KAZANMAK -JACK WELCH

KAZANMAK

JACK WELCH

ÖZE T

“Şirket insanlarla ilgili bir şeydir…”

General Electric efsanesinin yaratıcısı Jack Welch’in amacı, büyüklü küçüklü bütün şirketlerde, kuruluşun her kademesindeki insanlara  hitap eden bir kitap yazmakmış  sanırım ve bundada başarılı olmuş . Fabrika işçilerinden işletmecilik mastırı yapmış olanlara, proje yöneticilerinden kıdemli yöneticilere kadar herkes onun okuması gereken bir kitap. Hedefi, başarı tutkusu olan herkese yardımcı olacağına inanıyorum .

Welch’in iyimser, mazeret kabul etmez, iş kotarmacı zihniyeti var.General motors u zor durumda iken alıp inanılmaz bir şekilde uçuran yönetim tarzı bunu ispatlamış .Özelikle her yıl şirketteki en kötü personelin %10 unu iştan çıkarmak gibi  çok tartışılan ama kendisine başarı hikayesi getiren kuralları ile bir yönetim devrimcisi ile karşı karşıyayız. Kazanmak İstiyorsanız içerdiği çok sayıda kişisel öyküyle ve Jack Welch’e özgü canlı üslupla iş hayatının temel sorunlarına derin bir içgörüyle bakmakta, özgün fikirlerle yaklaşmakta ve çözümler getirmektedir. Bunların insanların çalışma yaşamı konusundaki düşüncelerini değiştireceği kesindir.

Jack Welch’in enerji ve tutkusu bütün kitaba sirayet ediyor. Kitap, başlangıç düzeyinden yönetim kurulu odalarına kadar, şirket oyununda ustalaşmak isteyenlerin büyük bir adım atmasını sağlıyor.

ANAFİKİR: Kazanmak için ne yapmak gerekir ? Birinci ve öncelikli olarak ,kazanmak başarılabilir birşeydir.Ancak bunun nasıl olabileceğini öğrenmek zorundasınız.Jack Wwlch in “kazanmak “adlı kitabı ,okurlara izlenmesi gereken yollları , dikkate alınması gereken kuralları ,benimsemesi gereken varsayımlarlı ve yapılmması gereken hataları anlatıyor.

HERŞEYİN ALTINA BAKMAK

A-MİSYON VE DEĞERLER (İÇİ BOŞALTILMIŞ KAVRAMLAR)

Misyon ve değerler, iş dünyasında en çok kullanılan ama hala en az anlaşılmış sözcükler arasındadır.Sıklıkla , bir şirketin kendi misyonunu ve değerlerini oluşturmaya yönelik bütün çabalarına rağmen ,aslında ilk duyulduğunda  birçok insana ilk duyduğunda ilham vermekten , hatta dikkatini çekmekten uzak genel sözcükler olarak kalmaktadır.

İyi bir misyon ve değerler kümesi ,herşeyden önce gerçek olmalıdır.Misyon ,şirketin gittiği  (yada götürüldüğü )hedefi tam olarak tanımlamalıdır ve değerlerde bu sürçte şirketin davranış tarzını tanımlamalıdır.

MİSYON :  T anımlanmış bir misyon şu soruyu açıkça yanıtlamalıdır.: Bu işte nasıl kazanmayı hedefliyoruz: bu açıklayıcı bir sorudur.Çünki şriketleri rekabet arenasında ahngi alanda karlı bir şekilde faaliyet söterebileceklerin değerlendirrken güçlü ve sayıf yanlarını tanımlamaya zorlar.

Finansal başarı olmaksızın ,dünyadaki hiçbir sosyal amacın başarı şansı yoktur.Bu , misyonun cesur olmayacağı yada yüksek bir amaca hizmet etmeyeceği anlamına gelmez.Tam tersine , bu tür misyonlar insanlara ilham  verir ve motive eder .

İyi tanımlanmış bir mison , her günün sonunda olası olan ve olanaksız olanın hesaplanmasında denge sağlar.insanları karlılık doğrultusunda yönlendirir ve büyük veönemli bir işin parçaları olduğu hissini verir.Son olarak , misyon , şirket liderlerinin temel düsturu olmak durumunda olduğu için , üst yönetim tarafından belirlenmelidir.

