İMALATTA MÜKEMMELLİK YOLU –SÜREKLİ İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİ –KİYOSHİ SUZAKİ

indir

İMALATTA MÜKEMMELLİK YOLU –

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİ –

KİYOSHİ SUZAKİ

Özeti hazırlayanın notu:

Öncelikli olarak şunu söylemek lazım ki özetlenmesi oldukça zor bir kitap.Çünki kitabın içeriği birçok görsel öge ve şekil ile destekleniyor.İkinci zorluk ise aşağıda bulunan konu başlıklarından da anlaşılacağı gibi kitabın her konusu hem kısaca olarak yani özet formunda hemde çok önemli konuları ithiva etmesi nedeniyle kolay değil .Fakat bence üretimle ilgilenen ilgilenmese bile üretimi anlayabilmek adına mutlaka yönetici olan herkesin okuması gereken bir kitap .ben kendi adıma yaklaşık 20 maddeye yakın yapılacaklar listesi çıkarttım bu kitabı okurken .BU KİTAP ÜRETİM YAPAN TÜM İŞLETMELERİN YÖNETİCİLERİNİN BAŞ UCU OLMASI GEREKEN VE ALINIP OKUNMASI GEREKEN BİR KİTAP .faydalı olması dileğiyle.

İMALATTA MÜKEMMELLİK YOLU –SÜREKLİ İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİ –KİYOSHİ SUZAKİ

İmalatta Mükemmelliği yakalamadan ,yöremizde dünaynın en iyisi olmadan ülkemiz insanını refaha kabuşturmamız ,herkese saygın bir gelir sağlamamız mümkün görünmemektedir.ABD bunun en iyi örneğidir.1980 li yıllarda ABD büyük bir hata yaparak imalat sanayisini outsourche etti ,ucuz işçiliğin büyüsüne kapılarak fabrikalarını Meksika ve Çine taşıdır.Pazarlama ve ÜRGE yi kendisinde tuttarak imalatı oralarda yaptırdı ve zaman içinde büyük bedeller ödedi.Çünki imalat yapma becerileri ile birlikte ürün üzerindeki mühendislik bilgiside kaybolmaya başlamıştır.General motors Arge merkezini bile satmaya çalışırken bugün çok farklı bir yol izlemektedir.Günümüzde imalatta mükemmelliği Toyota seviyesine çıkartmadan ürün ARGE , ürün dizaynı konularında ileri gitmek mümkün değildir.

ANA KONULAR

v  İsrafı ortadan kaldır

 • fabrikayı fotoğrafla ,durum tesbiti yap.israf nedir belirle ve araştır.Basitleştir ,birleştir,ortadan kaldır.

v  Temele inmeyi öğren

 • İş yeri organiasyonunu gözden geçir ,bakım ve temizlikte iyileştirmeler yap.Birçok sorunun kaynağı bunlardır.

v  Çeşitlenen müşteri ihtiyaçlarına karşı imalatta esneklik sağlamalısın

 • Hızlı işten işe geçiş süreleri ,hızlı kalıp değiştirme teknikleri ,setup sürelerini ayar sürelerini kısaltmaya odaklan

v  Üretim alanında akışkanlığı sağla

 • Süreç eksenli yerleşimden ürün çıkartmaya odaklı yerleşime geç
 • Makine kullanımını talep üzerine kullanıma göre odakla

v  Esnekliği artırmak için becerileri geliştir

 • Birden çok süreci idaret etmeyi öğrenmek
 • Beceri geliştirme ve iş rotasyonu

v  Üretkenliği artırmak için süreçleri iyileştirmek

 • Süreç iyileştirmelerinin ilkelerini öğren
 • U Biçimli hatlar
 • Çok çeşitli ürün üretebilmek için süreç analizi
 • Süreç iyileştirme metodları ve yaklaşımlarını öğrenme

v  Sinirlerimizi ve kasalarımızı güçlendirmek

 • JİDOKA (otonomasyon )
 • Hattı durdurma kavramı
 • Andon (Arıza ışıkları )
 • Üretim kontrol panoları
 • Poka –yoke (hata önleme yöntemleri )
 • Kaynağında kalite
 • Görsel kontrol yönetimi

v  Sıfır makine arızası hedefi

 • Önleyici bakım ve toptan üretken bakım

v  Daha iyi kontrol için kesintisiz bir akış planlamak

 • Seviyelendirilmiş  karma üretim
 • Takt zamanı kontrolü

v  Standartlarda iyileştirme yapmak

 • Standart iş ve iş kombinasyonu tablosu

v  Süreçleri birbirine bağlamak

 • Kamban ve üretim kontrol sistemi

v  Konveyörlerin ve taşınmanın rollerinin yeniden tanımlanması

v  Fabrikanın uzantısı olarak tedarikçiler

v  Çalışanlarla kader ortaklığı geliştirmek

 • İş güvencesi
 • İnsanlar aracılığı ile iyileştirme

v  Oraganizasyon sınırları içindeki problemleri ortadan kaldırmak

 • Bütünsel optimizasyon ve lokal optimizasyon
 • Organizasyon yapısı ekonomik ihtiyacı izler

v  Başaran insanlardır

 • Merkezi ve ademi merkezi organizasyon
 • Sahiplenme ,sahiplenme ,sahiplenme
 • Başaran insanlardır

v  Rekabetçi bir konum kazanabilmek

 • Orkestra gibi bir fabrika
 • Bütünleştirme
 • Başlamak
 • Yönlendiren özerklik
 • İmalat stratejisi nedir?
 • İmalatta yeni meydan okuma

