GÖLGELER KORİDORU -MUHYİDDİN ŞEKUR

 • GÖLGELER KORİDORU
 • MUYYİDDİN ŞEKUR
 • Bu kitap  Amerikada doğan ve orada islamla tanışan , çeşitli Amerikan üniversitelerinde psikolojik dsanışmanlık dersleri veren ve şuanda misafir öğretim görevlisi olarak türkiyede bulunan MUHYİDDİN ŞEKUR un son kitabı.Bundan önceki kitabı olan “Su üstüne yazı yazmak !” ta tasavvufla tanışma serüvenini anlatmış vekitap çok satmış.Ben bu kitab hakkında ki olumlu birkaç yazıdan dolayı ilkini bulamadığım için bu son kitabını aldım.Kitabın belki bir devamı niteliğinde olmasından dolayı içinde geçen olaylara tam konsantre olamadım.Amerikadaki  tarikata mensup bir müslüman  olan yazarın kendi hayatı ile tarikatının etrafında gelişen olayların içeriğiyle başlayan kitap, oradan bosna savaşına müslümanlara destek için gittiği saraybosna ve hırvatistan seyahatleri ile devam edip , türkiye ziyaretindek izlenimleri ile son buluyor.ben okumakta konsantrasyon bozukluğu yaşasamda tasavvufi anlamda şeyh –mürid ilişkilerini , bir tarikatın iç dünyasını anlatıyor.burada özete aldığımız tasavvufi açıdan ortaya konulan (bu tarikatin bakış açısıdır , farklı tarik lerde farklı görüşler olabilir, özetleyenin görüşü)görüşlerdir.
 • İstifadeli olması dua ve temennisi ile..
 • GÖLGELER KORİDORU
 •  
 • -“şayet benim kulağa tatlı gelen fısıltılarımı işitemiyorsan , o halde hayatın acı dersleri sana öğretsin öğrenmen gerekenleri “
 • -ölü adam olalım ; iktidar ve şöhret karşısında duyulan açlık karşısında ölü , her bir heva ve hevesin peşinden gitmek arzusu karşısında ölü , tatmini  bu dünyada bulmak arzusu karşısnda ölü .
 • -nefsimin beni esir ettiği dar hücreden ,yani öteden beri boyunduruğunda tutmakta olan bir kaç nefsani heves ve arzumdan kaçmış oluğum için rabbime şükrediyorum elbette.bir gün onların yüzüne gülecektir.
 • -yapraklar uçuşunca şer aşikar olur , çünki kafirler rahatları ne zaman bozulsa ortalığı gürültüye verirler.
 • Hakikatı müdafa etmek müslümanların hasletlerindendir.
 • -Niyet ,amelden mühimdir.İhlasın ve edebin ve teslimiyetin gücü ,tahmin ettiinizden çok daha büyüktür.
 • -Hepimiz , hergün , kendimiz için ve kendimize rağmen aldığımız kararlarla ve yaptğımız tercihlerle ahyatlarımın kitabını yazmaktayız.
 • -Herkes kendi anının gelmesini beklemektedir ve o an hiç kuşkusuz gelecektir.
 • -Adamın biri bir süreliğine dinlenmek için gittiği seyahatte  dinlenmenin mümkün olmadıını görür.süreki düdük çalan cocuğun birine düdük çalmazsan 10 dolar veririm der.çocuk sevinçle alıp parayı kaybolur.biraz sonra kapıda bir sürü elinde düdükle duran çocuk belirir.çocuklar burada düdük çalana 10 dolar veren biri varmış derler.yani çıkacak ders ;
 • Allah c.c. hoşumuza gitmeyen bir şey gönderildiğinde , bu şeyi değiştirmeye çalışmalımıyız?
 • -daha önceden tecrübe etmediğiniz bir şeyle karşılaştığınızda hissettiğiniz tedirginliği mercek altına almayı deneyin .
 • -hak yolcusu, başkoyduğu manevi yolda ,kendi nev i şahsına münhasır en deruni heva ve  hevesleriyle , dünyevi bağlılıklarıyla veiştiyaklarıyla , hayalleriyle  ve umutlarıyla  karşılaştığnı bilmesi gerekir.