DEĞERLER : değerler son derece somut ve açıklayıcı olmalıdır .Kendilerinden bahsetildiğinde hayal gücünün işlemesine gerek bırakmamalıdır.Değerlerin , şirketin hareket etmesini sağlayan “ilerle “ komutu anlamına geldiğini unutmayın .Değerler , şirketin tüm üyeleri için ,yokluğunda yaşanmayacak unsurlardır.

ÖNEMLİ NOKTALAR : *Şirket deeerlerini benimsemiş olanları ödüllendirin ; bunu yapmayanları cezalandırın .

*Şirketin misyonunun ve vizyonunun bir arada işleyebilmesi için , bu ikisi birbirini sürekli güçlendirmelidir.Bu basit gibi gelebilir ama sürekli gözetilmelidir.bu noktada sürekli uyanık olmalısınız.

*misyonununuz ve değerleriniz , olması gerektiği  gibi yeterince açık tanımlanmaz sa ,hiçbir yere oulaşamazsınız.bunu sağlamak için zaman ve enerji harcamaktan çekinmeyin .

“SAMİMİYET “İŞ DÜNYASINDAKİ KÜÇÜK VE HİLELİ SIR

Samimiyet her şeyi mümkün kılar ve herkesin daha hızlı ve daha iyi çalışmasını sağlar.Samimiyetin yokluğu zeki fikirleri ve hızlı hareketi engeller.Eğer insanlar kendilerini dürüstçe ifade edemezlerse ,işe ve şirkete byük zarar verirler.

Samimiyet ,kazanmanızı naısl sağlar ? Birincisi ve en önemlisi ,daha falza insanı karlışlıklı ilişkiye  sokar .Sonuç olarak , daha fazla fikir  tartışılır.İkincisi ,hız yaratır.Yeni fikirler ortaya çıktığında hemen tartışılır ve hızla uygulamaya geçilir.üçüncüsü ,samimiyet ,gereksiz topolantıların ve herkesin zaten bildiği şeyleri içeren anlmasız raporların önüne geçerek maliyetleri düşürür.

Öyleyse neden daha samimi olmuyoruz? Çünki ,samimiyet , insanlaırn cesaretini kırar.Kötü haberleri yumuşatarak söylememiz ,yada kötü şeylerden bahsetmemiz bize daha çocukluğumuzda öğretilir.aklınızdan geçeni açıkça söylemek kızgınlığa yada küsmeye yolaçaçabilir.bu nedenle bunu yapmamak daha kolaydır.

Herhangi bir grup içinde samimiyet oluşturmak çok zordur ,ama yineliyoruz, samimiyet ,her şirkette olması gereken bir şeydir.Samimi çalışanları alenen takdir edin ve ödüllendirin .Ancak , samimimiyet göstermenin gerçek bir risk taşıdığını unutmamalısınız .Hatta bazı insanların  işlerini kaybetmelerine yol açabilir.bu nedenle samimiyetin üste kademedelerden başlatılmsı önemlidir.Böylece insanlar daha açık diyaloglara girebilecektir.

Samimiyet işe yarar , çünki engelleri kaldırır.İşiniz için kolay olmayan bir sürü şey yapıyorsunuz.Samimiyet bunlardan biri olmalıdır.

FARKLILAŞMA 

ZALIİMCE VE DARWİN TEORİSİNE GÖREMİ ? DÜRÜST VE EFEKTİF OLUN

Şirketler , işler ve insanlar arsında performansa göre ayrım yapan yöneticilere sahip olduklarında  kazanırlar.Yöneticler zayıf olanı eleyip ,güçlü olanı dahada güçlendirmelidir.Her işe ve her insana eşit davranılırsa ,şirket bundan zarar görür.

Farklılaşma ,insanları ve işleri , kaynakları doğru tahsis etmek yoluyla gözlemektir.Zayıf olanlaryerine güçlü işlere veüretim kalemlerine yatırım yapmak gereklidir.insanlarla uğraşırken de ayn ilkeye göre davranmalısınız.

Yöneticiler çalışanlarını değelrndirmeli ve en üst yüzde 20 ye star gibi davranmalıdır.Ortada yer alan  yüzde 79 luk kesim motive edilmeli ve bu gruba gerekli yardım ve eğitim sağlanmalıdır.En alttaki yüzde on hemen yollanmalıdır.

