GEÇİNİLMESİ ZOR İNSANLARLA GEÇİNME SANATI-PROF .DR .EROL ÖZMEN

indir

GEÇİNİLMESİ ZOR İNSANLARLA GEÇİNME SANATI

            Herkesle İyi Geçinmek Mümkün Müdür?  (11-12-13)

 

 • İnsanlarla iyi geçinmek isteyen bir kişi öncelikle ‘herkesle iyi geçinmek mümkün müdür?’ ve ‘herkesle iyi geçinmek zorunda mıyız?’ sorularına cevap aramalıdır.
 • İyi geçinme bir uçta ‘dost olma, iyi arkadaş olma’, diğer uçta ise ‘iş (ya da başka bir zorunluluk) gereği (birbiriyle dost ya da iyi arkadaş olmadan) bir arada uyumlu çalışma’ anlamında kullanılabilir.
 • İyi geçinmeyi ‘zaman zaman çatışma yaşansa bile her iki tarafın da birbirinin varlığını birbirini değiştirmeye çalışmadan kabul ederek bir arada olabilme’ şeklinde tanımlayabiliriz. Yalnız burada vurgulanması gereken nokta iyi geçinmenin insanın kendi görüşlerinden, istek ve gereksinimlerinden tümüyle vazgeçmesi ve karşıdakinin her istediğini yerine getirmesi anlamına gelmediğidir. Yalnız karşı tarafın istek ve gereksinimlerine göre davranmak iyi geçinmek değil, teslim olmaktır.
 • İnsanlarla iyi geçinmek isteyen kişi öncelikle geçinmek istemeli ve geçinmeye gönlü olmalıdır.
 • ‘Herkesle iyi geçinmek mümkün müdür?’ sorusuna dönecek olursak dost ya da iyi bir arkadaş olarak geçinmeyi hedeflemiyorsanız bu sorunun yanıtı evettir.

 

Günümüzde Kişiler Arası İlişkiler Ve İletişim 

 

 • Eskiden aile, eş, dost, akraba ve aktörleri pek değişmeyen bir çevrede yaşam sürdürürken günümüzde eş-dost-akraba dışında görüşülen insanlar hem sayıca arttı hem de nitelik olarak çeşitlendi. 15
 • İnsan toplulukları kalabalıklaştıkça insanların birbirlerine açık, dürüst ve içten davranmaları giderek azaldı.  15
 • İlişkilerin niteliğinde de büyük bir değişim yaşandı. Birçok insanla her hangi bir duygusal bağ ya da duygusal bir yatırım olmaksızın yalnız bir ya da birkaç kez ya da sınırlı bir süre ve belirli bir çerçevede görüşülmeye başlandı. 15
 • Geleneksel olarak insan ilişkileri doğaçlama davranışlarla kurulmaktadır. Fakat günümüzde giderek karmaşıklaşan toplumsal yaşam,insanları belli bir amaca yönelik ilişki kurmaya zorlamıştır.   16
 • Bu nedenle günümüzde insan ilişkilerinin daha profesyonelce götürülmesi önem kazanmıştır.    17
 • Yakın ilişkiler kurulan insanlarla ilişkilerde de (doğaçlama ve içinden geldiğince davranma hala önemini korumakla birlikte) ilişkilerdeki beklentilerin çeşitlenmesi ve değişmesi nedeniyle zaman zaman ilişkilerin bilinçli olarak yönlendirilmesi ya da yönetilmesi gereksinimi ortaya çıkmıştır. Fakat yakınlık gerektirmeyen ilişkilerde ilişkilerin yönlendirilmesi ve yönetilmesi gereksinimi daha da önem kazanmaktadır.17
 • İlişki ve iletişim kurma becerilerinin en önemlileri arasında, insanın kendini tanıması, karşıdaki insanı tanıyabilmesi ve insan davranışlarını değerlendirebilmesi bulunmaktadır.     17
 • Bir insanı daha iyi tanımak için onunla daha fazla ilişki kurmak gerekmektedir. Bu ilişki ne kadar çok yüzyüze ise o kadar çok bilgi edinmek mümkündür.    18
 • Bir kişinin ne kadar çok konum, çevre ve ortamda (özellikle stres yaşanan ve çıkarların çatıştığı durumlarda) nasıl davrandığı gözlenirse o kişi hakkında o kadar çok bilgi edinilmektedir.   18
 • İnsanların pek çoğu karşısındaki insanı kendi bakış açısına göre değerlendirmektedir. Bu da karşımızdaki insanı olduğu gibi görmemizi engellemekte ve onu anlamamızı güçleştirmektedir.    19

Kime Geçinilmesi Zor İnsan Denir?  

