DERSAADET’TE TİCARET

DERSAADETTE TİCARET -DOC.DR.BayramNAZİR

Kitap hakkında

Spesifik bir alana ait akademik bir kitap gibi görünse de Osmanlı devletini 600yil dünyada söz sahibi olarak yaşatan temel ekonomik dinamikler hakkında ipuçları veren bir kitap .

Ders saadette ticaret

 • Gedik sistemi esnafın sayısının artmasını ya da azalmasına bir de müsaade edilmeyen bir koruyucu sistemdi
 • Fütüvvet esasları Bizim çıkmamız gerekiyor çünkü z Adem gibi özür dilemek Hz Nuh gibi iyi, Hz İbrahim gibi vefalı, Hz Musa gibi ihlaslı, Hz Eyüp gibi sabırlı, Hz Davut gibi cömert Birgül Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi merhametli, Hz Ebubekir gibi hamiyetli bir gül Hz Ömer gibi adaletli, Hz Osman gibi hayalı, Hz Ali gibi bilgili olmaktır
 • Fütüvvet, fetö’den gelir genç demektir yiğitlik cömert, cömertlik, Mürüvvet, asalet anlamları barındırır
 • Feta nefsine karşı çıkan nefis putunu kıran kişiye denir yiğitlik Nefise karşı çıkmaktır
 • Fütüvvet gizli açık Allah’tan korkmaktır
 • Osmanlı kuruluşunda ahilik ve fütüve teşkilatını kullanmış selçuklu’dan alarak geliştirmiştir
 • Şarap içen zina ve livata yapan, yalan söyleyen, hile yapan, gıybetle gıybetle ve bühtan’da bulunan fütüvvetten düşer
 • Tüvvet teşkilatı 13 yüzyılda ahilik teşkilatına dönüştü ve 20 yüzyıla kadar devam etti
 • Ahilik çatışmacı değil dayanışmacı bir ruh içeriyordu üretici ve tüketici zengin ve fakir arasında iyi münasebetler kurdurup huzurlu bir yaşam sürülmesini sağlıyordu
 • Yeni iş yeri açması için önce ustasının onayı ile usta olması sonra sonra kethüda ve ihtiyar heyetinin rızasıyla padişahın izninin alınması
 • Her kesimden aileler çocukların çırak olup sanat öğrenmesi için yollardı nokta en az 3 yıl çırak , 3 yıl kalfalık yaptıktan sonra usta olunabiliyordu. Yine kalfa, çırak, usta olmak için mutlaka kefil gerekiyordu. Kefilsiz bunların hiçbirisi olmuyordu
 • Her gün sabah duacının duasıyla çarşıda işlere başlanırdı. Lonca heyeti ihtiyar ve tecrübelerden oluşan 5 kişi idi. 15 günde bir ketuda ile istişare
 • Gedik Hakkı sonradan 18 yüzyılda çıkmıştır. Kapitülasyonlarla Osmanlı’da ithalat 5 kat ihracat 3 kat artmış ithalat mamul olarak ihracat ise ham madde olarak yapılmaya başlanmış esnaf hammadde bulamayarak ucuz rakip mallarla boğulmaya yüz tutmuştu
 • Onun yanında devlet ketut alıp verdiklerinin alacağı parayı arttırmış ketutalık çokça para verene geçmiş bu da devlete tesiri olanların ketuda olmasını ve böylece Gedik denilen esnaf sayısını sınırlama imtiyazını getirmişti
 • Padişahın koruyucu kullandığı kitapçığı esnafı hattatlar, nakkaşlar, mücellitler, kağıtçılar, müezzanlar, mühürcüler, tezhipleri renklendirenler ve  yazıların etrafını cetveleyen cetvelkeçlerdir.
 • 2 beyazıt’ın sarayında 15 mücelitçi vardı
 • Çarşı Türkçede 4 demek olan yani kare demek olan
 • 1855’te dükkanı kapatmıyorlar çarşıda yılda 4 hırsızlık oluyor sadece
 • Hamalların çokluğu yollarından olması arabaya geçit vermemesinden dolayıdır 5000 kişi olup Ermeni de vardır işlerinde
Reklam