Bu ,kulağa  geldiği kadar acımasız bir durum değildir.Yollanan insanlar genellikle farklı sektörlerde başarılı kariyerlere sahip olmaktadırlar.İnsanların , anacak iyi oldukları bir işi yaparken mutlu ve tamin olduğunu unutmayın .İnsanlara , performansları konusunda feed back vermeninde sizin göreviniz olduğunu unutmayın .

Yine de , bazı şirketlerde bu süreç yandaşlık ve kayırmacaılık faktörleri tarafından zedelenir.böyle bir sistem düregen değldir ve kendi ağırlığı altında ezilecektir.

Son bir nokta ; Anlaşılmışo olacağı gibi , faklılaşma sadece düşük performansa sahip olanların canını sıkar

SÖZ HAKKI VE SAYGINLIK : BÜTÜN BEYİNLER OYUNDA OLMALI

Bu dünyada yaşayan herkes dinlenilmek ayda akıllarındakini söylemek ister ,fikirlerinin ve görüşlerinin duyulmasını ister .Aynı şekilde ,herkes işine ve bireyselliğine itibar edilmesini ve saygı gösterilmesin ister.

Her insanın buna hakkı olsadsa ,işyerinde durum biraz farklıdır..Alt kademelerde çalışan insanların fikir ve görüşleri genelliklekendilerine kalır.Bazen konuşma cesaretini gösterenlerin seside yönetim tarafından ksılır.Diğer zamanlarda da çalışanlar sansüre uğramak orkusuyla hiç konuşmamayı tercih ederler.

Herkesin konuşmasın sağlayacak bir yol bulmalısınız.Ayrıca , herkesin birbirinin söylediğine saygı göstermesinide sağlamalısınız.bu her şirketin şiddetle ihtiyaç duyduğu bir olgudur.

SİZİN ŞİRKETİNİZ

LİDERLİK :BU SİZİNLE İLGİLİ BİR ŞEY DEĞİL

Yüksek bir konuma geldinizde herşey başkalaşır.Liderlik, açık tutum ve davranışlar gerektirir.Liderlik onumuna gelmenizden önce ,başarınızı anlatan faktör ,kendinizi geliştirimektir.Şimdi bir lidersiniz ve başarı ,diğerlerin yetiştirmek anlamına gelmektedir.

Liderliğin 8 kuralı vardır:

1-liderler , ekiplerinin seviyesin ,değerlendirerek (doğru insanların doğru görevde bulunup bulunmadığını garantilemek ,işin adamı olmayanları elemek ) ve öz güven inşa ederek (onları teşvik ederek ve yaptıklarını onaylayarak )insafsızca yükseltmeye çalışmalıdır.

2-Liderler , insanların vizyonu sadece görüyor olmasıyla yetinmemeli , vizyonu yaşamalarını ve solumalarını sağlamalıdır.süslü bir laf kalabalığı olmadan ,vizyonu basit ve açık kılmalısınız.Yanlızca astlarınzla yada sekreteriznizle değil herkesle diyalog kurmalısınız.

3-liderler tüm yönettiklerini ruhuna sızmalı ve onlara pozitif enerji ve iyimserlik aşılamalıdır.tutum tarzınızın bütün örgütlenmeyi  etkileyeceğni unutmayın .liderlerin tutumu bulaşıcıdır.

4-liderler , kendlerine güveni samimiyet , şeffaflık ,ve sadakat üzerine kurarlar.şirketteki herkese karşı dürüst olun .Konumunuz burnunuzu kaldırmasın .

5-liderlik , alışlılmadık alma  ve zor konuşmalar yapma cesaretine sahip olmalıdır.bu konumda herkesi memnun etmek için bulunmuyorsunuz.liderlik etmek için bulunuyorsunuz

6-liderler , faaliyetle ilgil bütün soruların cevaplandığını garantilemek için ,şüpheciliği önelmek amacıyla araştırıcı ve zorlayıcı olmalıdır.Sürekli soru sorun ve eyleme dönüşecek konularla ilgilenin.

