İNSANLIĞIN SON ADASI -OSMANLI

Osmanlı İnsanlığın Son Adası (1. Kitap), Mustafa Armağan

Osmanlı: İnsanlığın Son Adası

Mustafa Armağan

Ufuk Kitapları, 368. Sh. (2003)

Özetleyen: Osman Şimşek

Kitabın ve Özetin Takdimi :

Prooimoin:

Osmanlı Tarihi’ne Bakışlar:

1. Bölüm: Tarihi ve Coğrafyayı Yorumlamak:

2. Bölüm: Osmanlı Neydi?

3. Bölüm: Osmanlı Gerilemesi Masalı:

4. Bölüm: Bir Tarihin Sisli Yüzü:

5. Bölüm: Osmanlı Mucizesi’nin Sırları Aralanırken:

6. Bölüm: Son Baba’nın Portresi:

Kitabın ve Özetin Takdimi :

Mustafa Armağan Beyefendi, yıllardır üzerinde çalıştığı Osmanlı tarihini yeni bir gözle okuma serüveninin devamı olarak, bu kitabıyla, Osmanlı tarihindeki bazı klişeleşmiş hüküm ve rivayetleri sorgulamaya girişiyor: Kapitülasyonlar iyi bir şey miydi? Osmanlı toplumu erkek egemen miydi? Harem gerçekten de bir haz mekânı mıydı? Patrona Halil bir eşkıya mıydı yoksa halk kahramanı mı? Osmanlı’da demokrasi var mıydı? Osmanlı: İnsanlığın Son Adası, bu ve benzeri soruları cevaplandırmaya yönelik bir okuma teşebbüsünün neticesi olarak yazılmış.

Yazar, Cemil Meriç’in “Ben bu mazlum medeniyetin sesi olmak istiyorum” sözünden hareketle, “Ben de, bu kitapta, mazlum bir tarihin sesi olmak istedim.” diyerek kitabı yazmadaki maksadını ortaya koyuyor. Okul kitaplarından sözde Osmanlı’yı savunmak amacıyla yazılmış ideolojik kitaplara kadar itilen, kakılan, reddedilen, yeterince anlama çabası gösterilmeden mahkûm ediliveren ve sürekli kolaycı şablonlara göre yargılanan Osmanlı tarihinin bütün bu ideolojik ve siyasî boyalar döküldükten sonra görünecek olan gerçek dokusundan bazı kesitler çıkartmaya çalışıyor. Yeniçeri Ocağı’na atılan güllelerin gerçekte Osmanlı toplumunun tam kalbine düştüğünden başlayan ve “Osmanlı gerilemesi” diye bir şeyin olup olmadığına varan, yahut “Padişahlar güler miydi?” sorusundan yola çıkan ve kapitülasyonların “iyi” bir şey olduğuna dayanan pek çok “aykırı” sayılabilecek görüşü dile getiriyor. Şimdiye kadar bize gösterilmek istenilen tarihin perde arkasındaki yüzünü seçme ve bir yerde “inşa” etme gayreti gösteriyor.

***

Okumaya devam et “İNSANLIĞIN SON ADASI -OSMANLI”