler.
21-kumanda , mutabakat yada istişare.
-kumandaya dayalı karar alma , hiyararşik yönetimdir.
-mutabakatçi yada demokratik kararlar ,en çok etkilenenlerin çoğunluğu tarafından alınır.verimsiz , boş ve karmaşık olabilir.
– istişareye dayalı karar almak önceki ikimodeli birleştirir .
duruma göre üç sitilide kullanmak bir yönetici için uygun olan yoldur.
22-bir yöneticiye doğrudan bağlı 6 yada 8 kişi olmalıdır
küçük bir işletme genişleyip 6-8 den fazla kişiye çıktığından sıklıkla yeni bir hiyerarşi seviyesi olur.6-8 sayısı kişiler için ideal kontrol aralığıdır.üretimdekiler için boyle olmakta birlikte farklı sektörlerde bu rakamlar degişebilir.
23-müzakerelierin sonucuyla az ilgilenen taraf , daha güçlü bir müzakere pozisyonundadır.
24- her 15 dakika da bir otobüs var.
önünüzdeki fırsat size hayatınızda bir kkerelikmiş gibi görünebilir , ancak iş fırsatları sayısızdır.
25-sözleşme imzalamadığın bir oyuncuyu her zaman telafi edebilirdin .yanlış fiyata anlaştığın bir oyuncuyu ise asla telafi edemezsin
26-işler yoğunken pazarlamanı yap.
fırsatlar çok yavaş gelişebilir , yeni bir bağlantının bir işe dönüşmesi yıllar alabilir.eğer kişi bir pazarlama atılımı başlatmak için işlerin yavaşlamasını beklerse , bu çabanın onu düşüşten çıkarmasına yardım etmesi çok geç olabilir.

27-kendi satışlarınızın yamyamı olur.
bir rakibin yeni bir ürünle satışları almasındansa , kendi ürününüze bir rakip oluşturun
28-ikameler rakiplerdir.
ikameler dolaylı rekabetlerdir.rakipleri değerlendirirken buna dikkat edin .online seyahat hizmetleri , seyahat acentalarının hizmet ikamaleridir.çamaşır ipi , bir kuru temizlemecisi için ikame bir rakiptir.
ürün ikamalerine karşı korumlar , güçlü bir marka kimliğini , patentleri , uyumsuzluk standartlarını içerir.
29- güvenli orta pazarı hedeflemek güvenli bir pazarlama stratejisi degildir.
satın almak için özel ve mecburi bir sebeb sunmadan orta fiyatlı ürünlerle pazarın ortasını hedeflemeye devam eden markalar , genellikle çoğu müşterilerini niş rakiplerine kaptırırlar.
30-bedava, başarılı bir iş modelinin parçası olabilir.
daha eski işler , daha yeni işlerin eşantiyon politikaları tarafından hazırlıksız yakalanabilir,geleneksel gazetlerin bedevaya haber içeriği veren online sağlayaccılarla mücadelesi gibi.
bedava gerçekten bedava degildir.bir eşantiyon , işletmenin ürününü satmasına yardım etmelidir.Gevalia , yeni sahiplerinin içlerini ,gevalia nın sattığı kahvelerle dolduracağı beklentisiyle kahve makinelerini bedava verir.
31-çift girişli defter tutma iyidir.iki farklı kayıtla hatalar , kaçaklar tesbit edilebilir
32-nakit ve tahakkuk esaslı muhasebe olarak iki tür muhasebe vardır.nakit esaslı olan lar alınan yada ödenen parayı gösterir.dasha çok küçük işletmeler için iyidir
tahakkuk esaaslı muhasebe ,evrak üzerinden kaytları tutmayı gösterir
33-standart muhasebe belgeleri ; bilanço k, gelir tablosu ve nakit akış tablosu
34-amortisman muhasebe kaytıları nı daha karmaşık hale getirir ama daha doğru sonuçlar verir.
-hızlandırılmış amortisman , bir varlığın dasha yararlı ve bakım maliyetlerinin düşük olduu ilk yıllarda daha yüksek maliyet oranları ayırır
-normal amortisman , maliyeti yıllık eşit miktarlara yayar
35-kısa vadede bazı maliyetler sabit , bazıları degişkendir.Uzun vadede ise tüm maliyetler değişkendir.
-sabit maliyetler , iş faaliyetinin düzeyine bağlı olmayan değişmez maliyetlerdir.personel ücreti , kira gibi giderler boyledir
-değişken maliyetler , iş faaliyetinin düzeyine bağlıdır.
36-finansla oranlar , bir şirketin zaman içindeki performansını (boylamasına analiz) yada rakiplerine kıyasla durumunu (kesit analiz) ortaya çıkarır
-kaldıraç oranı , borçlarla özsermayeyi karşılaştırır
-likidite oranı , kısa vadeli varlıklar ile kısa vadeli borçları karşılaştırır.
-faaliyet oranı , satılan malların maliyetlerinin satışa oarnı yada net karın bürüt kara oranı gibi günlük faaliyetlerin verimliliğini ölçer
– karlılık oranı , kar üretme yetneğini ölçer
– ödeme gücü oranı , kısa vadeli borçların toplam borçlara ve faiz ödemeleriyle karşılaştırarak , uzun vadeli borç yükümlülüklerini karşılam yeteneğini ölçer
37- performanıs izlemek için birden falza muhasebe raporu kullanın
38-hızlı büyüyen karlı şirketler kronik olarak nakit sıkıntısı yaşayabilirler.
39-iflas mutlaka şirketin sonu anlamına gelmez
40-hisse fiyatı , ekonomik olduğu kadar duygusal bir projeksiyondur
41 – deflasyon işletmeler için kötü olabilir
42-hükmletlerin ,işletmelerin faaliyetlerini etkileyecek iki temel aracı merkez bankası vasıtası ile yürüttüğü para politikası , diğeri mali politkadır.
43-bir reklam , bir mesaj
bir reklamda , ne kadar doğrudas olsa yada pozitif te olsa çok fazla mesaj iletmek alıcının aklıını karıştırdığı gibi mesajı da zayıflatır.