 

 • Kalite güvence yöneticisi, “ benim işim , eğitim ve sorumluluk devretme aracılığıyla kendi işimi ortadan kaldırmaktır”demelidir.
 • Bu kitaptan ,sabırlı olan ,yeni  fikirleri denemeyi göze alan ve atölyedeki süreçlerde çalışan insanları kendi çabalarına dahil edenler önemli kazanımlar elde edebilirler.
 • İlerleme sağlayabilmek için işimizi önyargılardan uzak bir biçimde gözlemelemek gerekir.Probleme kişisel bakış açısıyla basitçe bakmak yeterli değildir.Dogal eğilimimiz , kendi alanımızı korumak ve problemin sorumluluğunu başka birilerinin sırtına yıkmaya çalışmak olduğundan ,zihnimizi ve yüzümüzü gerçeklere açmamız gerekir.
 • Bilgisayar destekli imalat (BDİ) : Tasarımdan üretime , dağıtımdan satışa sonrası hizmete kadar ,şirket operasyonlarını bilgisayara ve modern bilişim teknolojileri kullanarak bütünleştirmek ve desteklemek demektir.

 

1-İSRAFI ORTADAN KALDIRMAK

 • Öneri sayısı düşük ,makinalarınız sürekli arızalanıyor ,kalite düzeyi iyi değil ,ani program değişikliklerinin peşinden koşuyorsanız  israf içindesiniz demektir.genellikle bu durumda olan firma yada çalışanlar yapabileceklerinin en iyisini yaptıklarını ve daha iyisinin olmadığını düşünürler.
 • Çalışan bir makineyi gözlemek ,iyi ve kötü parçaları ayırmak ,mazlemenin teslim edilmesini beklemek ,israftır.
 • İsrafı anlamak için müşteri neye para öder ve ödemez!  diye sorun kendinize
 • Ürüne değr katmak için mutlaka gereli olan asgari miktardaki ekipman,malzeme ,mekan ve işçilik saati dışındaki herşey israftır.
 • YEDİ İSRAF :

1-falza üretim 2-bekleme zamanı 3-taşıma 4-işleme 5-stok  6-hareket 7-ürün kusuru

 • En kötü israf türü fazla üretimdir.bütün sistemi zehirler ve zayıflatır.Bunu yok etmek için makine ve operatörlerden Pazar talepleri ile uyumlu çalışıyormu çalışmıyor mu sorusunu cevaplamak gerekir.
 • Makineyi fazla üretimle meşgul etmek yerine ,operatörler ,gereken miktarda iş bitirildiğinde işsiz kalmalıdır.Böylelikle yöneticiler kapasiteyi daha iyi değerlendirebilirler ve durumu daha kolay kontrol altına alabilirler.
 • Stok israfı nasıl önlenir!

-kullanılmayan malzemeyi kaldır

-bir sonraki sürecin istemediği hiç birşeyi üretme

-hammaddeyi büyük partiler halinde alma ve getirtme

-ürünleri küçük partiler halinde üret

 • Hareket israfı nı önlemek için ürüne diğer katmak için harcanmayan zamanı ortadan kaldırın .hareket mutlaka “iş “ e eşit değildir.Elleri ayakları ve vücudu basitçe hareket ettirmek ürüne değer katmaz.
 • BASİTLEŞTİR ,BİRLEŞTİR ,ORTADAN KALDIR.:fabrikanın içinde renkle kodlama ile basitleştirmeler yapılmalıdır.POKA –YOKE ile hata yapılmasını önleyici tedbirler ile operatör hata yapmamaya değil işe konsantre edilmelidir.

2-TEMELE İNME KURALI

 • Herşey için bir yer ve herşey  yerli yerinde  olmalı…
 • Bir fabrikada bakım ve temizlik yoksa kötü yönetiliyor demektir.
 • Yönetici zamanın çoğunu zor durumlara ve rapor yazmaya ayırıyor.oysak ifabrikadaki bu temel faaliyetlerin önemini kavrama noktasında üzerinde ne kadar durulsa azdır.
 • Fabrikanın her yanına saçılmış döküntüleri önemsemeyen bir yöneticinin çalışanlar üzerindeki etkisi nerede görülürse görülsün döküntülerin hemen kaldırılmasını sağlayan bir yöneticinin etkisinden çok farklı olacaktır.önemli nokta bakım ve temizlik faaliyetlerinin ,operatörlerin morali ,yönetim –işçi ilişkileri ve iyileştirme faaliyetlerinin düzeyi dahil ,yönetimin bir çok yönüne yakından bağlı olmasıdır.
 • Bakım ve temizlik herkesin işidir.
 • Zemin ve makine temizliği sırf görünüşü kurtarmak için yapılmaz.Temiz yüzeyler yağ sızıntısı ve çatlak gibi problemleri belli eder ve böylece biran önce önlem alınabilir.