7-liderler risk  almayı ve somut öreneklerle öĞrenmeyi teşvik etmelidir.çalışanlarınızın tecrübe edinmesini ve ufuklarını genişletmesini istiyorsanız, bunu önce siz yapın ve paytğınızın bilinmesini sağlayın .

8-liderler başarıyı tebrik eder.Ekibinizin başarılarının hakkını verin ve bu başarıları herkes için kazançlı hale getirin

Farklı liderlik tipleri vardır ama en iyileri arasındaki ortak nokta ; ekibini sevmek ve onların gelişmesini ve başarılı olmasını arzulamaktır.

ELAMAN ALIMI : KAZANANLARIN MALZEMESİ NEDİR?

Doğru insanları işe almak ,gerçekten zor bir iştir.Ancak , şirketiniz için aypabileceğiniz en iyi şey doğru insanları işe almaktır.

Birini işe almadan önce ona uygulamanız gereken  3 değer testi vardır:

1-güvenilirlik testi : gerçeği söyleme , sözünü tutma , kendi faaliyetlerinin sorumluğunu taşıma , hatalarını kabul etme , ve düzetlme kapasitesi

2-zeka testi : güçlü bir entelektüel merakın araştırılması

3-eğitim ve zekayı birbiri ile karıştırmayın : Bunun yerinde olgunluğu yada strese ve yenilgilere dayanıklılığı yada başarı durumunda kibirlenme eğilimini ölçün

ALINACAK ELEMANDA ARANILACAK ÖZELLİKLER

1-olumlu enerji : iş üzerinde gelişme yeteneğinin olması

2-diğerlerine enerji vermek : işin derin bir bilgisine ve güçlü ikna yeteneğine sahip olma

3-sınırları : kesin  bir evet yada hayır deme yetenğinin olması

4-yönetmek : bir işi bitirebilme yeteneğinin olması

5-tutku : işle ilgili samimi ve otantik bir heyecana sahip olması

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ İŞ E ALIRKEN DİKKAT EDİLECEKLER

1-güvenilirlik –bir lider , kim olduğunu ve konumunu bilmeksizin zorlu kararlar alamaz

2-olası gelişmeler  konusunda sezgi –vizyon sahibi olmaktan kaynaklanan ,hiç umulmadık gelişmeleri öngörebilme yeteneği

3-etrafındaki insanlara aslında göründüklerinden daha zeki ve yetenekli oldukların gösterme çabası böylecek çalşanlar en iyi kararları alabileceklerdir.

4-zor durumlarda sağlamlık – Hatalardan ders alma ve sorunların üzerine gidebilme yeteneği

İNSANLARI YÖNETMEK : ARTIK ELİNİZİN ALTINDA DOĞRU İNSANLAR VAR ,DAHA NE?

Sahaya doğru oyuncuları Sürdüğünüzde , onları iyi yönetmenizde gerekir.işte size yardımcı olabilecek altı temel nokta :

1-İnsan kaynakları departmanını şirket içinde güçlü ve öncelikli bir konuma yükseltin.İK departmanında çalışanları,yöneticilerin lider ve parlak kariyer yaratmak için naısl çaba harcadıkları konusunda bilinçlendirin .İK nin bşaındaki insan ,ilkinci en önemli adamdır.

2-Katı ama bürokratik olmayan bir değerlendirme sistemi kullanın .İnsanları ölçmenin açık ve basit bir yolu olmalıdır.Yöneticiler herkesi yıl bazında en az bir kez değerlendirmeli ve onların gelişimne dair önerilerde bulunmalıdır.

3-Motive etmek ve elden kaçırmamak için efektif makanizmalar geliştirin (para ,takdir , eğitim vs ) İyi performansı mutlaka ödüllendirin . Daha iyi yapan ,daha fazla alır.İyi performans gösterenleri dözlü takdirle yetinmeyin , maddi ödüller verin .

4-Sorumluluk konumunda olanlara karşı daha sert olun .Yönetmek , sözünüze sadık ve ciddi olmanıın bir bileşimidir.Şirkette üstte yer alan %20 lik dilimin bencil canavarlara dönüşmesine izin vermeyin .Basit başarılarla burnu kalkanları hemen oyuna geri döndürün ; bunu yapmayanları atın .Onlara eoglarını yönetmeyi öğretin .Oyunun kurallarını bozan bozguncularla direk hesaplaşın ve tutumlarını düzetlmezlerse yollayın .