 

 • Bir kişinin geçinilmesi zor insan olduğunu belirlemek çoğu zaman çok zor değildir. Bu insanlar olaylara aşırı duygusal tepkiler vermeye yatkındırlar ve diğer insanlarla ilişkilerinde sürekli çeşitli sorunlar yaşarlar.   21
 • İnsanın kendisinde ve çevresindeki insanların güçlü ya da zayıf yönlerini bilerek onlara uygun biçimde davranması, insan ilişkilerinde başarılı olmasını sağlayacaktır.22
 • Geçinilmesi zor insanlar çeşitli kategorilere ayrılarak incelenebilir.
  1. Esas olarak geçimli, fakat belli ortamlarda ya da ilişkilerde geçimsiz olanlar,
  2. Geçinilmesi zor bazı özellikleri olanlar,
  3. Geçinilmesi zor olanlar,
  4. Geçinilmesi çok zor olanlar,
  5. Geçinilmesi, idare edilmesi ve başa çıkılması mümkün olmayanlar.    23
 • Geçinilmesi zor insanlar normaldir.   24
 • Geçinilmesi zor insanların tutum ve davranışları kişilik yapılarından kaynaklanır. 24
 • Geçinilmesi zor insanlarla birlikte yaşamak ve çalışmak kolay değildir.   24
 • Geçinilmesi zor insanların hepsi birbirinin aynısı değildir.  25
 • Geçinilmesi zor insanlar, çevrelerindeki insanların psikolojisini etkiler.   25
 • Geçinilmesi zor insanların olduğu ortamlarda sürekli çatışma yaşanma olasılığı vardır.25
 • Geçinilmesi zor insanlarla ilişkiler etkili biçimde yönlendirilirse bu kişiler üretken, yaratıcı ve yararlı olabilirler.  25
 • İlişkilerde yaşanan sorunlarda sorun yalnız/her zaman geçinilmesi zor insandan kaynaklanmaz.    26

Geçinilmesi Zor İnsanlarla Geçinme Çabasının Aşamaları

 

 • Geçinilmesi zor insanlarla ilişkiyi yönlendirmeye ve yönetmeye çalışmayı düşünmek bazı insanlarda ‘olduğumdan daha farklı mı davranacağım’, ‘kendim olmaktan mı çıkacağım’, ‘yapay mı davranacağım’, benzeri sorular akla getirmektedir.  28
 • ‘Yalan mı söyleyeceğim’, ‘kandırmaya mı çalışacağım’, ‘rol mü yapacağım’ gibi soruları akla getirir. Karşıdaki kişinin güdümüne girmek olarak adlandırılır.  28
 • Fakat geçinilmesi zor insanlarla yalan söylemeden, karşıdaki insanı kandırmaya çalışmadan, başka bir insanmış gibi davranmadan, rol yapmadan ve karşıdaki kişinin güdümüne girmeden ilişki kurmak da mümkündür.   28
 • Geçinilmesi zor insanlarla geçinme çabasına giren bir kişinin yapabileceği en önemli girişimlerden birisi de bu tür insanlarla iyi geçinen insanları incelemektedir.   29

 

 

 

 

 • Kendinizi gözleyin: Karşıdaki kişinin davranışlarına aşırı duygusal tepki verip vermediğinizi, benzer özellikleri olan insanlarla hemen her zaman geçinme ve anlaşma sorunu yaşayıp yaşamadığınızı, özellikle duyarlı olduğunuz konuların olup olmadığını belirleyiniz.   29
 • İletişim ve ilişki kurma tarzınızı belirleyin: Özellikle geçinilmesi zor insanlarla iletişim kurarken söylenen sözlere, tutum ve davranışlara dikkat etmek gerekir.  30
 • Yaşadıklarınızı güvenilir bir kişi ile paylaşın.     31
 • Geçinemediğiniz bir kişiyle konuyu konuşmada amacınız yalnız kendi düşüncelerinizi iletmek ve onun yanlışlarını göstermek olmamalıdır.      32
 • İlişkinizi sürdürmeniz gerekip gerekmediğini değerlendirin.   33