ANA KURALLAR :

ORGANİZASYON : nesneleri ait oldukları yerin yakınında tut

DÜZENLİLİK: Adres ,hat ,renk kodlaması vs ile yer belirle

TEMİZLİK : Süpürme ,yıkama ,ve en iyi durumu korumaya odaklan

EMNİYET : Emniyet  ve işlem rahatlığı bireye saygı ile ilgilidir

DİSİPLİN : Yanlış uygulamayı herkese gösterin , böylece doğru uygulama çabuköğrenilir.

BASİTLEŞTİRME: gereksiz malları yok edin ve iş ortamın basitleştirin

     3-HIZLANMAK : Çeşitlenen müşteri ihtiyaçlarını hızlı şekilde karşlılamak için esnemek

 • Kalıp değiştirme zamanını kısaltın .bununiçin iç değiştirme ve dış değiştirme olarak bütün süreci analiz edin .iç değiştirme proses le ilgili işlemlerdir(yükekliği ayarlama,pozalama ,hizalama bekleme süreleri vs dir) .dış değiştirme ise kalıpların gelmesi ,yerleştimre ,malzeme taşıma vs gibi işlemlerdir.
 • Dış değiştrimenin anahtarı işyeri oganizasyonudur.çoğu kez alet ,kalıp ve donatı aramakla çok zaman yitirilir.
 • Bunu ortaya çıkarmak için bir video kamera kullanmalısınız.bu şekilde yapılan çalışmalarda 3 saatten fazla süren bir hazırlık işlemi 12 dakikaya indirilmiştir.
 • Kalıp değitşrime zamanını kısaltmanın en ideal yolu bileşenleri ,parçaları ,hammaddeleri standartlaştırmaktır.
 • Hızlı kalıp değştirmek küçük partiler halinde üretim için bir gerekliliktir.ve imalat işlemlerinin dah verimli olmasını sağlar.şirketin rekabet yeteneğini geliştirmenin yada korumanın anahtarıda budur.

4-ÜRETİM ALANINDA AKIŞI GELİŞTİRMEK :operatörlerin sadece kendi işine odaklandıkları süreç eksenli yerleşim ,akışın önündeki en büyük engeldir.

 • Süreç eksenli yerleşimden ürün eksenli yerleşime geçin : en önemli israf kötü planlanmış yerleşimlerden kaynaklanır
 • Süreç eksenli yerleşimde gereksiz taşıma ,üretim içi stok yığılması ,malzemenin iki üç kere elden geçirilmesi ,aşırı uzun üretim zamanı  oluşur.
 • Ürün bazlı yerleşimle maknaların kapasiteleri ortaya çıkar .bu şekilde birçok defa yağılan yüksek hızlı makinalara yatırımlara gerek olmadığı ortaya çıkabilir.diğer üretim süreçleri iyi kordine edilmez ise yüksek teknolojiye verilen para israf olur
 • Ürün eksenli yerleşim ile taşıma israfı ortadan kalkar.
 • Süreçlere üstten bakıp tüm akışı görmek gerekir.bireysel ve makine hattına bakarak hata yaparsınız.arazi içinde düzgünce akan bir nehri düşünün .hızlı akıntılar ,büyük kayalar ,yükseltideki değişiklikler nehrin lerlemesini bozacaktır .fabrikadaki akışlarda böyledir.
 • AKIŞ  PROBLEMİ OLDUĞUNUN DELİLLERİ :

 -Süreç eksenli yerleşim -hat dengesizlikleri

-uzun kalıp yada alet değiştirme zamanları

-makine bozulması –kalite problemleri –devamsızlık

 • Makine kullanımı talep üzerine kullanım şeklinde olmalıdır.fazla üretim diğer problemleri gizlediği için ,iyileştirme için hedef alan berlilemek zordur.o nedenle yalnızca müşterinin istediği miktarda üretimi amaçlayın .
 • Önemli olan ne zaman üretim yapmak gerektiğinde makineyi üretime hazır tutmaktdır
 • Rekabette üstün gelmenin bir yolu da kendimizi zorlayarak makinelerimizin yeteneğini artırmaktır.

5-ESNEKLİĞİ ARTIRMAK İÇİN BECERİLERİ GENİŞLETMEK :Etkili rekabet için çalışanların becerilerini yüksetlmek temeldir.insanlara becerilerini genişletme fırsatı vermekle akla gelmedik yararlar sağlandığı kesindir.