 • -Hak yolunun yolcusu bilsin ki  şeyh  , müridini , vaziyet nasıl görünürse görünsün ,terk  etmez.Himmetiyle , müridinin  kemale ermesine vesile olmak için elinden geleni ardına koymayan hakiki  bir Şeyh in , gerektiği zaman kullanmak üzere elinin altında hazı tuttuğu en aşağı yüz yirmi dört bin usulü vardır.Arzu , müridin kalbinde neşvüneva  buldukça , Şeyh  ona rehberlik etmeye devam edecektir.
 • -“entel hadi ,entel hakk.Leysel Hadi illa Hu” -rehber olan sensin , Hakk olan sensin .ondan başka rehber yoktur.
 • -Tekmil mevcudat hayal içinde hayaldir.Hakiki var oluşun sadeceonunla olduğunu bil ve bunu zinhar aklından çıkarma .
 • -Paylaşmak istediğimiz nice sırrımız var ama paylaşacaklarımız hazır olmalıdır.
 • -Hakkı arayanlar , bundan sonra sadece Ehad ve Samed olan Allah ın var olduğu Ehadiyet makamına erişirler.bu makamda ,sen Allah ın içinde , Oda senin içinde avr olur.Çoğu mürid bu mertebeye vasıl olamaz.Unutmaki , bu mertebeye ulaşmak için mürid , kişiliğinden ciddi anlamda feragat etmeye mecburdur.
 • -insanoğlunun , cihadı esaden , ruhun cesede karşı verdiği mücadeledir.
 • -insanoğlunun önemli bir bölümü , dünyevi bağlılıklarını ve nefsani arzularını kendilerine mürşid edinmiştir.Bu insanlar , enelerinin ve heveskar nefislerinin rehberliğiyle ve talimatıyla hareket ederler.
 • -Makamın yükseldikçe zaHiri olan herşey senin gözÜnde gölgelere dönüşür.

 • -Kalbinize kemal i dikkatle kulak verdiğinde , her bir mahlukun bizle doğrudan ve anlaşılır bir dille konuştuğunu fark edersiniz.her bir mahluk kendi hikayesini anlatır.
 • -Bil ki , uzakta görünen yakın , yakında görünen uzaktır.Işık  gibi görünen karanlık karanlık gibi görünen ışıktır.soğuk gibi görünen sıcak ,sıcak gibi görünen soğuktur.
 • -Lambasını suyla yakan bir keramet ehline bunun hikmetini sorduklarında , “nefimin en çok neye meyli var ise ,onun aksini yapıyorum !” demiştir.
 • -Adil ve erdemli budistler , Hristiyanlar ve yahudiler ,terörize edilmiş müslümanlara yeğdir.
 • -Şeytan iman surlarını aşamaz ;yapıp yapabileceği kendine içeriden kapıyı açabilecek bir hain bulmaktır.
 • -hikmete giden yolun ilk ayağı mülksüzlüktür.
 • -Orta yaşa geldiğimizde ,onbeş yaşımızadki halimizden eser kalmamıştır.Bu yaşlara geldiğimizde sanırız ki , bir an dursak sahip olduğumuz herşey ellerimizin arasından kayıp gidecek .Ne var ki , Rezzak ı Alem , herkese rızkını çıkaracağı bir ekmek kapısı açar.Bir kişi nefret ettiği bir işten çıksa , elbet bir başka iş bulacaktır.İnsanlar hırslarından dolayı ihtiyaçlarından fazlasına tamah ederler.Hep daha fazlasını isterler.Bizim ümmetimizin fitesin ve imtihanıda budur.Bazılarımızın ihtiyacımız olan olmayan her şeye sahipken , bazılarımız fakru zaruret içinde yaşamaya mecbur bıraklıyor.
 • -Değişim niyetle başlar ,terazinin bir kefesine bu değişimin sağlayacağı faydaları , öbür kefesine de göze alacağınız riskleri koyun .Eğer terazinin kefesi , manevi olandan yanaa ağır basıyorsa , ozaman bila tereddüt harekete geçin .
 • -Dünyanın gözümü boyamak için önüme serdiği her şeye sırtımı  dönüp terki dünya edersem , ancak o zaman hürriyete uzanan ofakr yolunun yolcusu olabilirim.
 • -tantanalı ve şaaşalı hayat yaşayan insanlar , ölüm  denen hakikat karşısında kafalarını kuma sokan deve kuşu  gibi kuma gömmüşlerdir.
 • -yaptığımız şahsi tercihlerin sadece dünya hayatımıza değil , ahiret hayatımızada  tesir ettiğini görmemiz gerekir.