 

Genel Öneriler

 

 • Geçinilmesi zor insanlarla geçinebilmede başarılması gereken ilk hedef ilişkinin sürmesini sağlamaktır.    35
 • Geçinilmesi zor insanlarla geçinebilmede en etkili davranış biçimleri arasında ‘eş duyum kurmak’, ‘olduğu gibi kabul etmek’, ‘değiştirmeye çalışmamak’, ‘anlayış göstermek’, ‘sabırlı olmak’, ve ‘üstüne almamak’ sayılabilir.     36
 • Kendinizi yeterince tanıyıp tanımadığınızı gözden geçirin. (Güçlü-Zayıf)    36
 • Birçok insan kendini iyi tanımadığını düşünse de bu ne yazık ki çoğu zaman doğru değildir.    37
 • İletişimde sizin ne söylediğiniz değil, karşıdakinin ne anladığı önemlidir.   39
 • Kendi bakış açınızdan sıyrılın: Örneğin dürüst olmanın en önemli erdem olarak görüldüğü çevrede yetişen bir kişi, insanların daha öne geçmek için birbiri hakkında söylemedik bir şey bırakmamış olmasına karşın birbiri ile olan ilişkilerini nasıl sürdürdüklerini anlayamaz.    39
 • İnsan davranışlarını doğru anlamak ve yorumlamak için mümkün olduğunca kendi bakış açınızdan sıyrılarak bakmayı başarabilmeniz gerekmektedir.    40
 • Örneğin bizim hiç önemsemediğimiz bir ayrıntı, her şeyi denetim altında tutmak isteyen ayrıntıcı bir kişi için çok önem taşıyabilir.   40
 • Özgüveninizi, özdeğerlilik duygunuzu gözden geçirin.     40
 • Özgüveni yüksek ve özdeğerlilik duygusu yeterince gelişmiş kişiler, geçinilmesi zor insanlarla daha kolay baş edebilmektedirler.    41
 • Yaşadığınız duygularınızn sizi yönlendirmesini önleyin.     42
 • Geçinilmesi zor insanlarla ilişkilerde bir çok kez şiddetli duygular yaşanır. Böyle zamanlarda onlar ve onlarla ilişkiler konusunda kesin kararlar almaktan kaçınılmalıdır.42
 • Geçinilmesi zor insanlarla ilişkinizde yaşadığınız duygulardan etkilenerek, tepkisel davranmanız onların olumsuz tutum ve davranışlarını daha da katılaştırır.    43
 • Genellikle size nasıl davranılmasını istiyorsanız, karşınızdakine de öyle davranmanız tavsiye edilir. Oysa bu iyi insan ilişkileri kurmak için (özellikle geçinilmesi zor insanlarla) geçerli ve yararlı bir yaklaşım değildir. Doğru olan karşıdakinin kişilik özelliklerine göre davranabilmektir.    43
 • Geçinilmesi zor insanlarla geçinebilmek için, onların savunmacı,  saldırgan ve öfkeli davranışlarını arttırmaktan kaçınılmalıdır.    44
 • Onun olumlu yönlerini görmeye çalışın.    45
 • Mantıklı davranmasını beklemeyin.      46
 • Değişmesini beklemeyin / değişeceğini ya da değişebileceğini düşünmeyin.    47
 • Değişmek için çaba gösterenleri (ister değişim göstersin, ister göstermesin) değişmek için gösterdiği çaba nedeniyle takdir edin. Fakat bir yandan da değişim çabası içindeyken de uyumsuz tutum ve davranışlarının tekrar tekrar ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır.    47
 • Bir kişinin karşısındaki insanın davranışlarını nasıl değerlendireceğini ve bunlara ne tepki göstereceğini büyük oranda diğer insanlardan beklentileri belirmektedir.    47
 • Sizi anlamasını ya da hak vermesini beklemeyin.    47
 • Geçinilmesi zor insanlar yaşananlara karşıdakinin gözüyle bakmamaları yanında kendilerinin haksız olabileceğini de düşünmezler.    48
 • Doğruyu gösterme konusunda ısrarcı olmayın.    48
 • Birbirleriyle anlaşamayan iki kişiyi dinlersiniz, ikisinin de kendilerine göre doğruları olduğunu görürsünüz. Fakat dışarıdan bakanın daha kolay gördüğü bu durumu, anlaşamayan iki kişinin ikisi de çoğu zaman göremez.    48
 • Tamamen haklı bile olsanız, geçinilmesi zor bir insana (özellikle çatışma anında) haklı olduğunuzu ısrarla kanıtlamaya çalışmayın.    49
 • Alınganlık göstermeyin karşıdakinin tutum ve davranışlarını üstünüze alınmayın.   49
 • Olup bitenden yalnız karşınızdakini sorumlu tutmayın, kendi sorumluluklarınızı da araştırın.    50
 • Onun bakış açısına saygı gösterin.    51
 • Geçinilmesi zor insanlara, onu ‘olduğu gibi’, ‘eksiği ile fazlası ile’, ‘iyi yönüyle kötü yönüyle’ kabul ettiğinizi hissettirmeniz onlarla ilişkinizde dönüm noktası olabilir.    51
 • Sonuç elde etmeye odaklanın.    52
 • Geçinilmesi zor insanlara ilişkiyi bir şekilde sürdürmek zorunluluğu varsa bu ilişkinin neden sürdürüldüğünün ve ilişkiden neler beklendiğinin belirlenmesi gerekmektedir.52
 • İnsanlar kendisinin haklılığını ve karşı tarafın haksızlığını birbirine kanıtlamaya çalışırken, asıl sorunun çoğu zaman geri planda kaldığını görememektedir.   53
 • Haklı çıkma isteğinizin sizi ne kadar yönlendirdiğini belirleyin.    54
 • Uyumlu davranışlarını takdir edin.   54
 • Eşduyum, onun yerinde ben olsaydım ne yapardım ‘değil’ ‘onun gözüyle görme’ ‘onun kulağıyla duyma’, ‘onun kalbiyle hissetme’ ve ‘ onun bedeniyle düşünme’dir.54
 • Kendinizin de geçimsiz bir insan olabileceğini unutmayın.    55
 • *Eğer birçok insanla ilişkinizde çeşitli sorunlar yaşıyorsanız, yaşadığınız sorunların içeriği ve niteliği birbirine benziyorsa (örneğin adam yerine konulmamak) kendinizin de geçinilmesi zor bir insan olabileceğinizi dikkate almanız gerekmektedir.*    56