 • Birden çok süreci idare eder hale gelen çalışanlarla pazardaki talep değişmelerine çok daha iyi tepki vererbilirsiniz.
 • POKA YOKE yöntemleri oyle geliştirilmelidirki operatörler bir şeyi doğru yapıp yapmadıklarını hemen öğrenebilmelidirler.
 • Her operatörün becerilerini genişletmek için ,ek eğitim ve iş rotasyonu uygun olur .her operatör yeni bir beceride ustalaştıkça ,başarısı fabrika binasına asılı bir beceri geliştirme çizelgesinde isminin yanında listelenmelidir.
 • İş değiştirme dinlendirici ve konsantratasyonu artırıcıdır.takim ruhunu güçlendiriciidir.beceriler paylaşılıp iletişim iyileştikçe ,geleneksel ustalık biçimleri ortadan kalkar ve insanlar satandart iş prosedürleri geliştrmeye başlarlar.her operatör diğer birimlerlede ilgilenmeye başlar.

6-ÜRETKENLİĞİ ARTIRMAK İÇİN SÜREÇLERİ İYİLEŞTİRMEK : Akış üretimi ve yükseltilmiş operatör becerisi kavramlarını birleştirerek ,üretim süreçleri daha verimli hale getirilebilir.üretim akış süresi kısalır ve kalite düzeyi artar.farklı üretim süreçleri biribirine sıkıca bağlandığından ,problemler daha çabuk farkedilir .aynı zamanda sistem ani kesingilere karşı daha hassas hale gelir.

 • İyileştirmenin sonu yoktur
 • Her iyileştirmeye yalıtılmış tek başına bir olay gibi bakılmamalıdır.tam tersine ,değişimle ilgili çeşitli konular eş zamanlı oalrak ele alınmalıdır.
 • Yerleşimler U Biçimli düzenlenmelidir.bu operatörlerin bir seferde tek bir parça üretmelerini ve aktarmalarını sağlar .u biçimli hat operatörün yürüme zamanını ve yürüme mesafesini en aza indirir.(burada kitapta oldukça fazla doyurucu örnek var)
 • Bu çalışmalar ile ortaya çıkan kişiler yeni konumlara kaydırıldı ve çoğunlukla da şirketindaha çok iş yapmasına sebeb oldular.
 • Yalıtılmış süreçleri ana akıştaki süreçlere bağlamalısınız.yalıtılmış süreçlerde insanlar arasında koordinasyon ve işbirliği eksiklikleri olur.

7-SİNİRLERİMİZİ VE KASLARIMIZI GÜÇLENDİRMEK : JİDOKA ,ANDON  üretim kontrol panoları ,poka yoke ,istatistiksel süreç kontrolü ,görsel kontrol gibi teknikleri uygulayarak daha güçlü oolabiliriz.tüm süreç iyileştikçe de bu tekniklerin katkısı artar.önemli olan kendi kendin kontrol eden ,merkeziyetçi olmayan ,merkezi beyni işlenecek günü gelmiş bilgi seli ile doldurmayan bir sistem oluşturmaktır.bu amaç için HERKESİN KATILIMI EN ÖNEMLİ ŞEYDİR.

 • JİDOKA (OTONOMASYON :operatörlerin çalışan makinaları gözlemesi ürüne değer katmaz.tam tersine ,ürünün maliyetini artırır .israf edilen bu zamanı operatörleri makinadan ayırarak ortadan kaldırmalıyız.operatörler dahaçok işi idare etmeliler.bunu yapabilmek içinde makine arızalı durumlar olduğunda işlemi durdurmalıdır.sinyal vermelidir.
 • Hata varsa hat durmalıdır.süreç durunca problemi belirlemeli , çözmeli ve sonra yeniden deavm etmelidir.hattı durdurmaktan korkamamalıyız.tam tersine problemleri ortaya çıkartmak için hattı durdurmayı teşvik etmeliyiz.
 • ANDON (ARIZA IŞIKLARI ): İyi yönetilmeyen fabrikalarda normal ve anormal durumlar arasındaki farkların güçlüke ayrıt edildiği görülür.sorumlunun yada nedenin belirsiz olması bunun en büyük delilidir. İyi yönetilen bir fabrikada iyileştirme projeleri aktif olarak takip edilir ve problemler çabuk ortaya çıkar.böylece hemen önlem alınır.iyi yönetimin temeli budur.
 • Andon Japoncada fener demektir.tıpkı fenerin karanlıkta yok gösermesi gibi fabrikadaki anormal durumları açığa çıkarmak için kulalnılan ışıklar ,sesler ve video kayıtlarıdır.
 • İyileştirme fikri verenler fabrika gazeteleri ,bildiriler ve duvar gazeteleri aracılığıyla paylaşılmalıdır.
 • Fabrikanızda ,faaliyetlerinize aşina olmayan ziyaretlçilere bile kendini açıklayan görsel ve açık bir yönetim sistemi geliştirmektir.
 • İnsanlar performansları ile ilgileniyorlar o yüzden onların performansları na ilişkin geri bildirim verin ..duyur ilan vs ile ..

8-SIFIR MAKİNA ARIZASI AMAÇLAMAK: operatörlerin ,yönetimin  ,bakım personelinin ve diğer destek elamanlarının birleşmiş çabası olmadıkça şirket çapında verimli bakım olmaz.