44-tekrar ,açıklamanın doğruluğunu kanıtlamaz , ama onu dsaha inandırıcı yapabilir
45-olumlu yada olumsuz geri bildirim döngüsü
-olumsuz geribildirim döngüsünde , sistem uyaranın karşıt yönende bir tepkiyel yanıt vererek genel istikrarı yada dengeyi sağlar.arz ve talep kanunudur.talep arttığındas fiyat artar ,fiyat artığında talep düşer , talep düştüğünde fiyat düşer.
-olumlu geri bildirim döngüsünde , uyaranla aynı yönde yanıt vererek dengeyi giderek azaltır.örneğin , bir tüketii alışverişten sonra kendini mutlu hisseder , bu onu daha fazla alışverşe iter ve bunun sonunda borçalnır ve sonunda tüketici finansal bir çöküş yaşar.
46-arz ve talep kanun her zaman geçerli değildir.
lüks tüketim ürünlerdine bu kural işlemeyebilir.porshe arabanın ucuz modelleri çıkarıldığında porsche kullanıcıları artık arabayı almama yönünde tepki vermiş ve ucuz modeller üretimden kaldırılmıştır.boylece tekrar fiyatı yüksek modellerle daha yüksek satışlar gelmiştir.
47-hakiki bir takas ekonomisi hiçbri zaman olmamıştır.para herzaman vardı.
48-teorinin geçek dünya olmadığını söyleyenler , teorinin ne olduğunu anlamayanlardır.
49-iyi bir teori kadar pratik bir şey yoktur.
50-faiz oranlarının 3 bileşeni vardır.
-gerçek faiz oranı
– enflasyon primi
-risk primi
51 – 72 kuralı
bir yatırımın belli bir faiz oranında , kaç yılda ikiye katlanabilecegini hesaplamak için 72 kuralı kullanılır.72 yi faiz oranına bölmek yeterlidir.yıllık faiz oranı %9 olan bir yatırım 72:9 = 8 yıl sonra kendisini ikiye katlayacaktır.
52-bir işletme fotokopi makinası istediği için degil , belge çoğaltma ihtiyacı olduğu için bir fotokopi makinesi alır.
müşteriler , sorunların çözmek amacıyla satın alırlar.bu yüzden , iyi bir satış elamanı ,ilk olarak , müşterinin sorununun geçrek doğasını ve kapsamını anlamaya çalışır, ancak ondsan sonra bir çözüm önerir.
53- müşteriler bir ürün yada hizmeti aynı şekilde yada aynı nedenden satın almaz
müşteriler 6p denilen pazarlam karmasına göre alım kararını verir.ürün , fiyat , promosyon , dağıtım , insan , ampalajlama ( product , price , promotion , place , packaging, people)
54-özellik bir olgudur , yarar ise bunun müşteriye nasıl yardımcı olduğudur.
55-şikayetler iyi bir şey olabilir
bir müşteri , bir işletmenin nerede başarısız olduğunu söyledğinde o işletme için bir iyilik yapıyor demektir.
56-en mutsuz , müşterileriniz en büyük öğrenme kaynağınızdır.
57- markalaştırma
iyi bir marka sadece tanınırlık degil , güvenilirlik , üstün tasarım , yaşam tarzı kimliği gibi geek bir dğeer ifade eder
marka uzatımı , bir giysi tasarımının bir ayakkabı hattı sunmaya başlaması gibi , bilinen bir markanın yeni bir ürün kategorisine girmesidir.
58- fikri mülkiyetin korunması ticari marka , patent , telif hakkı ile sağlanır
59-iş geliştirme belediyelere tasarruf sağlayabilir.yani belediyeler konut üretmek yerine iş yerleri üretecek şekidle yatırımlar yaparsa daha çok gelir daha az harcama yapabilir.çünki işletmeler genelde kontulara kıyasla daha az hizmet talep ederken daha yüksek emla vergileri öderler.
60- malzeme bedavadır , onun dışındaki herşey için para gerekir.
bir işletmenin tüm maliyetleri genel olarak , malzeme maliyeti ve insan maliyeti olmak üzere iki başlık altında katagorize edilir.
61-perakendiciler ve toptancılar gereklimidir.??
dağıtımcılar perakendecile ve toptancılardan kurtulup doğrudan satış herkes için iyi degilmi ? teorikte evet pratikte hayır .çünki aracılar olmazsa imalatçılar onların görevlerrini üstlenir ve boylece maliyelterini ve operasayonlarının karmaşıklığıonı artırırlar.örneğin çikletçiler , aracılar vasıtasıyla satılmazsa , imalatçının sakız satınlamak isteyen herkese ulaşması gerekir.
62 -itme ve çekme stratejileri
-itme stratejilerinde , imalatçılar promosyon standları ,fiyat indirimleri ve kampanyalar ile ürünlerini destekleyerek müşteriyi alıma iterler
-çekme stratejilerinde , imalatçılar ürünün daha sonra perakendecilerden talep edilmesini sağlamak için bir takım kuponlar ve test ürünleri sağlayarak ürün doğrudan tüketiciye sunar.araç test sürüşleri gibi .bu strateji marka sadakati yüksek oldluğunda ve diğer markalarla arasındas algılanan farklar olduğunda iyi çalışır.
63-internet uzun kuyruk iş modelini teşvik eder.
uzun kuyruk iş modeli , her biri oldukça küçük miktarlarda çok geniş bir çeşit yelpazesini sıklıkla dah geniş bir coğrafi alanda daha büyük müğtşteri kesimine satmaktır.
64-çevreci olamk herşeyi daha çevreci yapabilir
65-uzman her zaman en çok bilen değildir.
salt bilgiye sahip olmaktan ziyade , o bilgiyi nasıl yapılandırıp organize edecegini bilmek genelde daha iyidir.
66-gerçek uzmanlar bildiklerini sandıklarından daha fazlasını bilir
çoğu zaman yapılacak doğru şeyin ne olduğunu birlmek için kişinin hareket halinde olması gerekir.