5-Ortada yer alan yüzde %70 i önemsememezlik yapmayın .Onlara şirketin ruhu ve kalbiymiş gibi davranın.Onları  çok dikkatlice yönetin ve aralarından çıkabilecek potansiyel starları gözetin

6-Hiyararşi şemasını , tanımlanmış raporlama ilişkilerine ve sorumluluklara dayalı bir şekilde ,mümkün olduğu kadar doğrusal oluşturun .Fazladan konulan seviyeler maliyet ve karışıklık anlamına gelir , buda işleri yavaşlatır ve bürokrasiye yol açar.insanlarınkafasını önceliklerinin ne olduğu konsunda asla karıştırmayın .

YOLLARI AYIRMAK : BİRİNE GİT DEMEK ZORDUR

Bazen , çeşitli nedenlerle ,birileri ayrılmak zorundadır.Ve bu , hem gitmesi istenen ,hemde onunla bu konuşmayı yapan yönetici açısından zordur.

Dürrüstlükle ilgili işten çıkarmalar çok akıllıca değildir.Ekonomik durgunluk dönemlerinde yapılan işten çıkarmalar daha karmaşıktır.Bu dönemlerde yapılan çıkarmalaların  şirket açısından gerekli olduğunu kesin anlaması sağlanmalıdır.son olarak , perfomans yetersizliği nedeniyle işten çıkarmak en karmaşık , en nazik davranılması gereken ,bu yüzden de en zor olan durumdur.Canınızı yaksa bile ,dişinizi sıkıp gereğini yapmak en doğrusudur.

İşten çıkarmada yapılan 3 hata :

1-Çok hızlı davranmak Ofisteki bütün dengeleri bozar

2-Samimiyeti yeterince kullanmamak – Bazı insanlar aniden atılmaylarına hazırlıklı olmadığından , şirket dışında sorun yaratabilirler.

3-çok uzatmak – Bu ,herkese kötülük etmek anlamına gelir.

Bunları göğüsleyebilmek için sürprizleri engelleyin ve çalışanlara hem şirketin hemde kendi performanslarının iyi olduğunu hissettirin .

DEĞİŞİM : DAĞLARI OYNATMAK

Değişim ,işin kesin olarak en önemkli parçasıdır.Şirketler , bırakın kazanmayı ,oyunda kalmak için bile dğişimi başarmak zorundadır.

Değişimi başarılı bir şekilde gerçekleştirmek ,dört önemli noktayı içerir:

1-her değişim  girişiminin hedefini yada amacını açık olarak belirleyin – Sırf değişim için değişim , enerji kaybından başka bir şey değildir.

2-Yanlızca gerçekten inançlı olanlarla çalışın ve onları ödüllendirin – gerçek değşim ajanları cesurdur ; fırsatları değerlendirmekten korkmazlar ve ileri görüşlüdürler.

3-direnç gösterenleri uzaklaştırın ; aralarında iyi performans gösterenler olsa bile – Şirketin vizyonunu paylaşmayan vu gibi çalışanlar boşa vakit kaybına neden olurla ve değişim yanlısı olanların moralini bozarlar

4-fırsatları kollayın –En küçük bir fırsatı bile değerlendirin ; bu fırsat başkasının talihsizliğinden kaynaklansa bile

KRİZ YÖNETİMİ ; “AMAN ALLAHIM OLAMAZ !” DAN ,”SORUN YOK İYİYZ “E

Bir kriz anında  liderler krizin etkisini dengeleyici önlemler geliştirmelidir.Bir yandan kriz yarattığı ateşi söndürmeye çalışırken , bir yandan hiçbir şey yokmuş gibi işlerini devam ettirmeliler.

Yinede ,krizleri baştan önelemenin yolları ,sıkı kontrol ,iyi kurulmuş dahili süreçler ve bütünlük kültürüne sahip olmaktır.Buna rağmen ortaya çıktığında ise ,aşağıdaki varsayımları akılda tutmanızda fayda vardır.

1-sorun göründüğünden daha kötüdür- Sorunu çözmesi gereken sizsiniz, bu nedenle aklınza olabilecek en kötü senrayoyu getirin ve çözüme başlayın .