 • Hedef talep üzerine kullanım oranı %+100 olan bakımı yapılmış makinalar.
 • Proble mlerin  nedeni insanların kendileridir.Makineler durum duruken problem çıkarmaz.,tam tersine ,örneğin yaplamayı veya cıvataları sıkıştırmayı unutarak yada makineleri kirli bırakarak onları insanlar bozar.
 • Bir kerersinde on binlerce cıvatayı yeniden sıkmakla bir japon şirketi fabrikadaki makine bozulmalarının yüzde 80 inin ortadan kaldırdı.
 • Makinaların anormal durumlarını bulmada temizlemenin ve denetimin en önemli faaliyetler olduğu ne kadar vurgulansa azdır.bakım elemanları ,operatörleri eğitim anormal durumalrı bulmayı öğretmeliler.başlangıçta birçok operatör ,makinaların zaten kirleneceğine göre bunun zaman israfı olduğunu ve makine temizlemeye zaman harcamaktansa üretimi arıtrmanın daha iyi olduğunu söyleyerek karşı çıkarlar
 • Önemli iyileştirmeleer için herkesin katkısı gerekir.
 • Bakım için gereken süre de üretim duracağından çoğu  kez ihmal edilmektedir.oysaki bakıma harcanın bir saat ile onlarca saatlik kayıplardan ve maliyetlerden kurtuluruz.

9-DAHA İYİ İKONTROL İÇİN KESİNTİSİZ BİR AKIŞ PLANLAMAK :Ürün çeşidini ve hacmini dalgalanması ile başa çıkmak zor oalbilir.bunun çözümü karma üretimdir ,bu ise farklı ürünler bir karma halinde üretilmektedir.bunun sonucunda bitmiş ürün stoku küçülür ,üretim zamanı kısalır.seviyelendirilmiş üreitm bir dönem için üretim hacimin sabit tutar .buda atölyedeki karışıklığı azaltır.

 • Karma üretim yöntemi ,hızlı hazırlık  ve akış üretimi kavramlarıyla birlikte ,seviyelendirilmiş program ,hat performansını bir hayli iyileştirebilir ve parça sıkıntısına son verebilir.
 • Karma üretim için önce ayı ikiye bölmek ,(ikişer haftalık zaman kovaları oluşturmak)sonra parti büyüklüğünü düşürmek ve gerek son montaj da gerekse diğer hatlardas iki haftalık hedefleri tutturmak için sıksık bir işten diğerine geçerek çalışmak gerekir.
 • Üretim bölümü ,esnekliği ve taeslim zamanını iyileştirirken ,pazarlama ve satış da tahminlerinin doğruluğunu iyileştirebilir ve sipariş almak için bilgi toplama zamanını kısaltabilir.
 • Fabrika içinde düzgün parça akışı ,düzgün bir iş yükü sağlar.gereksiz hızlanma ,kontrol  ,yeniden işleme ve gecikmeler iaynı şeklde bitmiş ürün sotkları ve üretim içi stoklar en aza iner.
 • Üretim içi stokalrı azaltma ya odaklanmak bitmiş ürün stoğunu azaltmaktan daha iyi ve önemlidir.bitmiş ürün stoğu , kaynak yönündeki süreçleri pazarın dalgalanmalarından koruyan bir dalgakıran  işlevi görür.
 • Parti büyklüğü azalınca ve taşıma gibi diğer israflar en aza inince üretim zamanında iyileştirme potansiyelinin oraya çıkmasıdır.üretim zamanında sağlanacak kısalma satış ve pazarlama elemanlarının işin kolaylaştıracak ,doğru tahmin ihtiyacını azaltacaktır.
 • Farklı türden ürünler aynı hatta üretiliyorsa ;1-en çok zaman alan ürünü en aza zaman alan ürün ile eşleştirmek 2-çalışma prosedürlerini değiştirerek her opoeratörünü çalışmasının dengeli kalmaısnı sağlamak 3-baypas hattı kurarak zaman alan ürünleri ayırmak yolları izlenebilir.
 • İyileştirmeyle bir çalışma pozisyonunu elediğimiz zaman ,en iyisi en becereisi en yüksek operatörü başka bir pozisyona kaydırmaktır.böylece geride aklan operatörler iş güvencesi ile ilgili endişe duymazlar.

10-STANDARTLARLA İYİLEŞTİRMEK : Katı standartlar oluşturmak yerine iyileştirmeye odaklanmak ve kolay uygulanabilecek standartları her zaman tercih etmekgerekir.

 • Üretimi seviyelendirip  takt zamanını belirleyin .böylelikle fabrikaya bir disiplin gelecektir.
 • TAKT ZAMANI: son ürünün amamlanmasından bir sonraki ürünün tamamlanmasına kadar geçen süredir.