 • -Hakikatte ,ölüm yoktur.Sadece hüsran vardır.Gelgelelim , bu dualite gereği gibi anlaşılmaz .Ölümde hayat , hayatta ölüm vardır.
 • -Evrad ı Rıfaiye , Şeyh Seyyid Ahmet Rufai nin derc ettiği dua ve zikirlerden oluşur.
 • -Şüphe ,adeta ölümcül bir zehir misali ,aralarından su sızmayan kadim dostların ilişkilerine dahi sızdı.
 • -Müridin görevi , nefsi ve gafleti mağlup etmekdir.
 • -Güç ve nüfus sahibi olmalarının yanında ahlaki çöküntü içinde olan insanları tanımak ,ama onları güvenmemek gerekir.
 • -“Vezkur rabbeküm” ;Allah ı zikretmek de ibadet hükmüne geçer .Namazdan  sonra oturduğunuzda , Sırat Köprüsü üzerinde yürüdüğünüzü hayal edin .bu dünyaya ait dertleri arkanızda bıraktığınızı düşünün .ARdından , size hayat başeden Muhyi  nin huzurunda olduğunuzu hayal edin .dikkatinizin çeperini  git gide daraltarak Allah ın huzurunda olmaya odaklanın .ve her gün ,yüklerinizden birazını üzerindizden atın .Zikre , aşkı tevrübe etmek maksadıyla yaklaşın …hasılı yapmanız gereken iki şey var ; Evvela endişelerinizi geride bırakın , ikinci olarakta odaklanın .Odaklanmış haldeyken düzenli olarak nefes alıp vermeye devam etmeniz gerekiyor.Suyu bulandıran irili ufaklı herşeyi tek tek içinizden atın , bunu yaptığınızda Mahbub u ezelinin siz ekarşılık verdiğini göreceksiniz.
 • -tasavvup labirentte kaybolmuş birine verilmiş altından ip tir .bu ipi veren şehy tir.Biz , terk i zulmet eden kişileriz.TAsavvuf yolu , korkunun degil umudun yoludur.Tasavvuf  irşad ve sohbetlerinde ki “altın iplik ” ,söylenen sözlerde ve anlatılan hikayelerindeki kilit noktlarının farkına varılmasıdır.
 • -Eğer keşf mertebesine vasıl olursanız , enfüsi alemlerinizdeki kuyuya ardı ardına damlaların düştüğünü görürsünüz.ve gün gelir ,artıkkimseden nefret etmediğinizi farkedersiniz.
 • -İnsanın vücudu düşüşteyken , ruhu yükselir.
 • -Esneklikten yoksun düşünme  ve algılama  biimlerimiz, tekemmülün önündeki engeller haline gelebilir.
 • -Eli kulağındayken ölümün ,
 • hüzün ve hüsran son bulur,
 • Cesed batıp giderken  ondan ayrılıpta ruh ,
 • Alacakaranlığın altın yıldızlarıyla buluşur.
 • -Furkan ,hakkı batıldan , helali haramdan ayırandır.Şeytan , hakkın karşısında olan herşyin içindedir.Şeytan ,elektromanyetik darbeyle ilgilenir , enerji ve ruhlar alemidir onun alemi.Şeytanın adı olan “Lucifer” ,parlak ışık demektir.
 • -İnsanların aldığı tedbirler ,şerri uzak tutmaya kafi gelmez.Allah ın inayeti oolmaksızın ,şerrin önüne set çekilemez.
 • -Cinlerin geçmişte de bugünde üzerinde yaşadığımız dünyanın sakinlerinden olduğunu söyledi.Bazı cinler doğum yapabilirler.Aralarında Hristiyanlık , Musevilik , Budizm ve islamında  olduğu farklı dinlere mensuplardır.Bazı insanlar cinleri görebiliyor.Efendimiz cinlerle konuşurdu.Bazı cinler , efendimizle konuştuktan sonra ihtida etmişti.Bazı cinler ise ona hizmet ve yardım ederlerdi.
 • -Küçük aşklar , büyük aşklara nispeten daha çok zamanımızı alır ve biz , en çok küçük aşklara nispeten daha çok zamanımızı alır ve biz , en çok küçük aşklarımızı kaybettiğimizde ızdırap çekeriz.BÜyük aşklarımızı kaybettiğimizde  çoğu zaman o kadar ıstırap çekmeyiz ,zira bu aşkların boyutundan bi haberiz.Ama üzerinden biraz zaman geçipte kaybettiğimiz aşkın gerçek boyutunu idrak ettiğimizde derin bir buhranın pençesine düşeriz.ARtık çok geçtir, büyük aşkımızı bir daha bulmamacasına kaybetmişizdir.