2-dünyada sır diye bir şey yoktur.- Kimseden bir şey saklayamazsınız ,bu nedenle gerekli açıklamaları bizzat siz yapın

3-Sizin ve şirketinizin krizle uğraşma tarzı eleştirilecektir- Meyadan önce siz davranın ve medyanın durumunuz yorumlamasına fırsat vermeden gerekli açıklamaları yapın

4- İnsanların durumunda ve proeseslerde değişiklikler olacaktır- Bazen birşeyin değişmesi gereklidir ve birileri bunun için  bedel ödemelidir.

5.Şirket yaşamaya devam edecektir ve krisiz atlattıktan sonra daha güçlenmiş olacaktır- Ancak aynlızca tecrübeden gereki dersi alırsa

SİZİN REKABETİNİZ

STRATEJİ : SADECE SOS

Strateji , kaynakların tahsisinen başka nedirki? Bütün gereksiz sesleri kesın ve geriye kalanla ilgilenin

Nasıl rekabet edeceginizle ilgili kesin tercihler yapmalısınız.Herkes için herşey olmayacağınızı unutmayın .Doğru yöne gidiyorsanız , stratejinizi sık sık değiştirmeniz gerekmez.

Ürünlerinizin ve hizmetlerinizin azaltırken , sizi özgün kılacak ,ayırt edici ürün ve hizmetlere yoğunlaşın .

Bir strateji ouşturulurken aşağıdaki üç adımdan faydalanabilirsiniz;

1-Sektörünüzdekilere  “vay be “ dedirtecek yenilik gerçekleştirin

2-Bu takdirin devamını sağlamak için doğru işlere doğru insanları yerleştirin

3-Başarıyı garantilemek için en iyi uygulama yollarını bulma konusunda acımasızca çaba gösterin ; kendinizi bu uygulamaların gereklerine göre uyarlayın ve bunları sürekli geliştirin.

 

BÜTÇELEME : RUTİN BİR İŞİ YENİDEN  KEŞFETMEK

Birçok şirketin bütçeleme süreçleri son derece etkisizdir çünki üretken olmayan davranış biçimlerine yol açarlar.Hantallık  ve vasatlık gibi.Bütçelemeye yeni yaklaşım tarzı ,bir sonraki yıl şirketin başarı hedeflerin anlatabilen rakamlardan oluşan operasyon planı yapmaktır.

Operasyon planı koşullar değiştikçe değişebilir, oysaki bütçe lerde bu mümkün değildir.Böyle bir plan ,şirketi pazardaki değişimlere karşı çok daha sorumlu hale getirecektir.

ORGANİK BÜYÜME : DEMEK YENİ BİRŞEY BAŞLATMAK İSTİYORSUNUZ

Organik büyüme ,zaten mevcut bir şirketin çatısı altında yeni bir şey yapmayı içerir.Bunu söylemek ,yapmaktan daha kolaydır çünkü yöneticilerin bazı içgüdülerine karşı gelmesini gerektirir.Üstelik risklidir ve mevcut girişimlerin bir kısmından sermaye çekilmesini gerektirir.

Organik büyümeyi kazanç sağlayan bir adıma dönüştürmek için şu üç noktaya dikkat etmelisiniz:

1-çok fazla harcayın  ve en iyi insanları liderlik konumlarına getirin

2-yeni girişimin potansiyeli ve önemi hakkında ortalığı abartılı şekilde ayağa kaldırın.

3-Özgürlükler konusunda hata yapmaın ve yeni girişiminizin arkasını kollayın .

Eğer bu yeni girişimi siz yönetiyorsanız  , girişimin başarıya ulaşması için cehennem savaşçıları gibi savaşın .

Birleşmeler  ve satın almalar  bir şirketin büyümek için seçebileceği (ama organik olmayan yollardır) .Bununla birlikte ,birleşme ve satın almalar ölümcül sonuçlara da yol açabilir.Yaptığınız herşey ansızın  boş ve geçersiz hale gelebilir.Hatta işszi bile kalabilrisiniz.

Yinede şirketler birleşme konusnda israrlı davranmalıdır.BU karlı bir  büyümeye  giden kısa bir yoldur.Birleşme bakış açısını yükseltir ,ürün ve müşteri tabanını genişletir ve şirketlerin çalışanlarını geliştirmlerini sağlar.