 

 • Müzik                                  fabrika işletimi

Ritim                                   Takt zamanı

Ton                                       her çalışma merkezi için kalite işlemi

Uyum                                   hat dengesi

 • Fabrikada ,standart iş   her bir müzisyen için nota kağıdı gibidir.bu standart ,asgari israf ile azami performansa ulaşmanın bir aracıdır.
 • Standart iş demek ,takt zamanı ,çalışma sırası(çalışanların iş sırası ) ,ve standart üretim içi stok demektir.(işi düzgün yürütmek için gereken asgari miktarda süreç içi stok )
 • Standart iş tablosu , her çalışma merkezinde oluşturulmalıdır.böylece yöneticilerin denetleme imkanı sağlanır ,insanlar eğitilmiş olur ve aynı zamanda iyileştirme fırsatlarının ortaya çıkmasına neden olur.(süreci gözden geçirme yapılırken ortaya çıkar)

11-SÜREÇLERİ BİRBİRLERİNE BAĞLAMAK :Kanban ,çevrim tablosu ,etiket ,yayın sistemerli gibi araçlar kopuk olan süreleri birbirine bağlar.böylece mallar gereken zamanda gereken miktardas üretilir.kanbanın yararı, malları gerekli işlem bilgileri ile taşıyabilmektir.kanban sayısını azaltma bir iyileştirme hedefi olmalıdır.

 • Kanban ,toyotadan  ohnonun süpermarket  ten yola çıkarak bulduğu tam zamanında üretim felsefesi kaynaklı ortaya çıkmıştır.japon cada işaret ,talimat kartı anlamına gelir.
 • Kamban ,üretim kontrolü ve süreç iyileştirmesi için kullanılır.üretim kontrolünden amaç farklı süreçleri birbirine baplamak ve tam zamanlı üretim yapmak tır.
 • Bu böümde birçok fotoğraf ve grafiklerle kamban örnekleri ve bilgleri uzun uzun anlatılmaktadır.teknik bir konu olduğu için kısa kesildi.

12-KONVEYÖRLER ,HATLAR VE TAŞIMALARIN YENİDEN TANIMLANMASI :Konveyörler çoğu zaman birikmiş stok için depolama noktası olarak kullanılır.yerleşimi yeniden düzenleyerek yada konveyörlerden daha iyi yararlanarak ,örneğin hat durma kavramını getirerek konveyörden kaynaklanan israfın büyük kısmı ortadan kaldırılabilir.taşıma faaliyetlerine ise düzgün malzeme akışı sağlayan “görünmez konveyör”gibi bakılmalıdır.

 • Operatörler çoğu zamanını konveyör üstündeki parça kasalarını çeki itmek ,parça seçmek ve yerleştimek konveyörle makine arasında yürümekle geçiriyorlar.
 • Konveyör yerine U biçimli hatlar kurulmalıdır.
 • Malzemleri büyük partiler halinde aktarmak malzeme akışında düzensiz taşmalar oluşturur.bizim için soru şudur.”aşırı taşıma masrafı olmadan parça parça taşıma geliştirmeye nasıl yaklaşabiliriz?”
 • Süreçler birbirinden ayrı ve uzak ise ,fiziksel uzaklık çoğu kes onları uygun düzeyde bir iletişimle bağlamayı zorlaştırır.

13-FABRİKANIN UZANTISI OLARAK TEDARİKÇİLER : Tek tek şirket uygulamalarına yoğunlaşmak yerine tüm imalat sistemi ele alnırsa ,bir imalatçının tedarikçilerle ilişkileri de şirket  performansını kat kat iyileştirebilir.

 • REKABET ÇOĞU KEZ ,BÜTÜNLEŞMİŞ BİR İMALAT SİSTEMİ OLARAK İŞLEYEN BİR GRUP ŞİRKETİN BAŞKA BİR ŞİRKET GRUBUYLA YARIŞMASI SORUNUDUR.
 • Rakiplerinin grubu, grup olarak gücünü azamiye çıkarmak için elbirliği ile çalıştığı halde ,bir grup yakın işbirliği yapmıyorsa nasıl başarıya ulaşılabilirki ?
 • Tedarikçiler ,imalatçılarına telsimat ,kalite ve maliyet güvencesi vermelidirler.imalatçıların ihtiyaçlarını anlamak ve hizmetlerine yansıtmak için onlarla yakın işbirliği yapmalıdırlar.
 • Kalite konusunda kaynağında kalite prensip olmalıdır.
 • Maliyetleri koruma konusunda ana firma ile işbirliği yapabilmelidirler.
 • En güvenilir ve işbirliğine hazır tedarikçiler saptanmalı ve imalatçının bakış açısından fabrikanın uzantısı gibi işleyen yakın bir işbirliği geliştirilmelidir.
 • Tedarikçi imalatçıya yakın olmalıdır.yakın tedarikçi kullanmak uzak tedarikçilere göre avantajlıdır.
 • Tedarikçi sayısını azlatma ,soğuk ilişkiyi dostça ilişkiye dönüştrürve maliyet iyileştirme  faaliyhetleride çok daha kolay olur.
 • Tedarikçi kabul günü yapılıp , ürün kalitesi ,maliyeti  ve teslimindeki potansiyel iyileştirme alanları ,bu iyileştirmeleri araştırmak üzere önerilerle birlikte  konuşulabilir.

14-ÇALIŞANLARLA KADER ORTAKLIĞI GELİŞTİRMEK :Bütün çalışanların ilgisi ve onlarla ortak amaçlar geliştirmek başarının anahtarlarıdır.insanların ne kadar çok bilgi paylaşılır ve ne kadar çok işçi eğitilir ve veya yetiştirilirse ,ortak hedefler geliştirmek ve organizasyon için iyileştirmeler yapmak  o kadar sorunsuz olacaktır.