67-en iyi performans göstereni yöneticilğe yükseltmek genelde yanlıştır
işini iyi yapan kişiler genellikle o alanda üst konuma terfi ederler.Ama yönetimde kişinin başarısı kendi dışındakkilerin eylemleri vasitasıyla ölçülür.kurum için ise problem olan şey , departmanın en yi çalışanını artık olamamasıdır.
68- neden borç satınalınır?
69-kişi organizasyonda ne kadar yükselirse , bir kararı uygulamak o kadar çok zaman alır
sahadaki yöneticiler , işçilere talimat vererek ani değişiklikler yapabilirler.çalışanların stratejik konularla daha çok ilgilendiği , organizsayonun yüksek seviyelerinde ,kararların uygulanması daha çok zaman alır.
70-kişi organizasyon das yükseldiği oranda , her konuda genel bilgi sahibi olmalıdır.
71-lider olmak istiyorsanız önce okur olmanız gerekir
72-iyi , hızlı yada ucuz : ikisini seçin
bir üçgenin geometrisinde kenarlar birbirine bağımlıdır, üçgenin kalanını etkilemeden bir kenar değişemez.kalite -zaman -maliyet üçgenine göre , kişi yüksek kaliteli çalışmayı ( bir kenar) , hızlı bir şekilde (ikinci kenarı )istiyorsa üçüncü kenarida kontrol etmesi gerekcek ve daha yüksekl bir ödeyecektir.Eğer aynı kişi bir çalışmanın hızlı ve düşük fiyata yapılması istiyorsa , kalite muhtemelen düşük olacaktır.
73-bütün eylem hatları eşit görünorsa , daha objektif enformasyon toplayın
74-karar ağacı
karar ağacı ,çeşitli eylemlerin olası sonuç ve çıktılarını karşılaştırır.mevcut alternatiflerin olasılık tahminleri ve değerleri oluştururlur ve sonuçları kıyaslanır.böylelikle öznel değerlendirme ve tahminleri berraklaştırmaya yardım eder ve rasgele önseziye dayalı yada duygusal karar vermeye karşı korur
75-iyi yönetici mükemmel kararlar alır
iyi ve doğru karar almak için gerekli doğru verilerin bulunduğu durumlar nadir denilecek kadar azdır.yönetici –
-ne zaman uygulanabilir ne zaman mükemmel bir karar alması gerektiğini
-ne zaman geçmiştieki kötü bir kararla yaşamak , ne zaman onu düzeltmek gerektiğini
-gecikmiş karar almanın yada hiç karara varmamamanın kötü bir karar almaktan daha beter olduğunu
-doğru kararın bazen kararın takibi sırasında alındığını
-en hünerli olan insanların bile hata yapabilecegini bir yöneticinin uzun vadede doğru şekilde değerlendirebilecegini bilir
76- karar vermemek de bi karardır
77-yaşamsal olanlar için önemsizleri feda edin -PARETO KURALI
nedenlerin %20 si sonuçların %80 ini oluşturur.satışların %80 ini müşterilerin %20 si oluşturur.karın %80 ini müşterilerin %20 vermesine rağmen işletmede zamanın %80 i kar ettirmeyen %80 lik kısma harcanır.
78- başarılı bir yönetim için iki önemli görüş
-iyi yönetici yetki devreder
-iyi yöneticiler , kendi astlarına hizmet eder
79-onlar ihtiyaç duyduğunuz sonucu soyleyin , ona nasıl ulaşacaklarını değil
80-bunaldığınızda daha az şeyi daha iyi yapmayı deneyin
81-gereksizleşmiş her zaman yararsız anlamına gelmez
82-grup çalışmasını kolaylaştırmak
83- risk dengesi
belirli bir sistem daha emniyetli hale getirilirse ,daha az temkinli davranır ve böylece emniyet kazanımlarını en azından kısmen geçersiz k ılarlar .usta şöförler daha çok kaza yapar
84-istatistiksel bir ilişki mutlaka bir neden -sonuç ilişkisi anlamına gelmez
85 -manevi zarar
86-işveren açısından ideal olan çalışanlar olmadan çıktı elde etmek , çalışan açısından ideal oolansa çalışmadan gelir elde etmektir.
87-web sitesinin tasarımın bilgi işlem bölümüne bırakmayın ..sakın ..
88-mikro işletmeler
küçük işletmeler harcanan paranın , bir şirket zincirinde aynı miktarda harcanan tutara kıyasla yerel ekonoomi üzerinde iki ila dört kat daha fazla etkiye sahip olduğunu gösteriyor.
89-tüm iinsanlar girişimcidir ancak çoğu bunu ortaya çıkarma fırsatına sahip degildir.
90 perakendeceilikte , işinizin ev sahibimi yoksa asalakmı olduğunu bilin .
perakende satış mağazaalarının büyük çoğunluğu müşterilerin özel olarak gittiği yerler degildir.bunun yerine , bu tür işyerleri akıcı bir trafik yaratmak için yakınlardaki başka , genellikle daha büyük işyerlerine dayanmak zorundadır.
ço sayıda müşteri çeken işletme ve benzeri kuruluşlara genellikle çıpa adı verililr.bir çıpa , yakınında açılacak küçük bir işş yeri için müşteri trafiğinide artırmanın harika bir yoludur.hatta iki çıpa halinde daha iyidir.bir vapur iskelesinde açılacak bir büfe çokf azla iş yapacaktır.
91-iyi mal yönetimi tiyatrodur.
müşterinizin tesadüfen bile olsa mağazanızı ziyaret etmesi ve sizden satın alması için ne tür deneyimler lazım diye düşünün
92-fiyatları mutlaka maliyetlere göre degil müşterilerin ödeyecegği paraya göre belirleyin
93- etkili bir konuşması konusuna hakimdir , ama önce dinleyicilerini tanımaya çalışır
bir sunuma hazırlanırken 3 soru cevaplanmalıdır;
-dinleyiciler hali hazırda neler biliyor?
-önemli olan nedir?
-dinleyiciler neyi öğrenmeye ihtiyaç duyuyor?