Birleşmeyle ilgili olarak ,kaçınılması gereken yedi tuzak vardır.BU tuzaklar esas olarak birleşme ateşinden yada aşırı heyecanlı davranmaktan kaynaklanır.

1-birleşmenin eşitler arasında gerçekleştiği inancı – Eğer durum bu olsaydı birleşme olmazdı

2- Stratejik uygunluğa aşırı yoğunlaşarak kültürel uygunluk faktörünü değerlendirmemek –şirketlerin iş yapma tarzları farklıdır ve genellikle birbiriyle uyuşmaz.

3.Alıcı sirketin alınan şirkete çok fazla taviz vermesi durumunda ‘ters rehine’ durumuna düşmek-Alıcı , diğer şirketi alma konusundaki hızını yavaşlatır , buda genellikle birleşmenin gerçekleşmemesiyhle sonuçlanır.

4-birleşmede utangaç davranmak – İyi bir birleşme 90 gün içinde tamamlanmalıdır.

5-Alıcı firmanın istilacı gibi davranıp ,aldığı şirketin yöneticilerini dahi değiştirmesi şeklinde tezahür eden ,fetih sendromu – Bu durumda şirket yeni bir yetenek geliştiremeyecektir.

6-Entegrasyon sürecinde telafi edilmeyecek kada yüksek fiyat ödemek

7- direniş boşunadır ve aynı zamanda ölümcül  olabilir- Birleşmeye direnmeniz kariyerinizi öldürmek anlamına gelebilir .Birleşmeye giden yolda destekçi olun

SİX SİGMA : DİŞÇİYE GİTMEKTEN İYİDİR

Six sigma müğtşeri deneyimlerinizi geliştiren  ,maliyetlerinzi düşüren ve iyi liderliği öğreten bir kalite programıdır.Bu , gereksiz ve yetersiz olanın azaltılmasıyla yapılır .Müşterinizin istediğini  istediği zaman alabileceği ,sizinde yollayacağım dediğiniz zaman teslim edebildiğiniz ürünler ve süreçler tasarlayarak da Six Sigma nın amacına ulaşabilirsiniz.Müşterilerinizi size bağlı ve sadık hale getirmenin çok önemli bir bölümü ,onların beklentilerini karşılamaktan  hatta aşmaktan  geçmektedir.Six Sigma bunu yapmanıza yardım eder.Özetle , Six Sigma , müşterilerinizle aranızdaki karşılıklı ilişkide varyasyonları ortadan kaldırmanızı sağlamaktadır.programı hem gündelik ve basit işlerde varyasyonları yok etmede kullanabilirsinz.hemde büyük ve kompleks  projelerin  ilk denemede doğru yapılmalarını sağlamakta kullanabilirsiniz.

KARİYERİNİZ

DOĞRU İŞİ BULUN VE BİR DAHA ASLA UĞRAŞMAYIN

Doğru işi nasıl bulursunuz? İşte dikkate almanız gereken bazı noktalar

*Tabiki para önemlidir- hemde çok .Ancak , bunun kendiniz için ayarını doğru belirlemeli ve buna uygun karar lar almalısınız

*Eğer mesai arkadaşlarınızdan hoşlanmazsanız ,işiniz , işkence halini alır.

*mükemmel şekilde yapacağınızıdan şüphe duymduğunuz bir işe girebilirsiniz , unutmayın ki her işin içinde bir meydan okuma vardır.

*kariyerinizin kalan kısmında başarılı olabilmek için ,performansıyla sizi güçlendirecek ,piyasada ismi iyi bilenen bir şirkette iş bulmaya çalışın .

*ideal seneryo ,severek çalışacağınız bir iş bulmanızdır.Yada en azından müşteri yapısı ,seyahat olanakları , çalışma arkadaşlarının niteliği sizin için cazip olmalıdır.Bir diğer faktör de işin size katacaklarıdır.Eğer bir iş size biraz olsun heyacan vermiyorsa ,kaç para aldığınızın bir önemi yok , o işi yapmayın

*işinizde daima enerjik ve rahat olun

* konumuzdan memnun değilseniz ,daha sıkı çalışın

* eğer işten çıkarılırsanız , tembelliğe ve umutsuzluğa  kapılmayın .çıkarılmanızın sorumluluğunu üstlenin.Kendinize güveninizi ve iyimseliği yitirmeyin

YÜKSELMEK : KUSURA BAKMAYIN ,KESTİRME YOL YOK

Bir insan nasıl yükselir? İlerlemenin tek yolu ,ilerlemeyi istemektir.Bu alanda şansınızıı belirleyen ,esas olarak sizsiniz.