 • İnsan kaynaklarını geliştirmeyi içermeyen etkili bir maliyet –yarar ilişkisi görmedim .
 • Performansı iyileştirmek ve iş güvencesini korumak için işçilerin yeteneklerini geliştirmek ve bunlardan yararlanmak daha anlamlıdır.
 • Hantallık nedeniyle yada fazla uzun değerlendirme süreci yüzünden veya çalışanlar yöneticilerine güvenmedikleri için öneri programlarının rafa kalktığını yada işlmediğini görüyoruz.
 • İyileştirme çalışmaları çalışanlar için : a-şirketin daha çok iş yapması b-işten çıkarılma c-erken emeklilik d-işçi alımının durdurulması e-geçici işçilerin azaltılması f-kaynakların yeni iş geliştirmeye aktarılması g-eskiden dışarıdan satın alınan parçalrın içeride üretilmesi .bu düşünceler nedeniyle iyileştirmeler sabote olabilir.bu yüzden sürekli hepimiz aynı gemideyiz vurgusu yapılmalı ve iş garantisi verilmelidir.
 • Ücretler kideme göre değil bilgi ve beceriye göre verilmelidir.kidemin yükü olabildiğince azaltılmalıdır.
 • Ortak nokta insancıl bir yönetim yaklaşımı ve israfı ortadankaldırma ihtiyacıdır.
 • İnsan becerileri ve yeteneklerindne yararlanmamada en büyük israflardandıri
 • Daha iyi ilişkilerin anahtarı iş güvencesi ve çok becerili operatörlerin hareketliliğidir.

15-ORGANİZASYONUN SINIRLARI İÇİNDEKİ PROBLEMLERİ ORTADAN KALDIRMAK :Üretimin hedefi ,doğru ürünü doğru zamanda doğru miktarda en yüksek kalite ile en düşük maliyette ve en kısa zamanda imal etmektir.bunu yapabilmesi içinde tüm organizasyonun aynı hedefe kitlenmelidir.aksi halde tüm organizasyonun ihtiyaçlarını optimize etmek yerine kendi ilgil alanını optimize eden bir yapı ortaya çıkar.

 • Tüm çalışanlara lokal bakmaktan çıkarıp bütünsel olarak düşünecek şekilde hissettirilmelidir.örneğin operatörler , kendi iş gücü verimliliklerine odaklanıyorlarsa ,daha az kalıp değiştirmeyle uzun üretim çalışmasını tercih edebilirler.depocu büyük partilerle malzeme almaktan hoşlanır çünki daha az yorulur .sürecin bütününe sorumluluk duymayan çalışnalar sonuca etki eden bir çok şeye özen göstermez.
 • Bir sonraki süreç senin müşterindir ..bunu oturarak birçok şeyi çözebilirsiniz.kendisinden sonraki ve öncek isüreçleride düşünmeye başlar böylece
 • Yalıtılmış adacıklar çalışanların sadece işine odaklanmasına ve ileri ve geriye doğru olan süreçlerle ilgilenmemesine neden olur.olabildiğince yalıtılmış iş adacıklarını ortadan kaldırın
 • Yönetici ,organizasyonu ezmek ve bireysel yetenekleri baskı altına almak yerine ,her kişinin yeteneğini göz önüne almalı ve insanalrın becerilerini en iyi biçimde kullandıkları ,birbirlerine yardımcı oldukları bir ortamı teşvik etmelidirler.
 • Yönetimin rolü , insanları”değer katan işlere” daha çok odaklanmaya teşvik etmektir ,böylece problemli alanlar çabuk ortaya çıkar ve sonuçta organizasyonun reflex gösteren kasları gelişir.
 • Çoğu endüstri mühendisi ,atöleyede iyileştirme faaliyetleri yapmak yerine odalarında başkalarının izleyeceği standartları oluşturmakla meşguller
 • Çoğu yerde ne işe en yakın kişiler olan operatörler  tekniklerini iyileştirmek için teşvik ediliyor nede bunu yaptıklarında ödüllendiriliyorlar.
 • Mazda krizde 250 denf azla mühendisini müşterilerine ziyarete gönderdi.zamanla iş gücünün yarısını araba satışlarını teşvik etmekle ilgili olarak satış temsilcilerine gönderdi.
 • Eleman sayısı azaldıkça geride kalanlar özel bir çaba göstererek aynı üretim düzeyin korumak için birçok fikir üretmeye başlarlar .
 • Bütüncül bakış açısı ile organizasyonun tüm ihtyaçlarının optimizasyonu yapılmadığında atölyede yığılmış stoklar görünür.

16-BAŞARAN İNSANDIR.-rakipleri altedip ayakta kalmanın önemli olmadığı tek yer tekelleşmiş işlerdir.tepe yönetim , iş tekellerin ortadan kaldırılmasına ve herkesin müşterilere hizmet etmeye teşvik edilmesine odaklanmak zorundadır.