Kişilik

 

 • Bu kitap da geçinilmesi zor insanlar kişilik yapılarına göre paranoid, şizoid, şizotipal, antisosyal, sınırda (borderline), histriyonik, narsisistik, çekingen, bağımlı, obsesif kompulsif, depresif ve pasif agresif kişilik şeklinde ayrı ayrı ele alınacaktır.   60
 • Zorlayıcı ortamlarda ya da çıkarların çatıştığı durumlarda insanların maskeledikleri kişilik yapıları ortaya çıkabilmekte önceden tahmin edilemeyen davranışlar görülebilmektedir.   62
 • İnsanların kişilik yapısını anlamaya çalışırken kişiliği oluşturan bileşenler olan ‘duygu’, ‘düşünce’, ‘tutum’ ve ‘davranış’ özelliklerini incelemek gerekmektedir.    62

 

Duygular    (63-69)

 

 • Genel duygusal yapı
 • Yaşadığı duygular
 • Duyguların davranışlara etkisi
 • Duyguların gelip geçiciliği ya da uzun sürmesi
 • Duyguların farkında olup olmadığı
 • Duygularını ifade edip etmediği
 • Duyguların davranışlara etkisi
 • Yineleyen duygular
 • Duyguları ile baş etme yolları

‘İstek gereksinim ve dürtüleri ile nasıl bir ilişki içinde olduğu’

 • İstek ve gereksinimlerinin farkında olmak
 • İstek ve gereksinimlerine sahip çıkma
 • İstek, gereksinim ve dürtülerini erteleyebilme
 • İstek, gereksinim ve dürtüleri doyum bulduğunda kişinin yaşadığı duygular
 • İstek, gereksinim ve dürtülerini ertelemek zorunda kaldığında yaşadığı duygular

 

Düşünce/Biliş    (69-71)

 

 • Temel inançlar
 • Otomatik düşünce
 • Şema
 • Bilişsel çarpıtma; Özellikle geçinilmesi zor insanlarda görülmektedir.