Bunları yapın ;

*duygusal performansınız beklentilerin üzerinde yüksek tutun ve elinize geçen her fırsatta işinizi resmi snırıların ötesine taşımaya çlaışın .

*astlarınızla ve patronunuzla ilişkilerinizi iyi yönetin

*şirketinizin  önemli proje ve girişimlerinde etkin olun ve radaın görüş alanından çıkmayın

*Akıl hocalarından ne öğrenebileceğnize bakın .her akıl hocası görünenin öyle olmadığını unutmayın

*pozitif bir tutumunuz olsun ve bunu etrafınıza da yayın

Bunları yapmayın ;

*işinizle ilgili politika yapmayın .Bırakın sonuçlar konuşsun ; samimi ve açık olun .Kariyerinizle ilgil amaçlarınız üstünüze yapışmasın .

*Aksiliklerin moralinizi bozmasına izin vermeyin.Onları , kendinizi kanıtlamanızı sağlayacak meydan okumalar olarak kabul edip , olgunlukla karşılayın .

SIKICI NOKTA : KAHROLASI PATRON .

Herkes kötü patronlardan nasibini almıştır .Kötü patronlar inancı yokederler ,beceriksizdir ,ya çok över yada yerin dibine geçirir , ezer aşağılar.vsvs

Kötü bir patronla karşılaştığınızda , kendiniz kurban olarak sunamazsınız.Bu tamamen kendinizi bozguna uğratmak olur.bunun siizn sorununuz olduğunu ve çözmeniz gerektiğini unutmayın .

Kendinize aşağıdaki soruları sorun ;

*patronum neden kötü davranıyor? Bunun yanıtı bazen beyinsizlik olabilir.patronunuz sadece size karşı böyle davranıyorsa tamamen farklı bir durumla karşı karşıyasınız demektir.bu durumun nedeni sizin herhangi bir davranışınız olabilir mi .bunu bulmalısınız

*patronumun sonu ne olabilir? Kalıcımı gidicimi ? patronunuz kötü biri olsada ,iyi sonuçlar üretiyorsa gitmeyecektir.

*eğer işimi iyi yaparsam  ve istikrarlı olursam ,bana bir şey olur mu ? birşeyin olmasını  beklerken ,kendinizi tamamıyla işe verin .patronunuz hakkında dedikodu yapmayı aklınızdan geçirmeyin .Böyle durumların %90 ı  dedikodu yapanın başına bpatlar.

* ben niye burada çalışyorum ? İşin size getirilerini ve götürülerini hesaplayabilir ve bu na değiyorlarmı ? sorusunu sorabilirsiniz.eğer değmiyorsa olgun bir şekilde işten ayrılın

İŞ YAŞAMI DENGESİ

TAMAMINA SAHİP OLMAKLA İLGİLİ BİLMEK İSTEDİĞİNİZ HERŞEY (SORMAKTAN KORKTUĞUMUZ)

İş  yaşamı dengesini kurmak bir süreçtir.Tecrübe ve gözlemle bunu daha iyi yapabilirsiniz.

Yararlı bir takım öneriler şunlardır:

*hangi oyunda olursanız olun , başınızı suyun üstünde tutun –yapılması gereken işlere odaklanmayı ve bunları bölümlendirmeyi öğrenin

* iş yaşamı dengesi planınıza uymayan rica ve taleplere  hayır deme cesaretine sahip olun –hayır demek zordur, ama herşeye evet derseniz dengenizi yitirirsiniz

*iş yaşam planlarınızın insani yanlarınızı dışarıda tutmadığına emin olun .

*iş dışında yaşamdan ne beklediğinizi açığa çıkarın .

*patronunuzun ne istediğini anlayın  ve yükselmek istiyorsanız bunun en önemli şey olduğunu kabul edin .

Reklam

KAZANMAK -JACK WELCH” için 2 yorum

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s