94-görsel sunumun gerçek amacı insaları bakmaya degil dinlemeye teşvik etmekdir.
görsel gösterimdeki metinelri bir kaç başlık , alt yazı ve kısa ifadeler ile kısıtlayın .en iyi malzemenizi konuşmanıza saklayın
95-bir kere yazın
sözleşmelerde yada anlaşmalarda daha fazla vurgulamak için tekrar yapmaktan kaçının .tekrarlar kargaşaya , mahkemelerde farklı anlaşılmalara neden olabilir
96-iki kere söyleyin
sözlü iletişimde her zaman yanlış anlaşılmalar olabilir.bunu en aza indirmek için her diyaloğu sonuçlar bölümüyle bitirin .özetleyerek konuyu noktalayın .
97- iyi bir restoran işletmek iyi bir şef olmaktan çok daha fazlası ilgilidir
bir çok küçük işyeri , sahipleri tutkılarını iş olarak başlattıkları için başarısız olur
tutkunuzu sevin ama işinizi bilin .
98- tek kişişlik bir şirketin bile departmaları vardır
99-patronunuzu işe alın
kendi işinizi yaparken işe alacağınız kişiyi işin iş kısmını yapacak şekilde seçin .böylelikle işleriniz aksamaz.
100- biraz stress iyidir ama çok stress kötüdür.
perofrmans tepkisi stres altındayken başlangıçta düşer ama beden veya zihin stres kaynağıyla baş eder hale geldiğinde artar.
101- nefes alarak hayatta kalırız fakat nefes almak için yaşadığımızı söyleyemeyiz.Aynı şekilde para kazanması şirketin var kalması için çok önemlidir, fakat tek başına para şirketin varlık nedeni olamaz.

Reklam

İŞLETME OKULUNDA ÖĞRENDİĞİM 101 ŞEY-” için 3 yorum

 1. İŞLETME OKULUNDA ÖĞRENDİĞİM 101 ŞEY
  MİCHAEL W.PREİS VE MATHEW FREDERİCK

  Tüm iş kollarına yönelik 101 temel dersten oluşan kitapta yönetim, pazarlama, liderlik, strateji, iletişim, psikoloji, operasyon, finans , muhasebe ve çok daha fazla konu ile ilgili dersler bulunuyor. Üniversite öğrencilerinin, profesyonellerin ve iş dünyasına ilgi duyan herkesin bilmesi gereken yaşamsal tavsiyeler içeriyor. İşletme okulunda öğreneceğiniz pek çok şey bu 202 sayfa içinde. Kitap cep boyutunda yayınlayarak her zaman yanınızda taşınması amaçlanmış.
  Kitapta olabildiğince az yazı ile seçilmiş dersler özetlenmiş ve rafine halde okuyucuya sunulmuş. Bunları aynı zamanda şemalarla ve sempatik çizimlerle desteklenmiş olan kitaptaki bu çizimleri özete aktaramadığımız için üzgünüz. Kitabı işletmedeki çalışanlara ve yöneticilere başucu kitabı olarak kütüphanelerinde bulunmasını tavsiye ediyoruz.
  İŞLETME OKULUNDA ÖĞRENDİĞİM 101 Ş3Y
  1-İş, değerler biçilmiş varlıkların değiş tokuşudur.
  bir iş, taraflar almakta oldukları şeye, sağlamakta olduğundan daha yüksek bir diğer verdikleri için gerçekleşir. İş bazen şu anki değerin , gelecekteki değerle değiş tokuş olarak tanımlanır.,
  2-işletme , tek bir uğraş alanı değildir.
  İşletme muhasebe, finans, pazarlama, üretim ve operasyon, örgütsel davranış, iktisat faaliyetlerinden oluşur.
  3-İşletme felsefesi mi, iş felsefesi mi?
  4-Sermaye, para biçiminde yâda paraya benzer biçimdeki varlıklardır.
  Öz kaynak sermayesi, kalıcı sermayedir çünkü sağlanan varlığın ya da finansmanın geri ödenmesi gerekmez.
  Borç sermayesi, borç para alarak sağlanır geçicidir ve para borcu verenlere geri ödenmelidir.
  5-tüm sermaye ekonomik değildir.
  Bir işletmenin para ve benzeri sermayelerinin dışında da entelektüel, insan, sosyal ve marka sermayesi bulunur.
  6-işlevsel bölümler işlevsiz olabilir
  işletmede birçok iş bölümü bağımsız olarak organize edilir ve çalışır. Ancak onların ayrılması açıklık sağlayıp uzmanlaşmaya imkân verirken ,”işlevsel bölümler” doğaları gereği ayrık değildir. Bir bölümün eylemleri ve çalışanları, sürekli olarak diğer bölümleri ve tüm organizasyonu etkiler.
  7-işletme mülkiyeti
  Türkiye’de şirketler şahıs ve sermaye şirketleri olarak üçe ayrılır. Şahıs şirketleri de adi şirket, Limited, şirket, anonim şirket
  8-hisse senedi mülkiyeti gösterir, tahvil ise borç senedidir.
  Hissedarlar, adi ve imtiyazlı olarak, tahviller ise teminatlı ve teminatsız olarak ikiye ayrılırlar
  9-yönetim kurulu
  Bu kurul, günlük düzeyden ziyade stratejik olarak yönetim fonksiyonunu yapar. Politikalar oluşturup yön belirler, üst yönetimi iş alır ve denetler, yasa ve düzenlemelerle uygunluktan sorumludur ve operasyonlar için kaynakları garantiye alır.
  10-toplantı nasıl yönetilir.
  -üç gün öncesinden bir gündem hazırlayıp dağıtın. En yüksek öncelikli maddeleri en üste koyunki katılımcılar önceden hazırlanarak gelsinler.
  -toplantıda notları ve kararları yazmak, zamanı tutmak için birini görevlendirilmelidir
  -toplantıya zamanında başlayın. Gündemi gözden geçirip ilave olup olmayacağını sorun. Grubun genişliğine göre kuralları belirleyin herkes sadece iki dakika konuşacak herkes dinlenecek vb.
  -gündemi takip edip konu üzerinde kalın dışarıya başka konulara geçilmesine izin verilmemeli. Katılımı cesaretlendirin, herkesi konuşturun.