Düşünce okuma, Aşırı genelleme, Kişiselleştirme

İlişki / İletişim Tutum    72

 

 • İlişki kurma biçimi / İletişim kurma biçimi
 • Tutum

 

Genel görünümü, giyim ve kuşam tarzı   72

 

Beden Dili     73

 

Eylem / Davranış   73

 

Başa Çıkma Düzenekleri    74

 

Zayıf / Duyarlı Yönleri ve Güçlü Yönleri    74

 

Esneklik gösterebilme   ( Siyah-Gri-Beyaz)   74

 

 

 

 

 

 

 

Paranoid Kişilik Yapısı

 

Havadaki buluttan nem kapmak

 • Paranoid kişilik yapısına sahip insanlar kolay kolay kimseye güvenmeyen, kuşkucu, alıngan, kuruntulu, kıskanç, önyargılı, her şeyde art niyet arayan, pireyi deve yapan, tartışmacı/kavgacı insanlarla ilişkilerinde mesafeli, ciddi ve soğuk, eleştiriye aşırı duyarlı, şaka kaldırmayan kişilerdir.    79

 

Kişilik Özellikleri

 

 • Kimseye güvenmezler, kuşkucudurlar, kuruntuludurlar, alıngandırlar, diğer insanlara karşı temkinli ve aşırı dikkatlidirler, haksızlığa katlanamazlar, eleştirilmeye duyarlıdırlar, belirsizliğe katlanamazlar, kincidirler, yakın ve sıcak ilişkiler kuramazlar.    (80-82)

 

Şizoid Kişilik Yapısı

 

 • İnsanlarla yakın ilişkiler kurmaktan kaçınan, arkadaş gruplarına ya da topluluklar içine girmektense yalnız kalmayı yeğleyen, soğuk görünen, mümkün olduğunca az ve öz konuşan, duygu ve düşüncelerini ifade etmeyen, duygusal yaşamı kısıtlı, çoğu zaman kendi iç dünyasında yaşayan içe dönük insanlardır.   87

 

Şizotipal Kişilik Yapısı

 

 • İnsanlarla ilişki kurmakta zorlanan, garip düşünce, davranış ve inançları olan ekzantrik kişilerdir. Konuşmaları çoğu zaman belirsiz, ayrıntıcı, dolaylı ve mecazidir. Yaşamlarını garip düşünce ve inançlarına göre düzenlerler. Büyü, fal ve astroloji gibi konulara herkesin gösterdiğinden daha farklı ve aşırı bir ilgi gösterirler.   95

 

Antisosyal Kişilik Yapısı

 

 • Toplumun yazılı ( yasa, yönetmelik vs. ) ya da yazılı olmayan ( ahlak, kuralları, gelenek ve görenekler) kuralları çiğneyen; istek, gereksinim ve dürtülerini ertelemeyen; öfkelendiğinde öfkesini denetlemeyen; çok kolay yalan söyleyen; vicdani duyguları gelişmemiş, bencil kişilerdir.    99

 

Sınırda (Borderline) Kişilik Yapısı

 

 • Kendisi ve çevresindeki insanlarla ilgili algıları ve değerlendirmeleri dönem dönem değişen, tutarsız, çelişkili ve istikrarsız davranışlar gösteren, fırtınalı bir yaşamı olan, bağlandığı kişiye yapışan ve ondan ne olursa olsun kopamayan, terk edilmeye ve ayrılmaya katlanamayan, öfkesini denetleyemeyen insanlardır.    107

 

 

 

 

 

 

 

Histriyonik Kişilik Yapısı

 