 • -Bizi kayıtsız şartsız olduğu gibi seven tek kişi annemizdir.uykularını bölmemizi , dışkılarımızı temizletmemize rağmen zerre kadar sevgisi azalmamıştır.kimse kimseyi olduğu gibi sevmez.İnsanlar birbirlerini olmalrını arzu ettikleri ,olmalarını diledikleri  , hayal ve talep ettikkleri kişiler olarak severler.tıpkı annemiz gibi peygamberimizde ve Allah c.c.de bizi kayıtsız şartsız sever .bizi yargılamadan olduğu gibi.
 • -Allah ı bilmenin ,yolurO nu sevmekten geçer.O nu sevmenin ilk şartı ise küçük aşklarımızı terk etmektir.Allah ın iradesinin tecellilerine mazhar olmak istiyorsak , kendi irademizi bir kenara koymayı bilmeliyiz.
 • -Dumansızlık vasfı hem nurda hemde narda tezahür eder.Cinlerde dumansız ateşten halk edilmiştir.Halık ı Zülcelal hem cinleri , hem melekleri , hemde bu mahlukatın  sahip olduğu  güçleri , insanoğluna şehadet aleminde yanlız olmadığını ispat etmek için yaratılmıştır.Her ne kadar   melekler insanların ruhlarıyla  münasebet kurulabilirse de , bu , insanlar  ve cinler arasındaki  münasebetten daha ender rastlanan bir durumdur.Cinlerin  evde eşyaların yerlerini değiştirdikleri yada insanlara sesler ve renkler vasıtasıyla  tesir ettikleri  biliniyordu.Habislikler ,genellikle kendilerini Allah a teslim etmiş olan cinlerden gelmezdi.
 • -Bizler hadimül fukarayız , yani fakirlerin hizmetinizdeyiz.Biz kadim zaman fukarasının ayağının tozu olmalıyız.
 • -hz Musa a.s  herkese tuhaf ve anlaşılmaz gelen sesleri işitip anlayabiliyordu.
 • -cihadın maksadı zafer degildir.Cihadın akibeti bilinmez.Mühim olan cihad ediyor olmaktır, cihadın neticesi değil.Başarı ,cihadın kendisidir.Zafer , karşı taraf savaş meydanına herhangi birliklerini sürerse sürsün ,sebat ederek cihadı sürdürmektir.Kişinin niyeti , hem kendine hemde başkalarına cihad esnasında ayan olur.Mücadele , nihyetlerimizin aşikar olmasına , önceliklerimizi yeniden sıraya koymamıza ve imanımızı takviye etmeye vesile olur.
 • -Din düşmanları , müminlerin tekamül etmesine vesile olarak dolaylı yoldan islama hizmet ediyorlar.Bilmiyorlar ki , müminlerin tekamül etmesi , onların mahvını hazırlamaktır aslında.
 • -Henüz hayattayken insanların yüzünden genç yaşta ölme alametleri okunabilir.
 • -Batının ve gaybın zikredildiği her yerde ,Kuran ı Kerimin bazı ayetlerinin manaları gizlidir.Bu ayetler sadece ruhani bir hayat sürenlere açar kendilerini.Bu ayetlerin manası , bedenlerinin ve hevalarının Hakimiyeti aldında olanlara kapalıdır.Buna açılmanın tek yolu vücudu öldürmektir.Şayet hakikate bu hayatta nüfus etmek istiyorsak , vücudumuzu gerçek anlamda öldürmeye mecburuz.
 • -insan rüya görürken , bir başka boyuta geçer.rüyalar , insanın içine girdiğinde tecrübe ettiği ve hisstetiği şeyleri başkalarına tasvir etmekte aciz kaldığı devasa bir çukura yada boşluğa benzer.Kelimler burada yaşananları tarif etmede yetersiz kalır.insan kendisine müsaade edilmediği için değil , rüya denen o boyutta tecrübe ettklerini kuşatacak bir dil var olmadığı için anlatamaz gördüklerini.
 • -Eğer ortada arzu edilecek bir şey varsa , bu , o şeyden henüz yeteri kadar olmadığı anlamına gelir.Yeteri kadar olan şeye arzuda kalmaz.