  -açık sonuçlara ulaşın ve uygun olduğu halde tartışma maddelerini oylayın
  -yapılacaklar, bir sonraki toplantı ve gibi ana hatları belirleyin. kısa bir özet geçin alınan kararları vurgulayın
  -toplantıdan kısa bir zaman sonra toplantının notlarını ve sonuçlarını katılımcılara dağıtın
  11-işi büyütmenin üç yolu vardır
  -pazar payını artırmak
  -pazarla büyümek
  – yeni bir pazara genişlemek
  12-sadece var olan pazarlarda rekabet etmeyin, yenilerini de öngörün
  misyonunuzu geniş tutun. Kendinizi sobacı yerine ısıtma uzmanı olarak konumlandırırsanız birçok hizmeti ve ürünü sunarsınız.
  13-topun gideceği yere kayarım, olduğu yere değil.
  14-Lois Weisberg in altı adımı
  yeni ş fırsatları yaratmanın en iyi yolu bağlantılardır. En yakın olduğunuz kişiler, zar zor tanıdığımız kişilere göre bizim için daha az yeni kapılar açabilirler. Bunun sebebi çok iyi tanıdıklarımızın, sağlayabilecekleri fırsatları zaten size vermiş olmalarıdır. Ancak tanımadıklarımız tamamen farklı bakir bir fırsat ağına bağlıdır.
  15-karşı çıkılmayacak bir görev ya da geniş görüşlülük bildirgesi çok anlam ifade etmeyebilir.
  Gerçek görev o kuruma özel olan şeyin üstünde durur, kurumun, benzerlerinin çoğunun yapmadığı neyi daha çok yaptığını tarif eder.
  16-bir organizasyonla ya da onun için çalışmadan önce onun kültürünü öğrenin
  17-işletmelerdeki en zor ve en çok zaman harcatan problemler, iş problemleri değildir.
  iş girişimleri çoğu zaman insan faktörleri tarafından zorlaşır; yanlış anlaşılmalar, devamsızlık, bencil gündemler , ego çarpışmaları , şirket zamanı içinde yapılan kişisel şeyler ve daha fazlası. İyi bir yönetici iş ortamında insanlara problem yaratan kök faktörleri belirler ve bunları aza indirger, bunları çözmekle uğraşır.
  18-“Eğer düşünme şeklin özensizce işin de özensiz olacaktır. Eğer dağınıksan, işin de dağınık olacaktır. Eğer açgözlüysen, çalışanlarında hep kendilerinden daha azını verecek ve daha fazlasını isteyecek kadar açgözlü olacaktır.”
  19-çoğu çalışan iyi bir çalışma ortaya koymak ister.
  çalışanlar iki tür motivasyonu alırlar
  -dışsal motivasyon; övgü, kabul görme, para (olumlu motivasyon ) ,ceza (olumsuz motivasyon ) gibi. para ile motivasyon, çalışanların kendi görevlerini yaptıkları için fazladan ödül beklemesine yol açarken, olumsuz motivasyon ise kısa vadede iyi olsa bile uzun vadede zarar verici etkiler yapabilir.
  -içsel motivasyon; bir çalışanın içsel amaç anlayışından, çalışmanın kişisel keyfinden ve iyi yapılmış bir çalışmanın verdiği tatminden meydana gelir.
  20-yönetim veya üretim modelleri aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağı olmak üzere iki türdür.
  -Aşağıdan yukarıya modellerde, enformasyon ve süreçler aşağı katmanlarda başlar. Yeni endüstrilerde, alttaki uzmanlıkların eşsiz uzmanlıkları ya da kaynakları olduğunda ve hata maliyetlerinin önlenemediği durumlarda aşağıdan yukarıya iş modelleri iyi çalışır.
  -yukarın aşağı modellerde, otorite temelli olup enformasyon akışı ve süreçler, daha yukarıdaki katmanlar tarafından başlatılıp kontrol edilir. Bu model, şirketin iş modeli önceden yapılan ve başarılı olanlarla benzer olduğunda, yukarıdakilerin alt katmanlardakilerin sahip olamadığı uzmanlıklara sahip olduklarında ve deneyimsiz personelin hatalarının maliyetinin önene geçebildiğinde iyi çalışır. Tahmin edilebilir ve etkilidirler.
  21-kumanda, mutabakat ya da istişare.
  -kumandaya dayalı karar alma, hiyerarşik yönetimdir.
  -Mutabakatçi ya da demokratik kararlar, en çok etkilenenlerin çoğunluğu tarafından alınır. Verimsiz, boş ve karmaşık olabilir.
  – istişareye dayalı karar almak önceki iki modeli birleştirir.
  Duruma göre üç stilde kullanmak bir yönetici için uygun olan yoldur.
  22-bir yöneticiye doğrudan bağlı 6 ya da 8 kişi olmalıdır
  küçük bir işletme genişleyip 6-8 den fazla kişiye çıktığından sıklıkla yeni bir hiyerarşi seviyesi olur.6-8 sayısı kişiler için ideal kontrol aralığıdır. Üretimdekiler için böyle olmakta birlikte farklı sektörlerde bu rakamlar değişebilir.
  23-müzakerelierin sonucuyla az ilgilenen taraf, daha güçlü bir müzakere pozisyonundadır.
  24- her 15 dakika da bir otobüs var.
  Önünüzdeki fırsat size hayatınızda bir kerelikmiş gibi görünebilir, ancak iş fırsatları sayısızdır.
  25-sözleşme imzalamadığın bir oyuncuyu her zaman telafi edebilirdin. Yanlış fiyata anlaştığın bir oyuncuyu ise asla telafi edemezsin
  26-işler yoğunken pazarlamanı yap.
  Fırsatlar çok yavaş gelişebilir, yeni bir bağlantının bir işe dönüşmesi yıllar alabilir. Eğer kişi bir pazarlama atılımı başlatmak için işlerin yavaşlamasını beklerse, bu çabanın onu düşüşten çıkarmasına yardım etmesi çok geç olabilir.
  27-kendi satışlarınızın yamyamı olur.
  Bir rakibin yeni bir ürünle satışları almasındansa, kendi ürününüze bir rakip oluşturun
  28-ikameler rakiplerdir.