 • Çalışanların moral düzeyi yönetimin liderliğine bağlıdır.anahtar soru çalışanların motive edilip edilmediğidir.
 • Bütün insanların aktif katılımına düzgün bir geçişin önündeki en büyük engel ,yöneticilerin kontrolü kaybetme korkusudur.
 • Bir kişinin sorumluluklarını devretmesinin ve iyileştirme süreçlerine başka insanları katmasının ödülleri , organizasyonun ilerlemesi ve çalışanların motivasyonunun artmasıdır.rekabette ayakta kalmasının anahtarı budur.
 • Kalıcı ortamlar oluşturmayı başardıkça ,organizasyonda güven gelişir .sıkı sıkıya tanımlanmış hiyararşik ilişkiler yerine doğal ilişkiler oluşur.
 • Bir yönetici iseniz elamanlarınıza şunu sormalısınız; “işinizi kolaylaştırmak için size nasıl yardımcı olabilirim!?”
 • Hiçbir sistem insanalrı dikkate almadıkça işlemez , fabrikalarda bunun sayısız örneği vardır.ayrıca insanların imkansız gördüğü birçok şeyi başardıklarıda bir gerçektir.
 • BAŞARI İÇİN ;-operatörleri işin içine katın  -öneri praoramı uygulayın -küçük grup iyileştirme faaliyetleri yapın -şirket gazetesi çıkarın -ödüller verin (ayın çalışanı , işyeri organizayonu ödülü vs)-kalite çemberleri kurun -afişler ,bayraklar ,iyileştime panoları yapın -her bir insanın problemleri ile içten ilgilenin

17-REKABETÇİ BİR KONUM KAZANMAK : En güçlü sonuçlar farklı teknikler ve insanların koordinasyonu ile elde edilebilir.rekabet edebilmek demek orkestra gibi bir fabrika olabilmek demektir.her bir çalgıcının rolünü ,bütün organizasyonu göz önüne alarak kavaramalı ve buna uygun şekilde yürütmelidir.

 • Basitçe tek bir alana odaklanmak yerine bütün organizasyonun hedeflerini paylaşabilmelidir.
 • Bazı kişiler yüksek imalat teknolojisinin imalattaki bütün problemlere deva olacağını düşünürken yanılıyorlar.bu her derde deva edğldir.
 • İnsanların fabrikanın değişik köşelerinde başarılı projeleri konuşmalarını sağlamalısınız.
 • İnsanlara gerekli araçlar ve yönlendirmeler verilmelidir.bunlar kitap , video ,eğitici kitapçık , karşılıklı ziyaret, iş başında eğtimlerdir.
 • Yönetimle çalışanlar arasındas güven geliştirmek önemlidir.
 • Yönetimin  çalışanlara yakınlığı ve fabrika binasında görülmesi işleri birlikte yapma imkanı sağlar .
 • Geri bildirim süreci önemlidir.sonuçların katılan herkesle paylaşılması teşvik edilmelidir.herkesin görmesi sağlanmalıdır.
 • Bir lider yönetici ,insanların işleriyle ilgili övünç ve sahiplik duygusu geliştirmesi için onlara bir gelecek vizyonu vererek ve yol göstererek ,organizasyon içinde ,geleneksel yönetim tarzlarını kullanan hiç kimsenin başaramayacaği enerji oluşturabilir.
 • Mazaret aramaya zaman harcayanlar iyileştime yapmakla güçlük çekebilirler.bize gereken olumlu ve yapıcı olmaktır ve olanlardır.
 • Rekabette başarını şartları ; -meydan okumak  -denemekten korkmamak –başarısızlıklara hoşgörülü olmak –güven –ekip çalışması –esneklik –disiplin
 • Tepe yönetimi ,organizasyondaki insanlara liderlik ederek ve yol göstererek temel bir rol oyanamalıdır.sürekli şirkete “ne yapılmalı ?” diye sorarak yeni sistemler kurmalı ,sonra onları da yıkıp iyileştirmiş sistemeler kurmalıdır.
 • Belli teknikleri yada kavramları sırf başkaları yapıyor diye uygularsak ,bir şirket rekabette nasıl avantaj elde edebilir?yapmamız gereken bugun ötesine geçip rakiplere meydan okumaktır.
 • Doğru yol üzerinde  olsak bile ,orada öyle duruyorsak bizi ezip geçerler

SONUÇ : AZAMİ KALİTEYE ,ASGARİ FİYATA VE MÜŞTERİYE ZAMANINDA TESLİME ENGEL OLAN HERŞEY İSRAFTIR.

BAŞARI İÇİN ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK LE BİRLİKTE MEYDAN OKUYUCU BİR RUH ŞARTTIR.SORGULAMAYA ASLA SON VERMEYEN ,MEYDAN OKUYAN VE İYİLEŞMEDEN YANA OLAN BAŞARACAKTIR.

 

 

Reklam

İMALATTA MÜKEMMELLİK YOLU –SÜREKLİ İYİLEŞTİRME TEKNİKLERİ –KİYOSHİ SUZAKİ” için 2 yorum

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s