 • -kişi zahiri alemde teyakkuz ,şükran ve temkinle yaşarsa , bu alem ona gaybi alemde öğrenilmesi mümkün olmayan çok kıymetli dersler verebilir.İçinde yaşamakta olduğumuz zahiri alem içre bir başka alem vardır ve fakat esrarengiz bir şekilde zahiri alemde eş zamanlı olarak var olan bu alem , aynı zamanda bu alemin çok ama çok ötesindedir.
 • -İnsan aşık olabilmesi için şüphenin üzerinden gelmesi gerekir ve insanın marifetullaha erişebilmesi için aşık olması gerekir.
 • -Zikir , şüpheleri gideren kılıç ,kalkan ve sihirleri yutan musa aleyhisselamın asasıdır bir mümin için .
 • -Tarikatın 3 nişanı vardır ,bunlar hikmet , halvet , ve keramettir.
 • ŞEYHTEN DEYİŞLER .
 • -Safi bir kalp safi bir ruh …salih amellerle dolu bir hayat..Diğergam olmak , herkese muhabbet ve nezaketle muamele etmek ve kimseye kötülük etmemek…herkese eşit fırsat vermek ..Neden olmasın?
 • -Herkesin gerçekte kim olduğunu Alim i mutlak olan Allah bilir.Müslüman olmak , en şerefli ünvanı taşımaktır.Bu , rahiplerin ve devletbaşkanlarınınkinden daha itibarlı , kralların ve prenseslerinkinden ali bir ünvandır.Allah a teslim olmuşluktan daha şerefli bir unvan yoktur.
 • -Tarikat , fırtınadan göz gözü görmezken insanlığa yol gösteren nurdur.Tarikat , hakikati savunan insanlardan oluşur.Hakikati savunmak  Müslümanın olmazsa olmazıdır.
 • -Herşey Allah a göre yaşamakta saklıdır.Allah a göre yaşarmaktır kıblemiz , Kabemiz.Tüm imkanlar elimizde olduğuna göre ,insanlara modal olacak olanda biziz.Eğer Afganistan daki yada Çeçenistandaki insanlar , bizim elimizdeki fırsatlara sahip çıksalardı ,içlerinden çok sayıda nobel ödüllü insan çıkabilirdi.
 • -Tarikatın marifeti ,Allah ın sırları üzerindeki perdeleri kaldırmaktır.Peki bunu nasıl yapabiliriz?Elimize bir çekiç alıp her türlü alışkanlığı ve kalıbı kırıp parçalayarak .bunu yapmazsak alışkanlıklar ve kalıplar yeni bir din haline gelecektir.
 • -Kulluğunuzu seve seve , gönüllüce eda edin , bu olmaz ise sabrederek kullukta direnin .
 • -hikmetin anahtarı , fakriyette saklıdır.
 • -Keşfe erişirseniz , eşyayı olduğu gibi görmeye başlarsınız , muhabbetin kuyunuza damla damla aktığını göreceksiniz.ve bir gün gelecek ,kalbinizde kimseye karşı en ufak bir kinin kalmadığını göreceksiniz
 • -Kıyamet , dörtnala koşan kuzguni siyah bir at misali hızla yaklaşmaktayken , dünya denen hırsız görem kabiliyetimizi kimbilir kaç kere çaldı bizden !!
 • -Hayallerinizin ardı sıra koşun .Hayeller ufkunuzdan hiç kaybolmasın  ama kendinizide paralamayın .Enerjisnizi böyle tüketmeyin .Zira hesap gününde herkes kendi “kitabıyla “başbaşakalır.
 • -Yolumuzda Burak ımız , fena dır , hiçlik makamıdır.Hakk a hakk karşısında hiç olarak gidebilirsiniz ancak .
 • -hiçliğini düşün ve hiç ol
 • – O kıldan ince ipe asılıdır imanın taş gibi ağırlığı.
 • -Allah , ümidinizi hepten yitirdiğiniz anlarda bile sizi asla yüz üstü bırakmaz .Ah , her yerde ne kadar bol keramet var , ne kadar çok iyilik ve ihsan var .Allah izin verince herşey mümkündür.
 • Güneş doğmadan sabah olmaz ,önemki olan beklemeyi bilmektir.
 • -Toprağa gömülerek boğulan kızların hali , görünüşte özgür ama gerçekte mahpus zavallıların halinden pek farklı degildir.