  İkameler dolaylı rekabetlerdir. Rakipleri değerlendirirken buna dikkat edin. Online seyahat hizmetleri, seyahat acentalarının hizmet ikameleridir. Çamaşır ipi, bir kuru temizlemecisi için ikame bir rakiptir.
  Ürün ikamelerine karşı korumlar, güçlü bir marka kimliğini, patentleri, uyumsuzluk standartlarını içerir.
  29- güvenli orta pazarı hedeflemek güvenli bir pazarlama stratejisi değildir.
  Satın almak için özel ve mecburi bir sebep sunmadan orta fiyatlı ürünlerle pazarın ortasını hedeflemeye devam eden markalar, genellikle çoğu müşterilerini niş rakiplerine kaptırırlar.
  30-bedava, başarılı bir iş modelinin parçası olabilir.
  daha eski işler, daha yeni işlerin eşantiyon politikaları tarafından hazırlıksız yakalanabilir, geleneksel gazetelerin bedavaya haber içeriği veren online sağlayıcılarla mücadelesi gibi.
  Bedava gerçekten bedava değildir. Bir eşantiyon, işletmenin ürününü satmasına yardım etmelidir. Gevalia, yeni sahiplerinin içlerini, Gevalia’nın sattığı kahvelerle dolduracağı beklentisiyle kahve makinelerini bedava verir.
  31-çift girişli defter tutma iyidir. İki farklı kayıtla hatalar, kaçaklar tespit edilebilir
  32-nakit ve tahakkuk esaslı muhasebe olarak iki tür muhasebe vardır. Nakit esaslı olanlar alınan ya da ödenen parayı gösterir. Daha çok küçük işletmeler için iyidir
  tahakkuk esaslı muhasebe, evrak üzerinden kayıtları tutmayı gösterir
  33-standart muhasebe belgeleri; bilanço k, gelir tablosu ve nakit akış tablosu
  34-Amortisman muhasebe kayıtlarını daha karmaşık hale getirir ama daha doğru sonuçlar verir.
  -hızlandırılmış aşınma payı, bir varlığın daha yararlı ve bakım maliyetlerinin düşük oldu ilk yıllarda daha yüksek maliyet oranları ayırır
  -normal aşınma payı, maliyeti yıllık eşit miktarlara yayar
  35-kısa vadede bazı maliyetler sabit, bazıları değişkendir. Uzun vadede ise tüm maliyetler değişkendir.
  -sabit maliyetler, iş faaliyetinin düzeyine bağlı olmayan değişmez maliyetlerdir. Personel ücreti, kira gibi giderler böyledir
  -değişken maliyetler, iş faaliyetinin düzeyine bağlıdır.
  36-finansla oranlar, bir şirketin zaman içindeki performansını (boylamasına analiz) ya da rakiplerine kıyasla durumunu (kesit analiz) ortaya çıkarır
  -kaldıraç oranı, borçlarla öz sermayeyi karşılaştırır
  -likidite oranı, kısa vadeli varlıklar ile kısa vadeli borçları karşılaştırır.
  -faaliyet oranı, satılan malların maliyetlerinin satışa oranı ya da net karın bürüt kara oranı gibi günlük faaliyetlerin verimliliğini ölçer
  – karlılık oranı, kar üretme yeteneğini ölçer
  – ödeme gücü oranı, kısa vadeli borçların toplam borçlara ve faiz ödemeleriyle karşılaştırarak, uzun vadeli borç yükümlülüklerini karşılama yeteneğini ölçer
  37- performansı izlemek için birden fazla muhasebe raporu kullanın
  38-hızlı büyüyen karlı şirketler kronik olarak nakit sıkıntısı yaşayabilirler.
  39-iflas mutlaka şirketin sonu anlamına gelmez
  40-hisse fiyatı, ekonomik olduğu kadar duygusal bir projeksiyondur
  41-para kısıtlaması işletmeler için kötü olabilir
  42-hükümetlerin, işletmelerin faaliyetlerini etkileyecek iki temel aracı merkez bankası vasıtası ile yürüttüğü para politikası, diğeri mali politikadır.
  43-bir reklam, bir mesaj
  bir reklamda, ne kadar doğruda olsa ya da pozitif te olsa çok fazla mesaj iletmek alıcının aklını karıştırdığı gibi mesajı da zayıflatır.
  44-tekrar, açıklamanın doğruluğunu kanıtlamaz, ama onu daha inandırıcı yapabilir
  45-olumlu yâ da olumsuz geri bildirim döngüsü
  -olumsuz geribildirim döngüsünde, sistem uyaranın karşıt yönde bir tepkisel yanıt vererek genel istikrarı yada dengeyi sağlar. Arz ve talep kanunudur. Talep arttığında fiyat artar, fiyat artığında talep düşer, talep düştüğünde fiyat düşer.
  -olumlu geri bildirim döngüsünde, uyaranla aynı yönde yanıt vererek dengeyi giderek azaltır. Örneğin, bir tüketici alışverişten sonra kendini mutlu hisseder, bu onu daha fazla alışverişe iter ve bunun sonunda borçlanır ve sonunda tüketici finansal bir çöküş yaşar.
  46-arz ve talep kanun her zaman geçerli değildir.
  Lüks tüketim ürünlerine bu kural işlemeyebilir. Porsche arabanın ucuz modelleri çıkarıldığında Porsche kullanıcıları artık arabayı almama yönünde tepki vermiş ve ucuz modeller üretimden kaldırılmıştır. Böylece tekrar fiyatı yüksek modellerle daha yüksek satışlar gelmiştir.
  47-hakiki bir takas ekonomisi hiçbir zaman olmamıştır. Para her zaman vardı.
  48-teorinin geçek dünya olmadığını söyleyenler, teorinin ne olduğunu anlamayanlardır.
  49-iyi bir teori kadar pratik bir şey yoktur.
  50-faiz oranlarının 3 bileşeni vardır.
  -gerçek faiz oranı – enflasyon primi -risk primi
  51 – 72 kuralı
  bir yatırımın belli bir faiz oranında, kaç yılda ikiye katlanabileceğini hesaplamak için 72 kuralı kullanılır.72’yi faiz oranına bölmek yeterlidir. Yıllık faiz oranı %9 olan bir yatırım 72:9 = 8 yıl sonra kendisini ikiye katlayacaktır.