 • Her ortamda dikkatlerin kendi üstünde olmasını isteyen, dikkatleri kendi üzerine çekmek için her olanağı ve aracı ( giyim, kuşam, beden dili, ses, söz, tavır, davranış ) kullanan, gösterişli ve çekici olmaya çalışan, karşı cinsten olanlara ayartıcı ve baştan çıkarıcı davranan, dışa dönük ve sosyal insanlardır.    119

 

Narsisitik Kişilik Yapısı

 • ‘Herkesten farklı’, ‘olağanüstü’, ‘eşi bulunmaz’, ‘üstün’, ‘önemli’ ve ‘çok özel’ bir kişi olduklarını düşünen; insanlara tepeden bakan; övünmeyi ve övülmeyi çok seven; kendisinin ayrıcalıklı bir kişi olduğuna inanan; karşısındakinin ne düşündüğüne ve ne hissettiğine aldırış etmeyen; eleştirilmeye katlanamayan insanlardır.     129

 

Çekingen Kişilik Yapısı

 

 • Toplum içine girmekten kaçınan, bir topluluk içinde kendini gizlemeye ve ön plana çıkmamaya çalışan, ürkek, çekingen, utangaç, sıkılgan, tedirgin, özgüveni düşük, benlik saygısı yetersiz, grup içinde pek konuşmayan, insan ilişkilerinde incinebileceğini düşünerek diğer insanlarla ilişki kurmaktan kaçınan insanlardır.    141

 

Bağımlı Kişilik Yapısı

 

 • Basit konularda bile tek başına karar veremeyen, harekete geçemeyen ve her hangi bir şeyi gerçekleştirmek için sürekli olarak başkalarına ve başkalarının öğüt ve desteğine gereksinim duyan kişilerdir.    151
 • Kişilik özellikleri; Sürekli olarak birilerinin gölgesinde yaşarlar, kendilerine güvenleri yoktur.     152 – 153

 

Obsesif – Kompulsif Kişilik Yapısı

 

 • Mükemmeliyetçi, ayrıntıcı, kuralcı, inatçı, titiz, sorumluluk duyguları aşırı gelişmiş, iş düşkünü, duygusal ilişkiler kurmakta zorlanan, duygusal olmayı zayıflık olarak gören, mantığı ön planda tutan, düzen ve temizlik düşkünü, doğaçlama davranamayan, şaka yapmaktan ve kendisine şaka yapılmasından hoşlanmayan, kolay karar veremeyen ve para harcama konusunda tutumlu kişilerdir.    159

 

Depresif Kişilik Yapısı

 

 • Kendilerini yetersiz, önemsiz ve değersiz bir insan olarak gören, karamsar, kötümser, yaşamdan zevk alamayan, mutsuz, başkalarının ilgi ve sevgisini yitirmemek için kendi istek ve gereksinimlerinden vazgeçen, pek konuşmayan, insan ilişkilerinde incinebileceğini düşünerek diğer insanlarla ilişki kurmaktan kaçınan insanlardır.    175

 

Pasif Agresif Kişilik Yapısı

 

 • Kendilerine düşen işleri ve görevleri ağırdan alan, sürekli erteleyen, savsaklayan, yapmamak için çeşitli bahaneler yaratan, kızgınlık ve öfke gibi doğrudan ifade edemedikleri olumsuz duygularını dolaylı olarak ya da edilgen direnç göstererek ifade eden kişilerdir.    183

SON SÖZ  (191)

 

 • Geçinilmesi zor insanlarla geçinmek bilgi, beceri ve ustalık gerektirir. Ancak insanın kendisini tanıması, eşduyum kurabilmesi, etkili iletişim ve ilişki kurabilmesi ile mümkündür. Geçinilmesi zor insanlarla geçinemeyen kişiler ( eğer geçinmek istiyorlarsa ) geçinemedikleri kişiyi suçlamak ve onu değiştirmeye çalışmak yerine öncelikle ne yapabileceğini düşünmeli, iletişim ve ilişki kurma tarzlarını gözden geçirmelidirler.
Reklam

GEÇİNİLMESİ ZOR İNSANLARLA GEÇİNME SANATI-PROF .DR .EROL ÖZMEN” için bir yorum

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s