 • -Kendilerini bu dünyanın  iktidarından pay alma yarışından uzak tutanlar ancak insanlııığa katkı sunar, kendilerini hakikate adarlar.
 • -bütün mesele zulme ,zorbalığa  ve allah tan başkasına kul olmayı kıl kadar taviz vermemek için cihad etmektir.
 • Kendini unut , ayrılık acısını hisset, ve şimdi ayrılığı da unut .Hiç olup öyle başla namaza.
 • -Herkes er yada geç şu soruyu kendine soracaktır; “bu dünyada var olmamın amacı ne?” .Şeytan insanlıın mezarını kazmaktayken , şehitlerin bize söyleyecegi, hayatlarıyla anlatacağı şey bize nedir sizce?
 • -Gün gelir Allah kralları köle , köleleri kral yapar.Kabiliyetinizi kullanarak gidebildiğiniz kadar gidin .
 • -İblisin Ademoğlu ile alıp verememesinin özünde derinlerde bir yerde İblis in incinmişliği yatar.
 • -Şeriat okyanus , tarikat gemi , hakikat inci , marifetullah ise girdaptır; girdaba yeterince yaklaşırsanız sizi okyanusa gark eder.
 • -Aşığın hiç ummadığı anda ihanete uğraması ne görülmüş nede duyulmuştur
 • -cömertlikte insanın izzetini kaybettirecek kadar ölçüsüz olunmamalıdır.
 • -Bu dünya ,ezel ve ebed in arasında sıkışıp  kalmış bir göz yanılgısıdır.
 • -Allah , kainatı mikro düzeyde idare ediyor degil; her halini her an bizzat idsare etmektedir.”şehidallahu ennehu …şahittir Allah herşeye”
 • -Şunu hep aklınızda tutun : Sorunlar ancak ilgi odağınıza kendinizi koyduğunuzda başgösterir.Hayatınızın merkezine Allah ı koyarsanız , O nun bak dediği yerden bakarsanız , sorunlarınızı O çözer.Kişisel gündemleriniz olabilir ama bunları Allah ın önüne koymamalısınız.
 • -Abdestinizi tam almazsanız , namazınzda tamamlanmış olmaz .Demekki bitişleri başlangıçlar belirler.
 • -Hak yolunda yürürken tökezleyebilir  ve düşebilirsiniz.unutmayın ki , yoldaki küçük şeyler tökezletir ve düşürür insanı , büyük şeyler değil .
 • -Karıncaların neslinin tükenmesi büyhük bir çevresel felaket olur , ama insan neslinin tükenmesinin çevreye hiçbir zararı olmaz.
 • -rüzgar olmasaydı bütün dünyayı örümcek ağları sarardı.Eğer Allah a inanıyorsan , hiçbirşeyden korkamana gerek yok .
 • -Bütün pencereleri açın ruhunuz nefes alsın .Neden her mevsimin tadını çıkarmayalım ki ?Bizi bunu yapmaktan men eden kaybetme korkusudur.O kadar çok şeyin sahibi olunca , kokrmayı öğrendik ; oysa sahip oldukarımızdan vazgeçebilme becerisi kazanmaktır kulluk .
 • -Allah ın ihsan ettiği nimetleri israf etmek , cezasız kalmayacak bir cürümdür.
 • Allah ın rahmetinden ümit kesen  , İslamdan çıkmış demektir.Allah a inanan ve güvenenler taviz vermez ve ümitlerini kaybetmezler.Ümitsizliğe düşmek ölmekten beterdir.
 • -Bir münafığı yanımda dua etmeye başladığında tanırım
 • -hoşlanmadığım iki şey var ; yalan ve gıybet.
 • -Siz Allah tan ümit kesersiniz ama Allah sizden ümit kesmez.
 • -Görünen gerçek değildir.Gerçek , herzman görünür değildir.
 • -Afakta , dış aalemde zaferler elde etmek istiyoruz , ancak , enfüste , kendi iç alemimizde  nefsimizle savaşmaktan kaçınıyoruz.
 • -Allah ın affettiği günahların sayısı atların yediği arpa tanelerinin sayısıncadır.
 • -Aşksız  marifetullah olmaz , aşksız adam lüzumsuz adamdır.
 • -Kalbin bir günahı , kalıbın bir günahından beterdir.
 • -Seyri suluk un sırrı ,Allah a güvenmektir.
Reklam

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s