  52-bir işletme fotokopi makinası istediği için değil, belge çoğaltma ihtiyacı olduğu için bir fotokopi makinesi alır.
  Müşteriler, sorunlarını çözmek amacıyla satın alırlar. Bu yüzden, iyi bir satış elamanı, ilk olarak, müşterinin sorununun gerçek doğasını ve kapsamını anlamaya çalışır, ancak ondan sonra bir çözüm önerir.
  53- müşteriler bir ürün ya da hizmeti aynı şekilde yada aynı nedenden satın almaz
  müşteriler 6p denilen pazarlama karmasına göre alım kararını verir. Ürün, fiyat, promosyon, dağıtım, insan, ambalajlama ( product , price , promotion , place , packaging, people)
  54-özellik bir olgudur , yarar ise bunun müşteriye nasıl yardımcı olduğudur.
  55-şikâyetler iyi bir şey olabilir
  bir müşteri, bir işletmenin nerede başarısız olduğunu söylediğinde o işletme için bir iyilik yapıyor demektir.
  56-en mutsuz, müşterileriniz en büyük öğrenme kaynağınızdır.
  57- markalaştırma
  iyi bir marka sadece tanınırlık değil, güvenilirlik, üstün tasarım, yaşam tarzı kimliği gibi gerek bir değer ifade eder
  marka uzatımı, bir giysi tasarımının bir ayakkabı hattı sunmaya başlaması gibi, bilinen bir markanın yeni bir ürün kategorisine girmesidir.
  58- fikri mülkiyetin korunması ticari marka, patent, telif hakkı ile sağlanır
  59-iş geliştirme belediyelere tasarruf sağlayabilir. Yani belediyeler konut üretmek yerine iş yerleri üretecek şekilde yatırımlar yaparsa daha çok gelir daha az harcama yapabilir. Çünkü işletmeler genelde konutlara kıyasla daha az hizmet talep ederken daha yüksek emlak vergileri öderler.
  60- malzeme bedavadır, onun dışındaki her şey için para gerekir.
  Bir işletmenin tüm maliyetleri genel olarak, malzeme maliyeti ve insan maliyeti olmak üzere iki başlık altında kategorize edilir.
  61-perakendiciler ve toptancılar gerekli midir?
  Dağıtımcılar perakendeciler ve toptancılardan kurtulup doğrudan satış herkes için iyi değil mi? Teorikte evet, pratikte hayır. Çünkü aracılar olmazsa imalatçılar onların görevlerini üstlenir ve böylece maliyetlerini ve operasyonlarının karmaşıklığını artırırlar. Örneğin çikletçiler, aracılar vasıtasıyla satılmazsa, imalatçının sakız satın almak isteyen herkese ulaşması gerekir.
  62 -itme ve çekme stratejileri
  -itme stratejilerinde, imalatçılar promosyon stantları, fiyat indirimleri ve kampanyalar ile ürünlerini destekleyerek müşteriyi alıma iterler
  -çekme stratejilerinde, imalatçılar ürünün daha sonra perakendecilerden talep edilmesini sağlamak için bir takım kuponlar ve test ürünleri sağlayarak ürün doğrudan tüketiciye sunar. Araç test sürüşleri gibi. Bu strateji marka sadakati yüksek odluğunda ve diğer markalarla arasında algılanan farklar olduğunda iyi çalışır.
  63-internet uzun kuyruk iş modelini teşvik eder.
  uzun kuyruk iş modeli, her biri oldukça küçük miktarlarda çok geniş bir çeşit yelpazesini sıklıkla daha geniş bir coğrafi alanda daha büyük müşteri kesimine satmaktır.
  64-çevreci olmak her şeyi daha çevreci yapabilir
  65-uzman her zaman en çok bilen değildir.
  Salt bilgiye sahip olmaktan ziyade, o bilgiyi nasıl yapılandırıp organize edeceğini bilmek genelde daha iyidir.
  66-gerçek uzmanlar bildiklerini sandıklarından daha fazlasını bilir
  çoğu zaman yapılacak doğru şeyin ne olduğunu bilmek için kişinin hareket halinde olması gerekir.
  67-en iyi performans göstereni yöneticiliğe yükseltmek genelde yanlıştır
  işini iyi yapan kişiler genellikle o alanda üst konuma terfi ederler. Âmâ yönetimde kişinin başarısı kendi dışındakilerin eylemleri vasıtasıyla ölçülür. Kurum için ise problem olan şey, departmanın en iyi çalışanını artık olamamasıdır.
  68- neden borç satın alınır?
  69-kişi organizasyonda ne kadar yükselirse, bir kararı uygulamak o kadar çok zaman alır
  sahadaki yöneticiler, işçilere talimat vererek ani değişiklikler yapabilirler. Çalışanların stratejik konularla daha çok ilgilendiği, organizasyonun yüksek seviyelerinde, kararların uygulanması daha çok zaman alır.
  70-kişi organizasyonda yükseldiği oranda, her konuda genel bilgi sahibi olmalıdır.
  71-lider olmak istiyorsanız önce okur olmanız gerekir
  72-iyi, hızlı ya da ucuz: ikisini seçin
  bir üçgenin geometrisinde kenarlar birbirine bağımlıdır, üçgenin kalanını etkilemeden bir kenar değişemez. Kalite -zaman -maliyet üçgenine göre, kişi yüksek kaliteli çalışmayı ( bir kenar) , hızlı bir şekilde (ikinci kenarı )istiyorsa üçüncü kenarda kontrol etmesi gerekecek ve daha yüksek bir ödeyecektir. Eğer aynı kişi bir çalışmanın hızlı ve düşük fiyata yapılması istiyorsa, kalite muhtemelen düşük olacaktır.
  73-bütün eylem hatları eşit görüyorsa, daha objektif enformasyon toplayın
  74-karar ağacı
  karar ağacı, çeşitli eylemlerin olası sonuç ve çıktılarını karşılaştırır. Mevcut alternatiflerin olasılık tahminleri ve değerleri oluşturulur ve sonuçları kıyaslanır. Böylelikle öznel değerlendirme ve tahminleri berraklaştırmaya yardım eder ve rasgele önseziye dayalı ya da duygusal karar vermeye karşı korur
  75-iyi yönetici mükemmel kararlar alır
  iyi ve doğru karar almak için gerekli doğru verilerin bulunduğu durumlar nadir denilecek kadar azdır. Yönetici –
  -ne zaman uygulanabilir ne zaman mükemmel bir karar alması gerektiğini
  -ne zaman geçmişteki kötü bir kararla yaşamak, ne zaman onu düzeltmek gerektiğini
  -gecikmiş karar almanın ya da hiç karara varamamanın kötü bir karar almaktan daha beter olduğunu
  -doğru kararın bazen kararın takibi sırasında alındığını
  -en hünerli olan insanların bile hata yapabileceğini bir yöneticinin uzun vadede doğru şekilde değerlendirebileceğini bilir
  76- karar vermemekte bir karardır
  77-yaşamsal olanlar için önemsizleri feda edin -PARETO KURALI
  nedenlerin %20 si sonuçların %80 ini oluşturur. Satışların %80 ini müşterilerin %20 si oluşturur. Karın %80 ini müşterilerin %20 vermesine rağmen işletmede zamanın %80 i kar ettirmeyen %80 lik kısma harcanır.
  78- başarılı bir yönetim için iki önemli görüş
  -iyi yönetici yetki devreder. İyi yöneticiler, kendi astlarına hizmet eder
  79-onlar ihtiyaç duyduğunuz sonucu söyleyin, ona nasıl ulaşacaklarını değil
  80-bunaldığınızda daha az şeyi daha iyi yapmayı deneyin
  81-gereksizleşmiş her zaman yararsız anlamına gelmez
  82-grup çalışmasını kolaylaştırmak
  83-risk dengesi
  belirli bir sistem daha emniyetli hale getirilirse, daha az temkinli davranır ve böylece emniyet kazanımlarını en azından kısmen geçersiz kılarlar. Usta şoförler daha çok kaza yapar
  84-istatistiksel bir ilişki mutlaka bir neden -sonuç ilişkisi anlamına gelmez
  85 -manevi zarar
  86-işveren açısından ideal olan çalışanlar olmadan çıktı elde etmek, çalışan açısından ideal olansa çalışmadan gelir elde etmektir.
  87-web sitesinin tasarımın bilgi işlem bölümüne bırakmayın… sakın …
  88-mikro işletmeler
  küçük işletmeler harcanan paranın, bir şirket zincirinde aynı miktarda harcanan tutara kıyasla yerel ekonomi üzerinde iki ila dört kat daha fazla etkiye sahip olduğunu gösteriyor.
  89-tüm insanlar girişimcidir ancak çoğu bunu ortaya çıkarma fırsatına sahip değildir.
  90 perakendecilikte, işinizin ev sahibimi yoksa asalak mı olduğunu bilin.
  Perakende satış mağazalarının büyük çoğunluğu müşterilerin özel olarak gittiği yerler değildir. Bunun yerine, bu tür işyerleri akıcı bir trafik yaratmak için yakınlardaki başka, genellikle daha büyük işyerlerine dayanmak zorundadır.
  Çok sayıda müşteri çeken işletme ve benzeri kuruluşlara genellikle çıpa adı verilir. Bir çıpa, yakınında açılacak küçük bir iş yeri için müşteri trafiğini de artırmanın harika bir yoludur. Hatta iki çıpa halinde daha iyidir. Bir vapur iskelesinde açılacak bir büfe çok fazla iş yapacaktır.
  91-iyi mal yönetimi tiyatrodur.
  Müşterinizin tesadüfen bile olsa mağazanızı ziyaret etmesi ve sizden satın alması için ne tür deneyimler lazım diye düşünün
  92-fiyatları mutlaka maliyetlere göre degil müşterilerin ödeyecegği paraya göre belirleyin
  93- etkili bir konuşması konusuna hakimdir, ama önce dinleyicilerini tanımaya çalışır
  bir sunuma hazırlanırken 3 soru cevaplanmalıdır;
  -dinleyiciler hali hazırda neler biliyor?
  -önemli olan nedir?
  -dinleyiciler neyi öğrenmeye ihtiyaç duyuyor?
  94-görsel sunumun gerçek amacı insanları bakmaya değil dinlemeye teşvik etmektir.
  görsel gösterimdeki metinleri bir kaç başlık, alt yazı ve kısa ifadeler ile kısıtlayın. en iyi malzemenizi konuşmanıza saklayın
  95-bir kere yazın
  sözleşmelerde yada anlaşmalarda daha fazla vurgulamak için tekrar yapmaktan kaçının. Tekrarlar kargaşaya, mahkemelerde farklı anlaşılmalara neden olabilir
  96-iki kere söyleyin
  sözlü iletişimde her zaman yanlış anlaşılmalar olabilir. Bunu en aza indirmek için her diyaloğu sonuçlar bölümüyle bitirin. Özetleyerek konuyu noktalayın.
  97- iyi bir restoran işletmek iyi bir şef olmaktan çok daha fazlası ilgilidir
  birçok küçük işyeri, sahipleri tutkularını iş olarak başlattıkları için başarısız olur
  tutkunuzu sevin ama işinizi bilin.
  98- tek kişilik bir şirketin bile departmanları vardır.
  99-patronunuzu işe alın
  kendi işinizi yaparken işe alacağınız kişiyi işin iş kısmını yapacak şekilde seçin. Böylelikle işleriniz aksamaz.
  100- biraz stress iyidir ama çok stress kötüdür.
  Performans tepkisi stres altındayken başlangıçta düşer ama beden veya zihin stres kaynağıyla baş eder hale geldiğinde artar.
  101- nefes alarak hayatta kalırız fakat nefes almak için yaşadığımızı söyleyemeyiz. Aynı şekilde para kazanması şirketin var kalması için çok önemlidir, fakat tek başına para şirketin varlık nedeni olamaz.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s